Jemen

Handicap International is actief in Jemen, waar het personen met een handicap en kwetsbare personen ondersteunt, naast de personen die verwondingen opliepen tijdens het conflict dat het land opschrikt sinds maart 2015. Onze organisatie begeleidt andere ngo’s opdat zij rekening houden met kwetsbare personen, waaronder personen met een handicap, bij hun noodhulp.

Interventiegebieden

  • De slachtoffers van het conflict helpen
  • Revalidatiezorg verlenen en protheses, ortheses, ... aanmeten
  • Kwetsbare personen betrekken bij noodhulp 
  • Sensibiliseren rond de gevaren van mijnen en andere explosieve oorlogsresten

Lopende acties

Sinds 2014 is Handicap International opnieuw actief in Jemen. Onze activiteiten zijn bedoeld om de impact van de crisis die het hele land in een greep houdt te beperken. Onze aandacht gaat in het bijzonder uit naar kwetsbare personen en de gewonden.

Onze organisatie werkt in 8 gezondheidscentra (ziekenhuizen en revalidatiecentra) en verstrekt revalidatiemateriaal om de personen die verzorgen die verwondingen of een handicap overhielden aan het conflict. We geven eveneens opleidingen en sensibiliseringssessies aan kinesitherapeuten en het medische personeel zodat zij revalidatiezorg kunnen verstrekken aan de gewonden.

HI begeleidt de humanitaire organisaties actief in Jemen opdat zij bij hun activiteiten beter rekening houden met kwetsbare personen, zodat die niet over het hoofd worden gezien. Personeelsleden van verschillende ngo’s werden door HI gesensibiliseerd over de risico’s die verbonden zijn aan de aanwezigheid van geïmproviseerde explosieven en lichte wapens.

Situatie in het land

Na de éénmaking van het land in 1991 bleef de politieke situatie in Jemen instabiel en de economische realiteit mag rampzalig genoemd worden. Sinds 2011 herviel het land in een nieuwe spiraal van geweld die uitmondde in een burgeroorlog waarbij verschillende politieke groeperingen elkaar bestrijden.

Deze spiraal van geweld bereikte een hoogtepunt met de regionalisering van het conflict: sinds maart 2015 leidt een coalitie van Arabische landen een militaire interventie in het land. Het conflict zit muurvast, waardoor de situatie uitzichtloos blijft en het land verontreinigd is door geïmproviseerde explosieven en submunitie.

De basisinfrastructuur werd beschadigd of vernield door het geweld bij confrontaties en bombardementen. Nauwelijks de helft van de medische infrastructuur (ziekenhuizen en gezondheidscentra) is operationeel.

De eerste slachtoffers van het willekeurige geweld zijn de burgers. 22 miljoen mensen hebben humanitaire hulp nodig. 60% van de Jemenieten heeft geen voedselzekerheid. Meer dan 2 miljoen mensen zijn nog steeds op de vlucht door het geweld. Een zware cholera-uitbraak trof verschillende gouvernoraten (provincies) en de hongersnood, verergerd door een blokkade opgelegd door de coalitie, raakt de burgers in de conflictzones. Humanitaire organisaties blijven grote moeilijkheden ondervinden om hulp te verlenen in het land.

Team van Handicap International in Jemen: 61
Actief in Jemen: sinds 2011