Goto main content

Minister Lalieux op bezoek bij Handicap International

België

De minister, verantwoordelijk voor het beleid rond personen met een handicap, ging in gesprek met enkele experts van onze organisatie.

© Nohaila Belazouzia

Een minister die langskomt bij Handicap International. Het gebeurt natuurlijk niet elke dag. En nog specialer was het feit dat de vraag voor het bezoek van Karine Lalieux zélf kwam. De minister die bevoegd is voor het beleid rond personen met een handicap wou - ter gelegenheid van de internationale dag van de ngo - onze organisatie persoonlijk leren kennen. Het ideale moment om te bekijken hoe de expertise van onze organisatie kan bijdragen aan haar beleid in België.


 “In België heeft een persoon met een handicap 3 keer meer kans om in de armoede verzeild te geraken”. Minister Lalieux maakt de essentie van haar bezoek meteen duidelijk: de situatie van mensen met een handicap is niet enkel een probleem in lage-inkomenslanden, het is even goed een zwak punt van rijkere westerse landen als België. “Uiteraard is het moeilijker in het zuiden. De omkadering bij ons is beter. Maar fundamenteel zitten we met een gelijkaardige situatie, er is een structureel gebrek aan inclusie van mensen met een handicap in onze samenleving, er is een structureel probleem in ons onderwijs, en er is een structureel probleem over de manier waarop we als samenleving naar mensen met een handicap kijken.”

Expertise van Handicap International

Via het ‘Federaal actieplan handicap’ heeft de huidige regering stappen gezet om de positie van mensen met een beperking in België te versterken. “Voor de uitvoering van dit plan zijn we constant in overleg met de actoren op het terrein. Alles wat ik hier vandaag geleerd heb, komt dat plan alleen maar ten goede. We bekijken ook hoe de expertise van Handicap International de situatie in België kan verbeteren.” Een HI-project rond zelfstandig wonen voor personen met een handicap in Jordanië dat als inspiratie kan dienen om het Belgische beleid de veranderen. Waarom niet?

Inclusie op arbeidsmarkt

Via een rondleiding op onze kantoren in Brussel leerde de minister al onze medewerkers kennen. Daarna volgde een gesprek met enkele experten van Handicap International. Personen die jarenlange ervaring hebben opgedaan in verschillende landen en nu als deskundige vanuit Brussel rond projecten en innovaties in de hele wereld werken.
Ook een gesprek met de personeelsdienst van HI kon uiteraard niet ontbreken. ‘De inclusie van personen met een handicap op de arbeidsmarkt is één van mijn prioriteiten’, laat minister Lalieux nog weten. Een inclusief aanwervingsbeleid is ook een speerpunt voor Handicap International. Een thema waar de organisatie dan ook verdere concrete stappen in wil zetten. Eén plus één, dat maakt twee.

Gepubliceerd op: 27 februari 2023

Meer over dit onderwerp

Recordaantal deelnemers op de 20km door Brussel (AFTERMOVIE)

Recordaantal deelnemers op de 20km door Brussel (AFTERMOVIE)

373 handbikers, rolstoelgebruikers, lopers en wandelaars zamelden geld in voor Handicap International

Koude, maar hartverwarmende Antwerp 10 Miles

Koude, maar hartverwarmende Antwerp 10 Miles

Voorbije zondag 21 april 2024 stond Handicap International opnieuw aan de start van Vlaanderens grootste loopevent.

‘Om een inclusieve samenleving te bouwen, moet je starten met inclusief onderwijs’
© J. Labeur / HI
Integratie

‘Om een inclusieve samenleving te bouwen, moet je starten met inclusief onderwijs’

Sandra Boisseau, experte bij Handicap International, over de aanpak en het belang van inclusief onderwijs.