Goto main content

Federale regering, maak de 0,7%-norm concreet!

Vrijdag 7 oktober, is het alle hens aan dek. Dan staat Handicap International met de ganse sector voor Internationale Solidariteit in Brussel. Dit op initiatief van 11.11.11, CNCD-11.11.11, ngo-federatie en ACODEV. Met een oproep aan de federale regering: respecteer de verbintenis om 0,7% van het bruto nationaal inkomen te besteden aan ontwikkelingshulp.

ACODEV / NGO Federatie

Oorlog, klimaatrampen, armoede en energiecrisis, met een pandemie op de achtergrond. Het treft de Belgische burger hard, maar in andere delen van de wereld komen deze problemen dubbel en dik aan. We vragen een beleid dat de wortels van ongelijkheid en uitbuiting van onze planeet aanpakt en mee bouwt aan mondiale oplossingen voor de crisis.  

Deze weken vinden de begrotingsgesprekken 2023 en 2024 plaats. We vragen de federale regering en minister Kitir met aandrang concrete stappen te zetten om 0,7% van het bni in ontwikkelingssamenwerking te investeren. Het regeerakkoord voorziet in een bindend groeipad naar die norm tegen 2030. De regering moet woord houden en die groei ook al in de begrotingen van 2023 en 2024 intekenen. 

Gepubliceerd op: 7 oktober 2022

Meer over dit onderwerp

Concert voor de slachtoffers van aardbeving in syrië

Concert voor de slachtoffers van aardbeving in syrië

Om de door de aardbeving getroffen bevolking in Syrië te steunen, geeft de sopraan Talar Dekrmanjian op 15 april 2023, om 19u30, een concert in het Centre d'étude Aurore in Brussel. Het ingezamelde geld gaat naar Handicap International, die hiermee revalidatiehulp en psychologische ondersteuning geeft aan de slachtoffers.

Aicha, Hoda en Ibtisam helpen mensen in de meest kwetsbare situaties in Libanon
© Fine Line Agency- H.I.
Preventie

Aicha, Hoda en Ibtisam helpen mensen in de meest kwetsbare situaties in Libanon

Aicha, Hoda en Ibtisam zijn drie van de twaalf vertegenwoordigers van de gebruikersgroep in het revalidatiecentrum Mousawat in Centraal Beqaa - Libanon. Zij leggen uit hoe hun dagelijkse activiteiten een verschil maken voor henzelf en hoe zij zich gesterkt voelen om steun te verlenen aan de meest kwetsbare bevolkingsgroepen in de vluchtelingenkampen.

"Ik wil gewoon een waardig leven leiden met mijn gezin”
© Saleh Aliwa- H.I.
Gezondheid

"Ik wil gewoon een waardig leven leiden met mijn gezin”

"Ik ben de sterkste van de wereld!” Dat is hoe Khaled, een vier-en-een-half jaar oud energiebommetje, het team van HI verwelkomt in zijn huis.