Meteen naar de inhoud

COVID-19: een wereldwijde crisis

Gezondheid Preventie
Filipijnen Indonesië

Hoeveel mensen in de projectlanden van Handicap International raakten besmet of zullen nog besmet raken met COVID-19? De exacte cijfers vallen moeilijk te achterhalen. Wat we wel vaststellen, is dat de meest kwetsbare bevolkingsgroepen, bij wie het water al tot aan de lippen reikte, opnieuw het hardst getroffen worden. 

Medewerkers van HI verspreiden de preventiemaatregelen en hygiënetips in het vluchtelingenkamp van Cox's Bazar in Bangladesh.

Medewerkers van HI verspreiden de preventiemaatregelen en hygiënetips in het vluchtelingenkamp van Cox's Bazar in Bangladesh. | HI

Onze teams vreesden in de eerste plaats de impact van de ziekte op de op zich al zo wankele gezondheidssystemen. Ook al leek de verspreiding van het virus in Afrika en Azië lange tijd binnen de perken te blijven, althans in vergelijking met Europa of de Verenigde Staten, toch staat het vast dat de meest kwetsbare personen, waaronder personen met een beperking, de gevolgen zullen dragen.

“Eén van de risico’s is dat de gezondheid van kwetsbare personen achteruitgaat. Fysiek afstand bewaren kan mensen die op dagelijkse basis assistentie nodig hebben in een moeilijk parket brengen. En de gezondheidszorg, die zo al met voldoende problemen kampt, staat tijdens deze crisis nog meer onder druk.” - Reiza Dejito, projectverantwoordelijkste van Handicap International in de Filipijnen en Indonesië.

Onze teams staan dus voor een dubbele uitdaging: ze moeten iets doen aan het toegenomen isolement van personen met een beperking en ze moeten met innovatieve oplossingen voor de dag komen om in zekere mate de zorgverlening te waarborgen. Dat lukt bijvoorbeeld door behulp van telerevalidatie, of, zoals in Colombia, het opzetten van een virtueel platform waar personen met een beperking met elkaar kunnen communiceren en terechtkunnen voor psychologische ondersteuning.

Het spook van de hongersnood

Onze teams maken zich zorgen om de economische impact van de crisis op personen met een beperking. Velen verdienen hun brood in de informele economie: een straatkraampje, een klein werkatelier … Nu de meeste getroffen landen een lockdown hebben ingevoerd, of andere maatregelen die de bewegingsvrijheid inperken, verdienen ze niet meer genoeg om hun familie te kunnen voeden.

Het Wereldvoedselprogramma (WFP) waarschuwt voor een hongersnood die 270 miljoen personen  zou treffen. “Mensen verliezen hun baan en hun inkomsten, terwijl ook de bevoorradingsketens verstoord worden. Dit dubbele effect dreigt zowel de omvang als de ernst van de honger in de wereld te vergroten,” stelt Arif Husain, hoofdeconoom van het WFP.

Om dit deels op te vangen, verlenen teams van Handicap International ook hulp in de vorm van voedselpakketten of financiële ondersteuning.

Afgezien van de ziekte zelf, zorgt de Covid-19 epidemie ervoor dat kwetsbare personen nog vaker geconfronteerd worden met problemen en sneller ten prooi vallen aan discriminatie en geweld.

Het B-SAFE actieplan: zo gaat Handicap International de strijd aan met COVID-19

 


 https://www.wfp.org/news/world-food-programme-assist-largest-number-hungry-people-ever-coronavirus-devastates-poor

 

Gepubliceerd op: 8 juli 2020

Meer over dit onderwerp

Gezondheidszorg voor iedereen
© Patrick Meinhardt / HI
Gezondheid Mensenrechten Revalidatie

Gezondheidszorg voor iedereen

De crisis veroorzaakt door de Covid-19-epidemie vergroot de uitsluiting van de meest kwetsbare bevolkingsgroepen, voor wie de toegang tot de gezondheidszorg al problematisch was. De boodschap van Handicap International voor meer inclusie klinkt luider dan ooit.

Mrs. Dhahabo laat zich niet kisten
© HI
Gezondheid Preventie Revalidatie

Mrs. Dhahabo laat zich niet kisten

Een team van HI brengt een bezoekje aan Mrs. Dhahabo, een kranige zeventigjarige in het Kalobeyei-vluchtelingenkamp in Kenia. Onze medewerkers helpen Mrs. Dhahabo revalideren en geven nuttige info over hoe ze zich kan beschermen tegen het Covid-19-virus.

Nepal: Covid-19 vergt flexibiliteit bij kinesisten
© HI
Gezondheid Revalidatie

Nepal: Covid-19 vergt flexibiliteit bij kinesisten

Het Covid-19-virus houdt ook Nepal in zijn greep. Omdat het cruciaal is om een onderbreking van de zorgverlening te voorkomen, bleef Handicap International ook de voorbije maanden revalidatiezorg verlenen aan de patiënten voor wie dat belangrijk was.