Goto main content

Rwanda

Het programma van Handicap International (HI) in Rwanda werkt aan projecten voor inclusief onderwijs om alle kinderen te laten profiteren van onderwijs en om de toegang tot gezondheidszorg voor personen met een handicap en kwetsbare personen te vergemakkelijken.

Longini, hier te zien terwijl hij voetbalt op het schoolplein nadat hij zijn nieuwe prothesen heeft gekregen.

Longini, hier te zien terwijl hij voetbalt op het schoolplein nadat hij zijn nieuwe prothesen heeft gekregen. | © S. Wohlfahrt / HI

Lopende acties

In de vluchtelingenkampen in Rwanda vergemakkelijkt HI de toegang tot zorg en bescherming voor kwetsbare mensen, waaronder mensen met geestelijke gezondheidsproblemen en fysieke en functionele revalidatiebehoeften. Door toegang te verlenen tot technische hulpmiddelen, zoals rolstoelen of wandelstokken, en psychosociale steun werkt het programma aan het opheffen van bestaande ongelijkheden en de belemmeringen waarmee bepaalde mensen worden geconfronteerd. Het ondersteunt ook mensen met specifieke behoeften, zoals personen met een handicap, ouderen of mensen met psychosociale problemen om hen te helpen hun rechten te begrijpen en uit te oefenen.

Daarnaast werkt HI met kinderen, met name kinderen met een handicap, aan projecten voor inclusief onderwijs. Het programma werkt samen met de nationale autoriteiten om toegang tot onderwijs voor iedereen te garanderen door leraren op te leiden of gebouwen toegankelijk te maken voor kinderen met een handicap. Onze teams creëren handboeken en onderwijsinstrumenten die aan verschillende behoeften zijn aangepast, zoals schoolboeken in braille.

HI voert ook projecten uit om de zorg en ontwikkeling van zeer jonge kinderen te verbeteren. Het programma vergemakkelijkt de toegang tot zorg in de eerste dagen na de geboorte, met de nadruk op toegankelijke diensten voor baby's met een handicap. Onze teams ondersteunen en trainen ouders en voogden om kinderen een veilige en passende omgeving te bieden en zo hun ontwikkeling en leerproces te bevorderen.

Om seksueel en gendergerelateerd geweld te helpen bestrijden, voert HI bewustmakings- en pleitbezorgingsactiviteiten uit met de gemeenschappen. Het programma begeleidt overlevenden van seksueel geweld en leidt medische, psychosociale en juridische actoren op om passende holistische steun te verlenen. Het werkt ook met geweldplegers om herhaling te voorkomen.

Ten slotte bevordert HI de integratie van personen met een handicap in de samenleving door organisaties van personen met een handicap en actoren uit het maatschappelijk middenveld te steunen. Het programma helpt hen hefbomen voor verandering te identificeren en ondersteunt hun pleitbezorging voor de integratie van vraagstukken rond handicaps in nationale strategieën en het leven van burgers.

SCHRIJF JE IN
voor onze nieuwsbrief
en volg onze activiteiten op de voet!

Situatie in het land

Kaart van HI-acties in Rwanda

Hoewel de herinnering aan de genocide en de nasleep ervan levendig blijft, heeft Rwanda sinds 1994 een snelle groei doorgemaakt. Het bruto binnenlands product is gestegen, terwijl armoede en ongelijkheid zijn afgenomen.

Rwanda is een klein, heuvelachtig en vruchtbaar land zonder toegang tot zee met een dichte bevolking van ongeveer 12,46 miljoen mensen. De politieke, sociale en economische context van Rwanda is diepgaand beïnvloed door de genocide op de Tutsi's in 1994. Tussen april en juli 1994 kwamen meer dan 800.000 mensen om het leven. Sindsdien kent Rwanda politieke stabiliteit en algemene veiligheid, weinig corruptie en een liberaal juridisch kader.

Rwanda heeft de ambitieuze doelstelling om tegen 2035 een land met een hoger middeninkomen en tegen 2050 een land met een hoog inkomen te worden. Deze doelstellingen bouwen voort op de opmerkelijke ontwikkelingssuccessen van de afgelopen twee decennia, waaronder hoge groei en snelle armoedebestrijding dankzij strategieën voor economische ontwikkeling en armoedebestrijding op middellange termijn. Door deze strategieën is de ongelijkheid tussen 2001 en 2015 verminderd en bedroeg de reële groei van het bbp gemiddeld ongeveer 8% per jaar.

Eén behoefte blijft bestaan - de bescherming en inclusie in de samenleving van mensen met een handicap of andere personen in een kwetsbare situatie. Ondanks de economische groei en de recente ontwikkeling van basisdiensten zoals gezondheidszorg, huisvesting en onderwijs, telt Rwanda namelijk een groot aantal mensen in een kwetsbare situatie, zowel economisch als psychosociaal.

Team van Handicap International in Rwanda: 115
Aanwezig in Rwanda: sinds 1994

Lees ook

HI biedt online revalidatiezorg in Rwanda aan
© HI
Revalidatie

HI biedt online revalidatiezorg in Rwanda aan

Ook Rwanda ontsnapt niet aan de Covid-19 epidemie. Handicap International (HI) zette er een virtueel platform voor ‘telerevalidatie’ op, zodat onze patiënten hun kinesitherapiesessies vanop afstand konden afwerken.

Voedselverdeling in Rwanda
© HI
Noodhulp

Voedselverdeling in Rwanda

Handicap International zorgde tijdens de lockdown in Rwanda voor de verdeling van voedsel en meel onder kwetsbare families.

Covid-19 in Rwanda: Voedselhulp voor kinderen met een beperking
© HI
Gezondheid Preventie Revalidatie

Covid-19 in Rwanda: Voedselhulp voor kinderen met een beperking

"Dankzij de voedselhulp loopt mijn kleine meid geen risico op ondervoeding, bovenop haar beperking..." Het zijn de woorden van Kapitolina, een paar weken nadat ze voor het eerst voedselsteun ontving van HI. De voedselsteun is een onderdeel van de steunmaatregelen voor ouders van kinderen met een beperking. Deze steun wordt sinds 2018 verleend en vindt zelfs tijdens de lockdownperiode plaats om de negatieve gevolgen van Covid-19 voor de gezinnen te verzachten.