Meteen naar de inhoud

Rwanda

Meer dan 20 jaar na de feiten laat de genocide nog steeds haar sporen na in Rwanda. Handicap International staat slachtoffers bij om hun trauma's te verwerken. De organisatie wil deze kwetsbare personen, in de eerste plaats mensen met een handicap, beschermen en helpen bij de reintegratie in hun gemeenschap.

© W. Huyghe / HI

Lopende acties

Rwanda werd erg getekend door de genocide van de Tutsi’s die in 1994 aan meer dan 800.000 mensen het leven kostte. In 1996, twee jaar nadat Handicap International activiteiten had opgestart om de slachtoffers van die genocide te helpen, lanceerde onze organisatie haar eerste project rond geestelijke gezondheid.

Meer dan twintig jaar later laat het land het hoogste aantal mensen met posttraumatische stress optekenen in de regio. Ondanks het nationale beleid rond geestelijke gezondheid, dat in 1995 werd ingevoerd, is de genocide nog steeds de belangrijkste oorzaak hiervan. Handicap International leidt projecten voor mentale gezondheid voor Rwandezen die met emotionele moeilijkheden kampen en helpt hen er weer bovenop te komen. De organisatie helpt vooral personen met een handicap die psychologische problemen hebben als gevolg van de gewelddaden, door bijvoorbeeld praatgroepen op te richten.

Onze teams richten hun hulp ook op kwetsbare Rwandese kinderen, kinderen met een handicap in het bijzonder. Om hen te beschermen van seksueel geweld, houdt onze organisatie sensibiliserings- en lobbyacties die het beschermingsproces van kinderen in Rwanda moet versnellen. Handicap International werkt eveneens samen met het ministerie van onderwijs om toegang tot onderwijs te garanderen voor iedereen, ook kinderen met een beperking, door bijvoorbeeld de leerkrachten op te leiden of de gebouwen toegankelijk te maken.

Handicap International zet ook sterk in op de integratie van personen met een handicap in de Rwandese samenleving, vooral op het niveau van hun gemeenschappen. Verenigingen van personen met een handicap worden zo technisch en financieel ondersteund. Op die manier kunnen ze lobby-acties uitvoeren voor rechten van personen met een beperking en een actieve deelname aan de samenleving.

Om de manier waarop er met handicaps wordt omgegaan in Rwanda te verbeteren, heeft Handicap International er een opleiding ergotherapie opgericht. Het roept de regering ook op om het beroep op nationaal niveau te laten erkennen. HI leidt verder nog acties om de preventie en verzorging van epilepsie te verbeteren, voornamelijk bij mama’s en kinderen.

Ten slotte verzekert de organisatie ook dat ouderen en mensen met een handicap toegang hebben tot specifieke diensten (revalidatie, maar ook sanitair en dergelijke) in vluchtelingenkampen.

SCHRIJF JE IN
voor onze nieuwsbrief
en volg onze activiteiten op de voet!

Situatie in het land

Het land herstelt langzaam van de genocide die in 1994 leidde tot de dood van 800 000 Rwandezen.

Tussen april en juli 1994 werd Rwanda getroffen door de genocide van de Tutsi’s die in 100 dagen meer dan 800 000 doden maakte. De overlevenden bleven in extreme wanhoop achter. De genocide betekende de aanzet tot een ongezien etnisch conflict in het hart van Afrika.

Twee decennia later zet het land belangrijke stappen voorwaarts: volgens de Wereldbank ligt het bbp (bruto binnenlands product) per inwoner nu vijf keer hoger, is het armoedecijfer met ongeveer 25% gedaald en werden de ongelijkheden teruggeschroefd. Wat betreft de Millenniumdoelstellingen voor Ontwikkeling heeft Rwanda de doelen voor een afname van kindersterfte gehaald. Armoede en inkomensongelijkheden zijn eveneens gedaald.

Maar het land dient nog inspanningen te leveren voor de integratie van mensen met een handicap en kwetsbare mensen. Ondanks de economische groei en de recente ontwikkeling van de basisvoorzieningen – zoals gezondheid, huisvesting of onderwijs – leven er in Rwanda veel mensen die zowel op economisch vlak als op psychologisch en sociaal vlak kwetsbaar zijn. Door de genocide lijdt ongeveer 29% van de Rwandezen aan posttraumatische stress en van alle depressies wordt 53% gelinkt aan de genocide.

Bovendien krijgen personen met een handicap geen kans om een rol te spelen in de samenleving en houdt de overheid geen rekening met hen. De technische en financiële middelen om het thema ‘handicap’ te integreren blijven beperkt en de burgermaatschappij, gestimuleerd door de talrijke lokale ngo's die opkomen voor mensen met een handicap, blijft nood hebben aan begeleiding.

Team van Handicap International in Rwanda: 96
Aanwezig in Rwanda: sinds 1994

Lees ook

Voedselverdeling in Rwanda
© HI
Noodhulp

Voedselverdeling in Rwanda

Handicap International zorgde tijdens de lockdown in Rwanda voor de verdeling van voedsel en meel onder kwetsbare families.

Covid-19 in Rwanda: Voedselhulp voor kinderen met een beperking
© HI
Gezondheid Preventie Revalidatie

Covid-19 in Rwanda: Voedselhulp voor kinderen met een beperking

"Dankzij de voedselhulp loopt mijn kleine meid geen risico op ondervoeding, bovenop haar beperking..." Het zijn de woorden van Kapitolina, een paar weken nadat ze voor het eerst voedselsteun ontving van HI. De voedselsteun is een onderdeel van de steunmaatregelen voor ouders van kinderen met een beperking. Deze steun wordt sinds 2018 verleend en vindt zelfs tijdens de lockdownperiode plaats om de negatieve gevolgen van Covid-19 voor de gezinnen te verzachten. 

COVID-19: Nieuwe activiteiten
© HI
Gezondheid Noodhulp

COVID-19: Nieuwe activiteiten

De wereldwijde verspreiding van Covid-19 is een feit. Handicap International stuurt haar activiteiten voortdurend bij om kwetsbare personen bescherming te blijven bieden. De nadruk ligt op het sensibiliseren van de bevolking en de hulpverlening te verzekeren, met aandacht voor de psychosociale impact.