Goto main content

Ten strijde tegen ebolavirus

Gezondheid Noodhulp
Liberia Sierra Leone
De ebola-epidemie die in Guinee in maart is uitgebroken, de meest dodelijke ooit, blijft zich verspreiden en zaait zo heel wat onrust. Adam Huebner beschrijft de situatie ter plaatse.
Portret van Adam Huebner

De ebola-epidemie die in Guinee in maart is uitgebroken, heeft zich zeer snel uitgebreid naar de buurlanden Sierra Leone en Liberia. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie werden al 1 600 mensen besmet met het virus, van wie 887 mensen zijn gestorven.[1] Het gaat om de meest dodelijke epidemie ooit, die zich maar blijft verspreiden en zo heel wat onrust zaait.

Liberia en Sierra Leone hebben beide strikte verplaatsingsbeperkingen opgelegd en zeer strenge quarantainemaatregelen getroffen. In deze beide landen heeft Handicap International haar activiteiten gedeeltelijk gestaakt. Tegelijkertijd zet de organisatie, in samenwerking met lokale organisaties van mensen met een handicap, specifieke acties op poten om de verspreiding van de epidemie een halt toe te roepen.

Tijdens de acties in het kader van moeder- en kindgezondheid hebben de teams van Handicap International in Sierra Leone en Liberia vorige week van de gelegenheid gebruik gemaakt om preventieboodschappen te verspreiden. Zo konden ze in Sierra Leone de medewerkers van 42 gezondheidscentra en 10 lokale ngo's, die verspreid liggen over 3 districten, sensibiliseren. Ze informeerden hen over de manieren waarop men de symptomen van het ebolavirus kan herkennen, over de virusdragers en over de verschillende acties die men dient te ondernemen bij een vermoedelijke besmetting. Ze hebben eveneens honderden informatiebrochures uitgedeeld aan 8 partnerorganisaties in de districten Kenema en Kailahun. Adam Huebner beschrijft de situatie ter plaatse.

In quarantaine

Het virus blijft zich echter verspreiden: er zijn zelfs gevallen gesignaleerd ver buiten de gebieden waar de besmetting is begonnen. "In Liberia is de situatie het ergst voor onze teams," legt Adam Huebner uit, gezondheidscoördinator voor Handicap International. "In Monrovia heeft het virus al aan 109 mensen het leven gekost. Een van onze collega's woont in een wijk waar een quarantainemaatregel van kracht is. Men heeft namelijk een geval van ebola vastgesteld op slechts enkele straten van zijn woonplaats. Dit betekent concreet dat de politie controles uitvoert en dat niemand zonder toelating de bewuste wijk mag binnenkomen of verlaten. Ze gaat eveneens op patrouille en verzoekt de mensen om binnen te blijven. Men zou dus voedselbedelingen moeten organiseren om de inwoners te eten te geven. Volgens het protocol dat de overheid volgt, zou deze maatregel een twintigtal dagen kunnen duren."

Noodtoestand in Sierra Leone

De noodtoestand die de president van Sierra Leone heeft afgekondigd, heeft rechtstreekse gevolgen voor de activiteiten van Handicap International en voor het dagelijkse leven van alle burgers. "Enkele dagen geleden heeft de regering alle verkeer verboden. Politiemensen en militairen patrouilleerden door de straten en de mensen die zich buiten waagden werden aangehouden. Ondertussen kunnen we ons opnieuw verplaatsen, maar de regering verzoekt de ngo's om hun acties te focussen op de strijd tegen het virus. Iedere andere activiteit waarvoor verplaatsingen of bijeenkomsten nodig zijn, dienen we te vermijden."

"Gisteren hebben we met onze partners samengezeten, o.a. met de Nationale Commissie van Mensen met een Handicap, om sensibiliseringscampagnes op te starten die de organisaties van mensen met een handicap zullen leiden in en rond Freetown. Deze acties zullen de komende dagen uitgevoerd worden. De boodschappen zullen eveneens verspreid worden d.m.v. liedjes, kleine theateropvoeringen, gesprekken etc. Ons doel is om ervoor te zorgen dat deze boodschappen daadwerkelijk de burgers bereiken, ook de meest kwetsbare mensen zoals mensen met auditieve of visuele beperkingen. Het is immers moeilijk om deze boodschappen effectief tot bij hen te krijgen en ze zijn enorm kwetsbaar, aangezien ze zich beroepen op de tastzin om zich te oriënteren en te communiceren."

Vermijd openbaar vervoer

"Hier in Freetown hebben we het gevoel dat het virus redelijk ver van ons verwijderd is. Moest men in de dichtbevolkte wijken echter meer gevallen signaleren [6 gevallen werden op dit moment bevestigd in Freetown], dan zou er veel meer risico zijn op besmetting. Daarom zijn deze preventieacties zo belangrijk. Ondanks het feit dat onze teams en partners gelukkig niet in paniek raken, hebben we toch relatief dwingende voorzorgsmaatregelen moeten treffen. Het openbaar vervoer gebruiken we bijvoorbeeld niet meer."

"We merken wel dat de situatie op alles en iedereen een rechtstreekse impact heeft. Het is moeilijk om aan iets anders te denken, al was het maar voor enkele minuten. Ik was vrijdag op de luchthaven om mijn zwangere vrouw te vergezellen die het land eindelijk mocht verlaten en de situatie ter plekke is echt indrukwekkend. Er werden zeer strikte veiligheidsmaatregelen getroffen en een groot aantal mensen tracht het land te verlaten, terwijl sommige luchtvaartmaatschappijen besloten hebben om hun vluchten tijdelijk op te schorten."

Adam Huebner is gevestigd in Freetown. Hij werkt er sinds februari 2014 als gezondheids- en revalidatiecoördinator voor het programma Sierra Leone en Liberia van Handicap International. Adam heeft een diploma antropologie (universiteit van Wisconsin, Verenigde Staten) en gezondheidszorg/epidemiologie (universiteit Chulalongkorn, Bangkok, Thailand).

 


[1] OMS – 04 juillet 2014 - http://www.who.int/csr/don/2014_08_04_ebola/en/

 

Meer over dit onderwerp

Tyfoon Rai: HI lanceert eerste hulpacties
© K. Tolentino / HI
Noodhulp

Tyfoon Rai: HI lanceert eerste hulpacties

Handicap International bereidt zich voor op een noodhulpoperatie in de Filipijnen, na de passage van de tropische storm Rai midden december.

Supertyfoon Rai: Handicap International volgt de situatie op de voet
© HI / Cyclocane
Noodhulp

Supertyfoon Rai: Handicap International volgt de situatie op de voet

Een supertyfoon trok deze donderdag door het centrum van de Filippijnse archipel. De teams van Handicap International in het land bereiden zich voor om naar de getroffen gebieden te reizen.

Milieu en gezondheid: nieuwe uitdagingen voor humanitaire hulp
© Forum for Human Rights and Disability
Gezondheid Mensenrechten Preventie

Milieu en gezondheid: nieuwe uitdagingen voor humanitaire hulp

Na de COP26-top in Glasgow organiseerde het Belgische Be-Cause Health netwerk, waar Handicap International lid van is, op 23 en 24 november een conferentie over de nauwe relatie tussen milieu en gezondheid. Davide Ziveri, onze expert 'Milieu en gezondheid', blikt terug op deze conferentie.