Goto main content

Handicap International op mondiale top rond handicap

Mensenrechten

Handicap International nam op 16 en 17 februari deel aan de Global Disability Summit, waar het alle staten opriep om zich conreet in te zetten voor de rechten van mensen met een handicap en de begeleiding van kwetsbare bevolkingsgroepen.

Handicap International neemt deel aan de Global Disability Summit om de stem van de vele mensen met een handicap overal ter wereld te laten horen.

Handicap International neemt deel aan de Global Disability Summit om de stem van de vele mensen met een handicap overal ter wereld te laten horen.

De mondiale top ging dit jaar online door en bracht voornamelijk vertegenwoordigers van regeringen, donoren, het maatschappelijk middenveld en de particuliere sector samen rond de virtuele tafel. Al deze actoren houden zich immers bezig met het vraagstuk van de integratie van mensen met een handicap in onze samenlevingen en, hoofdzakelijk, in landen met lage inkomens.

Handicap International nam deel aan deze top om de stem van de vele mensen met een handicap overal ter wereld te laten horen. Naar schatting 1 miljard mensen hebben een handicap en 80% van hen leeft in de armste landen. Ook wordt geschat dat 50% van de kinderen met een handicap in deze landen geen toegang heeft tot onderwijs. Dit betekent dat 32 miljoen kinderen niet naar school kunnen gaan.

De politieke besluitvormers die aan deze top deelnamen, hebben de kans om oplossingen te vinden, hefbomen te activeren om deze situatie te verbeteren en deze mensen in de samenleving op te nemen. Handicap International wil van deze gelegenheid gebruik maken door te getuigen wat er gebeurt in de landen waar de organisatie actief is.

"Wij willen staten, regeringen, donoren en andere belanghebbenden aanmoedigen concrete toezeggingen te doen om de rechten van mensen met een handicap te bevorderen en mensen in nood te ondersteunen. - Blandine Bouniol, adjunct-directeur advocacy bij Handicap International

"Een van de uitdagingen van deze top was ervoor te zorgen dat deze belanghebbenden handicaps niet alleen als een gezondheidsprobleem beschouwen, maar als een maatschappelijk vraagstuk op zich," aldus Blandine Bouniol. "Inclusie is niet beperkt tot sociale, economische, culturele of politieke aspecten. Inclusie betekent dat mensen met een handicap actief en zinvol kunnen deelnemen aan alle aspecten van het dagelijks leven, net als ieder ander."

 

Gepubliceerd op: 17 februari 2022

Meer over dit onderwerp

Ondernemen stimuleren bij personen met een handicap
© HI
Integratie Mensenrechten

Ondernemen stimuleren bij personen met een handicap

In de Keniaanse vluchtelingendorpen werkt Handicap International drempels weg en ondersteunt ze het ondernemerschap.

Personen met een handicap voorbereiden op klimaatrampen in de Filipijnen
© Maria Clarissa Manalastas / HI
Mensenrechten Noodhulp

Personen met een handicap voorbereiden op klimaatrampen in de Filipijnen

De Filipijnen zijn het derde meest kwetsbare land ter wereld als het gaat om klimaatverandering. Mensen met een handicap behoren tot de zwaarst getroffenen. Handicap International bereidt ze voor op cyclonen en overstromingen.

Naar een einde van bombardementen op dichtbevolkte gebieden
© HI
Mensenrechten Mijnen en andere wapens Preventie

Naar een einde van bombardementen op dichtbevolkte gebieden

Tijdens een conferentie in Oslo kwamen verschillende landen bijeen om de uitvoering van de politieke verklaring tegen het bombarderen en beschieten van steden te bespreken en op te volgen.