Goto main content

Nieuwe resolutie over revalidatiezorg overhandigd aan minister Gennez

Revalidatie
België

Een vierkoppige delegatie van Handicap International besprak met de Belgische minister van Ontwikkelingssamenwerking het belang van de nieuwe resolutie en de stappen die genomen moeten worden.

Foto van HI-personeel met minister Caroline Gennez

Op 27 mei 2023 keurde de Wereldgezondheidsorganisatie een resolutie goed die revalidatiezorg wereldwijd toegankelijker en kwaliteitsvoller moet maken. Een mijlpaal die bereikt is en een einde betekent aan een procedure van vier jaar waarin Handicap International een voortrekkersrol speelde. De inkt van de resolutie was nog niet droog, maar dat belette algemeen directeur van Handicap International (HI), Antoine Sépulchre, niet om al aan te kloppen aan de deur van het ministerieel kabinet.

Samen met Valentina Pomatto (manager beleidsdienst HI), Erwin Telemans (directeur innovatie HI) en Laurence Gérard (hoofd institutionele partnerschappen HI) werd Antoine ontvangen door minister van ontwikkelingssamenwerking Caroline Gennez. De originele tekst die de 194 lidstaten van de Wereldgezondheidsorganisatie recent hebben goedgekeurd en die een gamechanger moet worden voor revalidatiezorg wereldwijd, werd zo eigenhandig toevertrouwd aan de minister.

"Met deze resolutie engageren de verschillende landen zich om revalidatiediensten te ontwikkelen en de toegang hiertoe voor iedereen te verbeteren. Het was daarom van essentieel belang om vandaag minister Gennez te ontmoeten om het engagement van België te bevestigen en deze resolutie met concrete maatregelen te ondersteunen." - Antoine Sépulchre, directeur Handicap International België

Belangrijke rol voor België

Want het échte werk, dat begint nog maar pas. Het politieke engagement moet een start betekenen om ook in lage- en middeninkomenslanden revalidatiezorg naar een hoger niveau te tillen en deze zorg betaalbaar en fysiek toegankelijk te maken voor iedere persoon die het nodig heeft. En om dat te bereiken zijn investeringen en technische ondersteuningen broodnodig. Naast de opname van revalidatiezorg in het nationale gezondheidsbeleid van al deze landen, moeten immers revalidatiecentra gebouwd worden, personeel opgeleid worden, ziekteverzekeringen uitgebreid worden en hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld rolstoelen, protheses, braces,... op structurele basis voorzien worden. Als actor in de internationale samenwerking kan België daar een belangrijke rol in spelen.

"Revalidatiezorg is essentieel om het recht op gezondheid voor iedereen te waarborgen. België is daarom altijd voorstander van de resolutie geweest. Handicap International toont door haar bijdrage aan de resolutie, nogmaals dat het middenveld van cruciaal belang is om dat recht voor iedereen te verankeren op het lokale, nationale en internationale niveau." - Caroline Gennez, Belgisch minister voor Ontwikkelingssamenwerking

Uiteraard werd ook de blauwe veter, symbool van Handicap International, niet vergeten en overhandigd aan minister Gennez.

 

Gepubliceerd op: 1 juni 2023

Meer over dit onderwerp

Enorme nood aan revalidatiezorg in Gaza
© HI
Noodhulp Revalidatie

Enorme nood aan revalidatiezorg in Gaza

Vele slachtoffers lopen het risico om een permanente handicap over te houden aan hun verwondingen. Handicap International biedt revalidatiezorg, al is dat in zeer moeilijke omstandigheden.

Twee jaar noodhulp in Oekraïne
© T. Nicholson / HI
Mijnen en andere wapens Noodhulp Revalidatie

Twee jaar noodhulp in Oekraïne

Handicap International biedt met haar goed uitgebouwde team onder meer revalidatiezorg en psychologische ondersteuning en speelt een belangrijke rol in de verdeling van hulpgoederen.

‘Om een inclusieve samenleving te bouwen, moet je starten met inclusief onderwijs’
© J. Labeur / HI
Integratie

‘Om een inclusieve samenleving te bouwen, moet je starten met inclusief onderwijs’

Sandra Boisseau, experte bij Handicap International, over de aanpak en het belang van inclusief onderwijs.