Goto main content

Ebola: Belg in actie voor kwetsbaren

Noodhulp
Sierra Leone

Miljoenen mensen met een handicap leven in de drie landen die het hardst getroffen zijn door de ebola-epidemie. De Belgische programmadirecteur ter plaatste onderstreept dat deze mensen hulp nodig hebben om deze crisis te boven te komen.

Etenswaar ligt gestapeld in zakken, bidons en blikken om te verdelen aan de mensen die in Sierra Leone door het ebolavirus zijn getroffen.

Miljoenen mensen met een handicap [1] leven in de drie landen (Guinee, Sierra Leone en Liberia) die het hardst getroffen zijn door de ebola-epidemie. De Belgische programmadirecteur ter plaatste, Bruno Leclercq, onderstreept dat deze mensen hulp nodig hebben om deze crisis te boven te komen.

Handicap International is aanwezig in Sierra Leone en Liberia en zet zich in om de kwetsbare mensen, onder wie mensen met een handicap, te helpen om de zware beproevingen van deze ongeziene ebola-epidemie te doorstaan. "In Sierra Leone bijvoorbeeld houden we contact met 1.500 kinderen met een handicap", legt Bruno Leclercq uit.

Preventie per telefoon

"Vóór de epidemie hadden we deze kinderen geïdentificeerd en konden ze dankzij onze hulp naar school gaan. Vandaag zijn de scholen gesloten, maar blijven onze teams in contact met de gezinnen om ervoor te zorgen dat iedereen goed op de hoogte is van de preventiemaatregelen die de risico's op besmetting dienen te beperken. Toegang tot zorgverlening is problematisch geworden: het merendeel van de gezondheidscentra of fysieke revalidatiecentra zijn gesloten en hele gebieden zijn in quarantaine geplaatst, waardoor het moeilijk is om zich te verplaatsen."

Bruno vertelt ons over de situatie van een zoon en vader die beiden gehandicapt zijn en zowel door hun fysieke als financiële toestand minder bereikbaar zijn voor preventieboodschappen. "We volgen Emmanuel James, een jongetje van 14 jaar. Hij woont bij zijn vader, die ook een handicap heeft. De vader van Emmanuel is ijzersmid, maar kan niet meer leven van zijn werk. Hij was namelijk afhankelijk van de bevolkingsstromen aan de landsgrens, die vandaag gesloten is. Emmanuel zelf kan niet meer naar school gaan of naar de lessen luisteren die op de radio worden uitgezonden, omdat zijn vader zich geen radio kan veroorloven. We nemen dus telefonisch contact op met Emmanuel en zijn vader om er zeker van te zijn dat ze goed geïnformeerd zijn over wat ze wel en niet moeten doen om geen risico te lopen op besmetting."

Voedselverdeling door Handicap International

"Maar net als voor duizenden andere mensen overstijgen de gevolgen van de epidemie ook voor hem louter het risico op besmetting. Sommige gezinnen hebben zelfs moeilijkheden om aan voedsel of aan basisgoederen zoals zeep te geraken”, voegt de Belg eraan toe.

“Alle economische en sociale structuren van deze landen worden getroffen door de crisis. De gevolgen zijn rampzalig voor alle burgers en des te meer voor mensen met een handicap of mensen met chronische ziekten. In september van dit jaar werd de bevolking verzocht om thuis te blijven, zodat alle gezinnen systematisch op de hoogte gebracht konden worden. Deze maatregel was op het vlak van gezondheid zeker te verdedigen, maar was moeilijk voor veel families die van dag tot dag leven en die niet in staat zijn om voedsel te voorzien voor 3 dagen. We hebben dus voedselverdelingen georganiseerd in gemeenschappen van mensen met een handicap in Freetown en Kono. In een dergelijke noodtoestand zijn we vandaag helaas terechtgekomen."

Focus op de meest kwetsbaren

Vandaag heeft Handicap International in Sierra Leone een technische cel 'Handicap en inclusie' opgericht, om ervoor te zorgen dat de humanitaire noodhulp, die vandaag geboden wordt door heel wat actoren, iedereen bereik. Ook de meest kwetsbare mensen. Handicap International brengt eveneens de behoeften in kaart van mensen met een handicap in de 8 districten waar de organisatie aanwezig is. Ze maakt zich ook op om begin november een grote, nationale sensibiliseringscampagne te lanceren voor de kwetsbare mensen. "Deze mensen ontvangen de preventieboodschappen vaak niet en handelen dus vaak ook niet op de correcte manier. Dit is echter cruciaal om de verspreiding van de epidemie aan banden te leggen", legt Bruno Leclercq uit.

Acht maanden na de uitbraak (maart 2014) heeft het ebolavirus meer dan 10.000 mensen besmet (bevestigde en vermoedelijke gevallen) en heeft het aan bijna 5.000 mensen het leven gekost [2]. Het virus is nog steeds niet onder controle en zou zich in de komende maanden, door een gebrek aan vaccin of remedie, wel eens exponentieel kunnen verspreiden als men niet zeer snel meer middelen vrijmaakt.

 

[1] Meer dan 3,5 miljoen mensen als men zich baseert op de schatting van de WGO. Het gaat vermoedelijk om een lage schatting waarbij men rekening houdt met de economische situatie en de recente geschiedenis van deze landen.

[2] WGO: Ebola Response Roadmap Situation Report Update (25 oktober 2014)

Meer over dit onderwerp

Eindrapport Oekraïne 12-12 Noodhulp

Eindrapport Oekraïne 12-12

Welke hulp boden de ngo's van het consortium 12-12 na twee jaar oorlog?

Ook in 2024 blijven er burgerslachtoffers vallen in Oekraïne Mijnen en andere wapens Noodhulp

Ook in 2024 blijven er burgerslachtoffers vallen in Oekraïne

Handicap International roept samen met andere ngo's op om burgers te beschermen tegen bombardementen en artillerievuur in bevolkte gebieden.

'Ik heb 6 maanden met die stukken hout moeten stappen'
© S. Lazzarino / HI
Noodhulp Revalidatie

'Ik heb 6 maanden met die stukken hout moeten stappen'

Meer dan 2,7 miljoen mensen in Noord-Kivu raakten ontheemd door het aanslepende conflict. De noden in de opvangkampen zijn enorm.