Goto main content

HI steunt een centrum voor kinderen met meervoudige handicaps in Oekraïne

Noodhulp
Oekraïne

In het westen van Oekraïne zijn de humanitaire noden enorm. Handicap International (HI) steunt een opvangcentrum voor kinderen met meervoudige handicaps, door de zorgverlening te versterken.

© HI

Opvang en begeleiding van kinderen met meervoudige handicaps

"We worden geconfronteerd met dramatische situaties," zegt Çaglar Tahiroglu, een deskundige op het gebied van geestelijke gezondheid en psychosociale steun die een HI-gezondheidsproject in Oekraïne coördineert. Vooral in het centrum voor kinderen met een handicap zijn de toestanden ernstig. Voor het conflict bood het centrum onderdak aan 10 kinderen en nu zijn het er plots 52. Hiervan zijn er 42 kinderen uit de regio Luhansk, die twee volle dagen hebben gereisd om West-Oekraïne te bereiken. Ook al hebben ze veel meer kinderen dan initieel het geval was, toch zijn de beschikbare middelen niet verhoogd. Het personeel van het centrum heeft hun komst niet kunnen voorbereiden. Toen we hen voor het eerst ontmoetten, zaten ze in grote moeilijkheden.

Olga (à droite), la directrice du centre d’accueil pour enfants polyhandicapés. "We nemen kinderen op met een ernstige verstandelijke handicap,” legt Olga, medisch directeur van het centrum, uit. “Sommigen hebben gedragsproblemen of autismespectrumstoornissen, en velen hebben epilepsiesyndromen. Een aantal van deze kinderen zijn wezen, maar aangezien ze meervoudige handicaps hebben, worden sommigen ons ook toevertrouwd door hun ouders. Dit gebeurt vaak omdat we goed zijn opgeleid om hun in die specifieke behoeften te voorzien.”

Met de steun van vrijwilligers en verenigingen slaagt het centrum erin te zorgen voor de basisbehoeften van de kinderen, zoals voedsel, kleding en medische behandeling. De echte uitdaging bestaat er nu in in hun andere behoeften te kunnen voorzien. Zo willen we hun persoonlijke ontwikkeling stimuleren. Verder zouden we hun gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg en psychosociale ondersteuning willen aanbieden. We proberen ook passende vrijetijdsactiviteiten te organiseren.

Versterking van de zorgverlening

"Ons hele team was zeer geraakt door de situatie. We hebben een interventie opgezet om de kinderen en het personeel van het centrum, die het erg zwaar hebben, te helpen", zegt Çaglar. "We denken aan het psychosociale welzijn van de kinderen op een alomvattende manier. Wij hebben de humanitaire middelen van het centrum versterkt en hebben samengewerkt met een schoonmaakbedrijf om het personeel in staat te stellen meer persoonlijke tijd met de kinderen door te brengen. Wij zijn ook een partnerschap aangegaan met specialisten op het gebied van fysiotherapie en werken aan de verbetering van de zorgpraktijken van de teams. Bovendien hebben wij, na de specifieke behoeften van de kinderen te hebben geëvalueerd, hen doorverwezen naar andere organisaties. Tenslotte zetten wij een mobiel team voor psychosociale hulp in, zowel voor de kinderen als voor de teams van het centrum, die soms door de huidige situatie zijn geschokt.

De kinderen in het centrum waren inderdaad erg geraakt door het conflict. “Hoewel ze een heel ernstige verstandelijke handicap hebben, is hun intuïtief inlevingsvermogen sterk ontwikkeld,” zegt Olga. “Toen ze aankwamen, waren ze geïrriteerd, gestrest en soms agressief. Velen zijn na verloop van tijd terug emotioneel stabiel geworden, alleen hebben sommigen nog gedragsproblemen. Het nadeel is dat we geen informatie hebben over hun gezondheid en verzorging, aangezien sommige medische dossiers tijdens de evacuatie verloren zijn gegaan.

De teams voor mentale en psychosociale steun van HI organiseerden spelletjes in kleine groepjes met de kinderen. Deze activiteiten hielpen om hun emotionele, taalkundige, cognitieve en relationele vaardigheden te ontdekken en te stimuleren.

Ingrijpen op lange termijn

"HI heeft snel gereageerd om de dringende noden te dekken,” zegt Caglar. “Zodra we onze acties in het opvangcentrum hebben gestabiliseerd, willen we onze interventie voortzetten. Ons doel is om verder opleidingen te verstrekken aan het personeel en de zorgpraktijken te verbeteren.

Ondertussen werkt HI ook samen met verschillende collectieve centra voor ontheemden in West-Oekraïne. In deze regio bevinden zich bijna 2 miljoen ontheemden, waardoor de noden gigantisch zijn.

Gepubliceerd op: 4 mei 2022

Meer over dit onderwerp

Eindrapport Oekraïne 12-12 Noodhulp

Eindrapport Oekraïne 12-12

Welke hulp boden de ngo's van het consortium 12-12 na twee jaar oorlog?

Ook in 2024 blijven er burgerslachtoffers vallen in Oekraïne Mijnen en andere wapens Noodhulp

Ook in 2024 blijven er burgerslachtoffers vallen in Oekraïne

Handicap International roept samen met andere ngo's op om burgers te beschermen tegen bombardementen en artillerievuur in bevolkte gebieden.

'Ik heb 6 maanden met die stukken hout moeten stappen'
© S. Lazzarino / HI
Noodhulp Revalidatie

'Ik heb 6 maanden met die stukken hout moeten stappen'

Meer dan 2,7 miljoen mensen in Noord-Kivu raakten ontheemd door het aanslepende conflict. De noden in de opvangkampen zijn enorm.