Goto main content

Madagaskar

Madagaskar is een van de armste landen ter wereld. Mensen met een handicap leven vaak in extreem moeilijke omstandigheden.

Een mobiele revalidatieunit van HI bezoekt de twaalfjarige Anie.

Een mobiele revalidatieunit van HI bezoekt de twaalfjarige Anie. | © Nicolas Früh / Handicap International

Lopende acties

Handicap International (HI) werkt al meer dan 30 jaar in Madagaskar. Na het opzetten van verschillende orthopedische centra en revalidatieprojecten, vergemakkelijkt het programma nu de toegang tot gezondheidszorg voor mensen met een handicap, bevordert het hun sociale integratie en komt het op voor hun rechten.

HI voert verschillende projecten uit, waarbij mensen met een handicap en personen in een kwetsbare situatie altijd centraal staan. Het programma is bijvoorbeeld bezig met de ontwikkeling van een "onderwijs-opleiding" continuüm om ervoor te zorgen dat kinderen en jongeren met een handicap dezelfde mogelijkheden hebben om onderwijs- en leertrajecten te volgen als ieder ander kind of jongere.

HI ondersteunt de mentale gezondheid van mensen in psychosociale nood en/of met psychische stoornissen, met name in de gevangenissen van Madagaskar. Het programma ondersteunt ook de zorg en behandeling van mensen met epilepsie en hun sociale en onderwijsparticipatie.

HI Madagaskar draagt bij aan de humanitaire noodhulp, met de nadruk op aanpassing van het gedrag van kwetsbare mensen die door de Covid-19-pandemie zijn getroffen, en versterkt tegelijkertijd hun reactievermogen, paraatheid en economische en psychologische weerbaarheid. HI bouwt ook capaciteit op om zich voor te bereiden op en te reageren op klimaatgevaren via een geïntegreerde en inclusieve multisectorale aanpak, en ondersteunt kwetsbare gezinnen die getroffen zijn door de huidige droogte met voedselhulp en stimuleringstherapie om handicaps te voorkomen bij kinderen die lijden aan acute en ernstige ondervoeding.

SCHRIJF JE IN
voor onze nieuwsbrief
en volg onze activiteiten op de voet!

Situatie in het land

Kaart met geografische dekking van activiteiten HI in Madagaskar

Madagaskar is nog steeds één van de armste landen ter wereld: 81% van de bevolking leeft onder de internationaal erkende armoedegrens van 1,90 dollar per dag.

Het is het vierde armste land ter wereld in termen van gemiddelde rijkdom per capita en wordt momenteel geconfronteerd met een situatie van voedselonzekerheid als gevolg van klimaatverandering en aanhoudende droogte. In 2022 waren 1,64 miljoen mensen acuut voedselonzeker en 309.000 kinderen acuut ondervoed.

De gevolgen van het conflict in Oekraïne, de derde golf van de COVID-19-pandemie en extreme weersomstandigheden in 2022 hebben geleid tot een vertraging van de groei. De werkloosheid blijft hoog en de situatie van mensen met een handicap is bijzonder moeilijk. Zij ondervinden aanzienlijke discriminatie in hun gemeenschappen. Zij worden gemarginaliseerd en hun economische en sociale integratie blijft moeilijk. Mentale ziekten zijn een taboe op het eiland.

Team van Handicap International in Madagaskar: 176
Aanwezig in Madagaskar: sinds 1986

Lees ook

“Het meest intense cycloonseizoen dat ik ooit heb meegemaakt”
© Cyclocane
Noodhulp

“Het meest intense cycloonseizoen dat ik ooit heb meegemaakt”

Madagaskar beleeft een van zijn ergste cycloonseizoenen sinds jaren en bereidt zich voor op een nieuwe storm: Emnati, terwijl het eiland nog herstellende is van de verwoesting die de cycloon Batsirai aanrichtte. Het HI verdubbelt zijn inspanningen voor Emnati aan land komt.

Impact cycloon Batsirai wordt meer en meer duidelijk
© A.FANANTENANA / HI
Noodhulp

Impact cycloon Batsirai wordt meer en meer duidelijk

Een eerste evaluatie in de zwaarst getroffen gebieden door de cycloon Batsirai in Madagaskar heeft bevestigd dat er aanzienlijke schade is. HI zal de meest dringende levensbehoeften verdelen onder de mensen die het hardst getroffen werden door de cycloon.

Eerste evaluatie in Madagaskar na doortocht cycloon Batsirai
© BNGRC- MADAGASCAR
Noodhulp

Eerste evaluatie in Madagaskar na doortocht cycloon Batsirai

De cycloon Batsirai heeft een spoor van vernieling achtergelaten in Madagaskar. Handicap International (HI) bracht kwetsbare families in veiligheid en is gestart met de evaluatie van de behoeften.