Goto main content

Indonesië

Handicap International vergemakkelijkt de toegang tot publieke diensten, zoals scholen en gezondheidscentra, voor mensen met een beperking. Onze organisatie zet zich eveneens in voor hun actieve deelname aan het politieke en publieke leven. Verder zorgt ze ervoor dat personen met een handicap goed voorbereid zijn op eventuele natuurrampen. Sinds 2017 maakt Indonesië deel uit van een regionaal programma met de Filipijnen en Oost-Timor.

© Benoit Darrieux / HI

Lopende acties

In januari 2005 startte Handicap International met haar activiteiten in Indonesië, kort nadat een tsunami verschillende Aziatische landen op gruwelijke wijze trof en honderdduizenden doden maakte. Onze organisatie bood onmiddellijk hulp aan de inwoners van de provincie Atjeh. Ze bood kinesitherapie aan, verleende psychologische ondersteuning en zette winstgevende activiteiten op touw. Vandaag is de actie van Handicap International gericht op de integratie van personen met een handicap en respect voor hun rechten.

Voorbereiding op natuurrampen

Indonesië wordt regelmatig getroffen door natuurrampen: vulkaanuitbarstingen, aardbevingen, overstromingen … Handicap International blijft haar partners en lokale actoren ondersteunen met het doorgeven van kennis en competenties, opdat ze bij hun voorbereidingsplannen voor natuurrampen rekening zouden houden met kwetsbare groepen, zoals mensen met een handicap. Het doel is de risico’s verminderen, ervoor zorgen dat personen met een beperking niet over het hoofd worden gezien bij het uittekenen van de noodplannen en hen helpen hun specifieke en basisbehoeftes te onderhouden (vooral revalidatie) in geval van nood.

Rechten van mensen met een handicap

Handicap International ondersteunt verenigingen van personen met een handicap en begeleidt publieke instellingen voor een betere erkenning van de rechten van personen met een handicap. Dit vertaalt zich in financiële en technische steun voor de verenigingen, zoals vorming over sensibilisering, en in lobby-activiteiten. De organisatie adviseert ook overheidsinstellingen bij het toegankelijk maken van de openbare infrastructuur en maatschappelijke diensten voor personen met een handicap.

Inclusief onderwijs

In de provincie Nusa Tenggara Timur zet Handicap International zich in voor een kwalitatief onderwijs dat toegankelijk is voor meisjes en jongens met een handicap.

Interventiegebieden

SCHRIJF JE IN
voor onze nieuwsbrief
en volg onze activiteiten op de voet!

Situatie in het land

Indonesië is een grote archipel bestaande uit 13.803 eilanden. Tsunami's, aardbevingen en vulkanen zijn zeer actief in deze regio en hebben een enorme impact op de burgers, voornamelijk de meest arme mensen.

Handicap International biedt hulp aan de meest kwetsbare mensen, opdat rekening zou worden gehouden met hen bij noodhulpacties en bij de mechanismen van rampenrisicobeheer.

De bekrachtiging van het internationale verdrag voor rechten van personen met een handicap door de Indonesische overheid (oktober 2011) is de vrucht van een intense mobilisatie van verenigingen van personen met een handicap, die actief werden ondersteund door Handicap International. Onze organisatie organiseerde vormingen voor deze verenigingen en ondersteunde hun lobby-activiteiten bij de overheid financieel. Ondanks deze acties, is er nog veel werk aan de winkel voordat personen met een handicap echt meetellen.  

In Indonesië stellen we immers vast dat mensen met een beperking vaak het slachtoffer zijn van discriminatie en stigmatisering, zeker in de provincies in het oosten van het land en de armste en meest afgelegen regio’s. Ze worden angstvallig verborgen gehouden door hun familie, wat de ongelijkheden waarmee ze worden geconfronteerd alleen nog maar versterkt.

Er bestaan evenzeer weinig competente diensten in de medische, sociale, economische en onderwijssector. Het personeel is weinig opgeleid en toegang tot deze diensten is moeilijk voor personen met een beperking.

Team van Handicap International in Indonesië: 21
Actief in Indonesië: sinds 2005

Lees ook

COVID-19: een wereldwijde crisis
HI
Gezondheid Preventie

COVID-19: een wereldwijde crisis

Hoeveel mensen in de projectlanden van Handicap International raakten besmet of zullen nog besmet raken met COVID-19? De exacte cijfers vallen moeilijk te achterhalen. Wat we wel vaststellen, is dat de meest kwetsbare bevolkingsgroepen, bij wie het water al tot aan de lippen reikte, opnieuw het hardst getroffen worden.