Goto main content

Federale regering, maak de 0,7%-norm concreet!

Vrijdag 7 oktober, is het alle hens aan dek. Dan staat Handicap International met de ganse sector voor Internationale Solidariteit in Brussel. Dit op initiatief van 11.11.11, CNCD-11.11.11, ngo-federatie en ACODEV. Met een oproep aan de federale regering: respecteer de verbintenis om 0,7% van het bruto nationaal inkomen te besteden aan ontwikkelingshulp.

ACODEV / NGO Federatie

Oorlog, klimaatrampen, armoede en energiecrisis, met een pandemie op de achtergrond. Het treft de Belgische burger hard, maar in andere delen van de wereld komen deze problemen dubbel en dik aan. We vragen een beleid dat de wortels van ongelijkheid en uitbuiting van onze planeet aanpakt en mee bouwt aan mondiale oplossingen voor de crisis.  

Deze weken vinden de begrotingsgesprekken 2023 en 2024 plaats. We vragen de federale regering en minister Kitir met aandrang concrete stappen te zetten om 0,7% van het bni in ontwikkelingssamenwerking te investeren. Het regeerakkoord voorziet in een bindend groeipad naar die norm tegen 2030. De regering moet woord houden en die groei ook al in de begrotingen van 2023 en 2024 intekenen. 

Gepubliceerd op: 7 oktober 2022

Meer over dit onderwerp

Medaille voor de bescherming van burgers voor federaal parlementslid

Medaille voor de bescherming van burgers voor federaal parlementslid

Federaal parlementslid Samuel Cogolati krijgt van Handicap International de medaille voor de bescherming van burgers voor zijn voortrekkersrol in het internationaal akkoord tegen het gebruik van explosieve wapens in dichtbevolkte gebieden.

Meer dan 75 landen schrijven geschiedenis: internationaal akkoord ondertekend in Dublin dat explosieve wapens in dichtbevolkte gebieden verbiedt
HI
Mijnen en andere wapens

Meer dan 75 landen schrijven geschiedenis: internationaal akkoord ondertekend in Dublin dat explosieve wapens in dichtbevolkte gebieden verbiedt

Stevig beleidswerk van Handicap International levert na 3 jaar onderhandelingen dan eindelijk zijn vruchten af.

Kinderen met een beperking gaan minder naar school
© J.McGeown / HI
Integratie

Kinderen met een beperking gaan minder naar school

Wereldwijd leven ongeveer 240 miljoen kinderen met een beperking. Velen onder hen genieten hierdoor niet van onderwijs. Een onrechtvaardigheid die Handicap International in 25 landen probeert recht te trekken.