Meteen naar de inhoud

Haïti: Handicap International helpt slachtoffers orkaan Sandy

Handicap International biedt hulp aan de Haïtianen die op 24 oktober zwaar door orkaan Sandy werden getroffen. De organisatie verdeelt noodhulpkits en chloortabletten om een cholera-epidemie te voorkomen en is van plan haar acties nog uit te breiden. De toestand is dan ook zeer zorgwekkend: sommige dorpen zijn van de buitenwereld afgesneden, woningen zijn zwaar beschadigd, het aantal gevallen van cholera neemt toe en meer dan een miljoen Haïtianen dreigen de komende maanden zonder voedsel te vallen.
verwoest huis

Handicap International biedt hulp aan de Haïtianen die op 24 oktober zwaar door orkaan Sandy werden getroffen. De organisatie verdeelt noodhulpkits en chloortabletten om een cholera-epidemie te voorkomen en is van plan haar acties nog uit te breiden. De toestand is dan ook zeer zorgwekkend: sommige dorpen zijn van de buitenwereld afgesneden, woningen zijn zwaar beschadigd, het aantal gevallen van cholera neemt toe en meer dan een miljoen Haïtianen dreigen de komende maanden zonder voedsel te vallen.

Surf naar onze donatiepagina en help de slachtoffers van orkaan Sandy.

In de gebieden die het zwaarst door de tropische storm Sandy getroffen werden, heeft Handicap International zowat 2.800 gezinnen van eerstehulpgoederen voorzien (hygiënekits, kookkits, jerrycans, dekens …) om de crisissituatie het hoofd te bieden. “De Haïtianen hebben veel verloren. Meer dan 18.000 huizen [1] zijn beschadigd. Sommige gezinnen verblijven in tijdelijke woningen en verkeren er in een zeer hachelijke situatie”, zegt Marlène Dussauge, hoofd van het RRM-project (Rapid Response Mechanism) in Haïti. “Sommige dorpen zijn totaal afgesloten van de buitenwereld omdat de wegen vernield zijn. Zelfs te voet is het haast onmogelijk er te komen. In sommige gevallen moeten we de noodhulp per boot ter plaatse brengen, over zee.”

Handicap International, die al binnen de 24 uur na de doortocht van de storm kon optreden, stelde ook gevallen van cholera vast. Dat laatste werd bevestigd door de minister van Volksgezondheid. Bovendien werden verschillende gezondheidscentra en centra voor de behandeling van cholera door de storm vernield. “Onze teams verdelen producten om aan de eerste nood tegemoet te komen, zoals zeep en chloortabletten om het water te ontsmetten in de meest kwetsbare gebieden. Het is een begin, maar het is niet voldoende. Handicap International doet daarom een oproep tot schenkingen zodat ze haar noodhulpacties kan uitbreiden.”

“Niet alleen de cholera baart ons zorgen,” zegt Marlène. “Volgens een schatting van het bureau van de Verenigde Naties voor de coördinatie van humanitaire aangelegenheden (OCHA) dreigen bijna 1,2 miljoen mensen (op een bevolking van 10 miljoen) in de komende maanden zonder voedsel te vallen. Eind augustus vernielde de storm Isaac al grote delen van de oogst, wat de prijzen drastisch deed stijgen en de voedselonzekerheid alarmerend verhoogde. Na deze nieuwe tropische storm is 70 % van de oogst in het zuiden van het eiland verwoest en is een groot deel van het vee verloren; voor de komende maanden dreigen dus ernstige voedseltekorten. Handicap International, dat over de nodige capaciteiten beschikt op het vlak van voedselverdeling, wil daarom steun verlenen aan andere organisaties die actief zijn op het vlak van voedselzekerheid.”

Snelle reactie

Handicap International kon zeer snel reageren dankzij het RRM-project (Rapid Response Mechanism) dat in augustus 2011 op poten werd gezet en gesteund wordt door Unicef. “In een eerste fase van het project hebben we de kwetsbare gebieden geïdentificeerd in de zuidoostelijke en de westelijke departementen en in het departement Nippes. Het gaat om gemeenschappen die bij natuurrampen vaak getroffen worden, waar weinig humanitaire hulp voorhanden is en die moeilijk bereikbaar zijn bij regen, omdat de wegen al snel in rivieren veranderen”, verduidelijkt Marlène, zelf verantwoordelijke voor dit project.

“Op die plaatsen zijn we op zoek gegaan naar lokale partners, zoals plaatselijke verenigingen of leden van de civiele bescherming. Die mensen kregen een complete opleiding zodat ze weten hoe ze moeten reageren wanneer er zich een natuurramp voordoet, en dat op meerdere niveaus: hoe ze de hulpgoederen moeten verdelen, hoe ze tenten moeten opzetten, hoe ze kunnen toezien op de hygiëne, hoe ze er kunnen voor zorgen dat ook de meest kwetsbare slachtoffers (zoals mensen met een handicap) niet vergeten worden … Zo werd een netwerk gevormd voor kritieke situaties. In elke gemeente hebben we een speciale contactpersoon met wie we regelmatig contact houden en met wie we ons op dit soort scenario’s hebben voorbereid.”

“Momenteel evalueren we onze acties. Tegelijk blijven we noodhulpkits uitdelen en blijven we lobbyen bij de plaatselijke overheid”, besluit Marlène. “De internationale gemeenschap levert op dit moment erg weinig financiële middelen voor deze noodsituatie, die ook zeer weinig media-aandacht krijgt in verhouding tot de ernst van de situatie. Wij zijn dus op zoek naar fondsen om een uitgebreider project op touw te kunnen zetten en de al bestaande acties aan te vullen. Dat project zou drie grote luiken omvatten: de preventie van cholera, de verdeling van bouwmateriaal en eventueel tijdelijke voedselbedelingen.”[1]Bron: OCHA (het VN-Bureau voor Coördinatie van Humanitaire Aangelegenheden)

Gepubliceerd op: 20 januari 2021

Meer over dit onderwerp

Koninklijk bezoek bij Handicap International
Copyright: A. Bertels - HI

Koninklijk bezoek bij Handicap International

Koningin Mathilde bracht dinsdagochtend een bezoek aan de Brusselse hoofdzetel van Handicap International. Ze ontmoette er de directeur van de organisatie in België, Erwin Telemans, en enkele andere medewerkers. Het gezelschap besprak uitvoerig de werking, de visie en de toekomstige projecten van HI in meer dan 60 landen, ook werd er dieper ingegaan op hoe onze organisatie zich tijdens de pandemie in 2020 is blijven inzetten voor personen met een beperking.

Covid-19 of niet, Sreyoun kan blijven rekenen op revalidatiezorg
© HI
Gezondheid Revalidatie

Covid-19 of niet, Sreyoun kan blijven rekenen op revalidatiezorg

De Covid-19 gezondheidscrisis heeft noch de moeder van Sreyoun, noch het team van HI tegengehouden om het kleine meisje te blijven helpen. De moeder van Sreyoun is verheugd over de vooruitgang die Sreyoun geboekt heeft.

Madagaskar: de meest kwetsbaren beschermen tegen Covid-19
© HI
Gezondheid Preventie

Madagaskar: de meest kwetsbaren beschermen tegen Covid-19

Handicap International heeft verschillende projecten in Madagaskar aangepast om personen met een beperking te ondersteunen en te voorkomen dat ze door de pandemie getroffen worden.