Goto main content

Federale regering, maak de 0,7%-norm concreet!

Vrijdag 7 oktober, is het alle hens aan dek. Dan staat Handicap International met de ganse sector voor Internationale Solidariteit in Brussel. Dit op initiatief van 11.11.11, CNCD-11.11.11, ngo-federatie en ACODEV. Met een oproep aan de federale regering: respecteer de verbintenis om 0,7% van het bruto nationaal inkomen te besteden aan ontwikkelingshulp.

ACODEV / NGO Federatie

Oorlog, klimaatrampen, armoede en energiecrisis, met een pandemie op de achtergrond. Het treft de Belgische burger hard, maar in andere delen van de wereld komen deze problemen dubbel en dik aan. We vragen een beleid dat de wortels van ongelijkheid en uitbuiting van onze planeet aanpakt en mee bouwt aan mondiale oplossingen voor de crisis.  

Deze weken vinden de begrotingsgesprekken 2023 en 2024 plaats. We vragen de federale regering en minister Kitir met aandrang concrete stappen te zetten om 0,7% van het bni in ontwikkelingssamenwerking te investeren. Het regeerakkoord voorziet in een bindend groeipad naar die norm tegen 2030. De regering moet woord houden en die groei ook al in de begrotingen van 2023 en 2024 intekenen. 

Gepubliceerd op: 7 oktober 2022

Meer over dit onderwerp

7 dingen die je moet weten over het conflict in Soedan
© M. Degue Mohassingar / HI
Noodhulp Preventie

7 dingen die je moet weten over het conflict in Soedan

Op 15 april 2023 brak in Soedan een gewapend conflict uit. Sinds mei 2023 werkt Handicap International in Oost-Tsjaad om Soedanese vluchtelingen, die op de vlucht zijn voor het geweld, te ondersteunen en op te vangen.

Handicap International begeleidt in Laos het schooltraject van 200 kinderen met autisme
© V. Teppalath / HI
Gezondheid Integratie

Handicap International begeleidt in Laos het schooltraject van 200 kinderen met autisme

Handicap International zet zich in voor de inclusie van kinderen met een ontwikkelingsstoornis, waaronder autisme, in de provincies Champasak en Houaphan.

Ik wil dat mijn kleinkinderen opgroeien in het land van mijn voorouders
© A. Faye / HI
Mijnen en andere wapens

Ik wil dat mijn kleinkinderen opgroeien in het land van mijn voorouders

In 1992 moest Mansata het dorp Bissine in Senegal ontvluchten door gewapend geweld. Dertig jaar later woont ze er opnieuw veilig met haar kinderen en kleinkinderen.