Goto main content

Algerije

Handicap International zet acties op poten om ervoor te zorgen dat de Algerijnse maatschappij daadwerkelijk rekening houdt met de meest kwetsbaren, onder wie kinderen en volwassenen met een handicap, en hen werkelijk integreert. Om dit doel te kunnen bereiken, is het essentieel dat de rechten en noden van deze mensen worden erkend..

HI Algerije, inclusief onderwijs

HI Algerije, inclusief onderwijs | © L.Thisy / HI

Lopende acties

In Algerije streeft Handicap International ernaar dat gespecialiseerde instellingen en klassieke onderwijsstructuren beter kinderen met een handicap opvangen. Sinds 2015 worden de ouders van de leerlingen, de media en actoren binnen het onderwijs gesensibiliseerd rond het universele recht op onderwijs (alle kinderen hebben recht op onderwijs) en de leerkrachten krijgen inclusieve pedagogische technieken aangeleerd (methodes die kinderen met een handicap toelaten om de lessen te volgen).

Handicap International steunt organisaties van en voor mensen met een handicap, opdat ze hun stem kunnen laten horen bij de autoriteiten en publieke machtsinstellingen.

Ten slotte is onze organisatie aanwezig in Zuid-Algerije, bij de Saharaanse bevolking. HI ondersteunt de toegang van kinderen en volwassenen met een handicap tot de revalidatiezorg en helpt om handicaps vroegtijdig te identificeren bij kinderen jonger dan 5 jaar.

In 2018 lanceerde HI twee projecten met als doel het verbeteren van de levensomstandigheden in landbouwgebieden. Kleine boeren en ambachtslui worden opgeleid en begeleid zodat ze toegang krijgen tot professionele netwerken en de kwaliteit en de rendabiliteit van hun specifieke producten kunnen verbeteren.

Interventiegebieden

SCHRIJF JE IN
voor onze nieuwsbrief
en volg onze activiteiten op de voet!

Situatie in het land

De situatie en perceptie van personen met een beperking evolueert in positieve zin in Algerije, maar hun integratie en inclusie in de maatschappij is nog steeds onvoldoende. In 2009 werd het internationale verdrag voor de rechten van mensen met een handicap geratificeerd.

De Algerijnse samenleving pikt de veranderingen en de mogelijkheden langzaamaan op. De organisaties voor mensen met een handicap hebben geleerd hoe zich te structureren, hoe ze hun acties kunnen financieren en hoe ze de rechten van mensen met een handicap kunnen verdedigen. Ze blijven wel nog steeds nood hebben aan technische en organisatorische begeleiding.

Team van Handicap International in Algerije: 25
Aanwezig in het land: sinds 1998