Goto main content

Forum van internationale ngo's in Congo meldt 'noodsituatie in ontheemdenkampen en opvanglocaties in Goma'

ontheemdenkamp

Archiefbeeld: ontheemdenkamp Kizimba, Sake, Noord-Kivu. | HI

In de ochtend van 3 mei, vonden op verschillende opvanglocaties en kampen voor intern ontheemden in het westen van de stad Goma hevige geweldplegingen plaats. Op verschillende plaatsen werd melding gemaakt van explosies en schietpartijen. Volgens de eerste informatie van internationale ngo's die ter plaatse aanwezig waren en getuige waren van de gebeurtenissen, heeft deze geweldsescalatie het leven gekost aan een verschillende mensen, waaronder kinderen, en raakten meer dan 30 anderen gewond, waaronder opnieuw kinderen.

FONGI-DRC (het Forum voor Internationale ngo's in de Democratische Republiek Congo, waarvan ook Handicap International lid is) uit haar grote bezorgdheid over de verslechterende veiligheidssituatie, die het leven van burgers in gevaar brengt en de toegang tot de noodzakelijke hulpdiensten ernstig belemmert. Binnenlands ontheemde mensen worden omsingeld door zware vuurgevechten, wat leidt tot alarmerende toenames van risico's voor hun veiligheid, leven, en dat van hun families. Deze kritieke situatie heeft ook gevolgen voor het vermogen van humanitaire hulpverleners om veilig in kampen te blijven en essentiële humanitaire hulp aan getroffen bevolkingsgroepen te blijven verlenen.

"We zitten gevangen in het kruisvuur, met steeds minder veilige locaties om onze activiteiten uit te voeren. Elke explosie brengt de oorlog dichter bij de veronderstelde beschermde gebieden waar ontheemden dringend onze hulp en bijstand nodig hebben," meldt de vertegenwoordiger van een ngo die ter plaatse was en lid is van het Forum.

"Onder ons heerst een immens verdriet en een gevoel van hulpeloosheid. We zien doodsbange gezinnen en kinderen, en onze mogelijkheden om te helpen worden beperkt door de voortdurende gevechten. Een opvanglocatie of kamp zou geen slagveld moeten zijn. We doen alles wat we kunnen, maar de situatie gaat de mogelijkheden van humanitaire hulpverleners te boven," zegt een humanitaire hulpverlener.

De situatie in Goma is alarmerend voor tienduizenden ontheemden, die geen ander toevluchtsoord hebben dan opvanglocaties en kampen die dreigen te veranderen in gevechtszones. Deze ontwikkeling vormt een ernstige belemmering voor ons vermogen om de essentiële hulp te bieden die nodig is.

FONGI-DRC roept alle partijen op om het Internationaal Humanitair Recht te respecteren en de bescherming van burgers en de veiligheid van humanitaire actoren te waarborgen. Daarnaast vragen ze internationale mobilisatie om een veilige en ongehinderde doorgang voor humanitaire hulp te verzekeren. "We blijven ons vastberaden inzetten voor de getroffen gemeenschappen en blijven, ondanks de toenemende veiligheidsproblemen, onvermoeibaar verder werken om in hun dringende behoeften te voorzien."

Gepubliceerd op: 6 mei 2024

Meer over dit onderwerp

Meedogenloze escalatie van het geweld op de Westelijke Jordaanoever Noodhulp

Meedogenloze escalatie van het geweld op de Westelijke Jordaanoever

Statement van Handicap International

Israëlische invasie van Rafah verergert humanitaire ramp Noodhulp

Israëlische invasie van Rafah verergert humanitaire ramp

Wereldleiders ondernemen geen actie