Goto main content

Federale regering, maak de 0,7%-norm concreet!

Vrijdag 7 oktober, is het alle hens aan dek. Dan staat Handicap International met de ganse sector voor Internationale Solidariteit in Brussel. Dit op initiatief van 11.11.11, CNCD-11.11.11, ngo-federatie en ACODEV. Met een oproep aan de federale regering: respecteer de verbintenis om 0,7% van het bruto nationaal inkomen te besteden aan ontwikkelingshulp.

ACODEV / NGO Federatie

Oorlog, klimaatrampen, armoede en energiecrisis, met een pandemie op de achtergrond. Het treft de Belgische burger hard, maar in andere delen van de wereld komen deze problemen dubbel en dik aan. We vragen een beleid dat de wortels van ongelijkheid en uitbuiting van onze planeet aanpakt en mee bouwt aan mondiale oplossingen voor de crisis.  

Deze weken vinden de begrotingsgesprekken 2023 en 2024 plaats. We vragen de federale regering en minister Kitir met aandrang concrete stappen te zetten om 0,7% van het bni in ontwikkelingssamenwerking te investeren. Het regeerakkoord voorziet in een bindend groeipad naar die norm tegen 2030. De regering moet woord houden en die groei ook al in de begrotingen van 2023 en 2024 intekenen. 

Gepubliceerd op: 7 oktober 2022

Meer over dit onderwerp

Litouwen wil verbod op clustermunitie opheffen Mijnen en andere wapens

Litouwen wil verbod op clustermunitie opheffen

Handicap International uit haar grote bezorgdheid over het plan van Litouwen om zich terug te trekken uit het Verdrag inzake Clustermunitie.

Eindrapport Oekraïne 12-12 Noodhulp

Eindrapport Oekraïne 12-12

Welke hulp boden de ngo's van het consortium 12-12 na twee jaar oorlog?

Ook in 2024 blijven er burgerslachtoffers vallen in Oekraïne Mijnen en andere wapens Noodhulp

Ook in 2024 blijven er burgerslachtoffers vallen in Oekraïne

Handicap International roept samen met andere ngo's op om burgers te beschermen tegen bombardementen en artillerievuur in bevolkte gebieden.