Go to main content

Rwanda

In Rwanda werkt Handicap International (HI) aan projecten om alle kinderen te laten profiteren van onderwijs. Onze organisatie bevordert ook de integratie van mensen met een handicap op alle niveaus van de samenleving en helpt risicopersonen die geestelijke gezondheidszorg nodig hebben.

HI Rwanda: Kinderen brengen een spektakel dat seksueel geweld aankaart.

HI Rwanda: Kinderen brengen een spektakel dat seksueel geweld aankaart. | © W. Huyghe / HI

Lopende acties

Handicap International leidt projecten voor mentale gezondheid voor Rwandezen die met emotionele moeilijkheden kampen. HI bevordert de integratie en bescherming van kwetsbare personen, waaronder mensen met mentale gezondheidsproblemen en rehabilitatiebehoeften, in vluchtelingenkampen.

HI onderneemt actie om kwetsbare kinderen te helpen, vooral kinderen met een beperking, door projecten gericht op inclusief onderwijs. Onze organisatie werkt samen met het Ministerie van Onderwijs om toegang tot onderwijs voor alle kinderen te garanderen, bijvoorbeeld door leraren op te leiden en gebouwen toegankelijk te maken voor kinderen met een handicap. Om hen te beschermen tegen seksueel geweld, houdt HI sensibiliserings- en lobbyacties die het beschermingsproces van kinderen moet versnellen. HI bevordert ook de betrokkenheid van jonge meisjes, tienermeisjes en vrouwen die het slachtoffer zijn van conflicten in de regio van de Grote Meren, met inbegrip van vluchtelingen en binnenlandse ontheemden, bij onderwijsprogramma's op scholen, opleidingscentra en dergelijke, om ervoor te zorgen dat zij kunnen profiteren van een schoolopleiding of training.

Daarnaast voert HI acties uit om de preventie en verzorging van epilepsie te verbeteren, met name voor moeders en kinderen, door de levering van anti-epileptische medicatie aan ziekenhuizen en de opleiding van gezondheidswerkers in de preventie en het beheer van epilepsie.

HI wil ook kwalitatieve en toegankelijke revalidatiediensten aanbieden, met name door steun te verlenen aan de Rwanda Occupational Therapy Association en door de kwaliteit van de opleiding van ergotherapeuten te helpen verbeteren.

Tot slot, zet Handicap International ook sterk in op de integratie van personen met een beperking in de samenleving wat betreft de toegang tot gezondheidszorg, onderwijs, sport, enzovoort, met name op gemeenschapsniveau. HI verleent steun aan verenigingen van personen met een beperking opdat ze lobby-acties uitvoeren voor rechten van personen met een beperking en hen motiveren actief deel te nemen aan de samenleving.

SCHRIJF JE IN
voor onze nieuwsbrief
en volg onze activiteiten op de voet!

Situatie in het land

Kaart van HI-acties in Rwanda

Hoewel de herinnering aan de genocide en de gevolgen ervan levendig blijven, heeft het land sinds 1994 een snelle groei gekend. Het bruto binnenlands product (bbp) is gestegen en de armoede en ongelijkheid zijn verminderd.

Tussen april en juli 1994 werd Rwanda getroffen door de genocide van de Tutsi’s die in 100 dagen meer dan 800 000 doden maakte.

Twee decennia later zet het land belangrijke stappen voorwaarts: volgens de Wereldbank bedroeg de gemiddelde groei van het bbp tussen 2001 en 2015 ongeveer 8% per jaar, is de armoede gedaald en zijn de ongelijkheden verminderd.

Maar het land dient nog inspanningen te leveren voor de bescherming en de integratie van mensen met een beperking en kwetsbare mensen. Ondanks de economische groei en de recente ontwikkeling van de basisvoorzieningen – zoals gezondheid, huisvesting of onderwijs – leven er in Rwanda veel mensen die zowel op economisch vlak als op psychologisch en sociaal vlak kwetsbaar zijn.

Team van Handicap International in Rwanda: 118
Aanwezig in Rwanda: sinds 1994

Lees ook

HI biedt online revalidatiezorg in Rwanda aan
© HI
Revalidatie

HI biedt online revalidatiezorg in Rwanda aan

Ook Rwanda ontsnapt niet aan de Covid-19 epidemie. Handicap International (HI) zette er een virtueel platform voor ‘telerevalidatie’ op, zodat onze patiënten hun kinesitherapiesessies vanop afstand konden afwerken.

Voedselverdeling in Rwanda
© HI
Noodhulp

Voedselverdeling in Rwanda

Handicap International zorgde tijdens de lockdown in Rwanda voor de verdeling van voedsel en meel onder kwetsbare families.

Covid-19 in Rwanda: Voedselhulp voor kinderen met een beperking
© HI
Gezondheid Preventie Revalidatie

Covid-19 in Rwanda: Voedselhulp voor kinderen met een beperking

"Dankzij de voedselhulp loopt mijn kleine meid geen risico op ondervoeding, bovenop haar beperking..." Het zijn de woorden van Kapitolina, een paar weken nadat ze voor het eerst voedselsteun ontving van HI. De voedselsteun is een onderdeel van de steunmaatregelen voor ouders van kinderen met een beperking. Deze steun wordt sinds 2018 verleend en vindt zelfs tijdens de lockdownperiode plaats om de negatieve gevolgen van Covid-19 voor de gezinnen te verzachten.