Goto main content

Uitbraak COVID-19 zorgde voor toename geweld op vrouwen met een beperking

Integratie Mensenrechten

Geweld tegen vrouwen en meisjes met een beperking is een wereldwijd probleem: vrouwen met een beperking lopen een groter risico slachtoffer te worden van geweld dan vrouwen zonder beperking of mannen met een beperking.

Rwanda - Groepsfoto van de leden van een buurtgroep voor vrouwen en meisjes met een beperking en ouders van kinderen met een beperking.

Rwanda - Groepsfoto van de leden van een buurtgroep voor vrouwen en meisjes met een beperking en ouders van kinderen met een beperking. | © Sophie Pecourt / HI

Bovendien heeft de COVID-19-pandemie geleid tot een toename van huiselijk geweld. Aangezien het aantal vrouwen met een beperking die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld reeds hoger ligt, kan redelijkerwijs worden aangenomen dat hun mishandeling ook is toegenomen¹. Handicap International wil hier de aandacht op vestigen ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag op 8 maart.

Vrouwen met een handicap vertegenwoordigen 19 % van de vrouwelijke wereldbevolking (12% bij mannen een beperking). Desondanks wordt hun zorgelijke situatie onvoldoende onder de aandacht gebracht. Nochtans komt de kwetsbaarheid van deze vrouwen duidelijk tot uiting in bestaande studies.

Uit een wereldwijde studie van het UNFPA blijkt dat meisjes en jonge vrouwen met een beperking tot tien keer meer te maken krijgen met gendergerelateerd geweld dan meisjes en jonge vrouwen zonder beperking. Vrouwen met een mentale beperking zijn bijzonder kwetsbaar voor seksueel geweld.²  

De bescherming van vrouwenrechten bevorderen

Al meer dan 25 jaar leidt Handicap International projecten - in Kenia, Ethiopië, Rwanda, Burundi, Pakistan en Bangladesh - om geweld tegen vrouwen te bestrijden. Dat doet het onder meer door vrouwen bewust te maken van hun rechten en hen te versterken bij het nemen van beslissingen. 

Easter Achieng Okech van de Kenya Female Advisory Organization (KEFEADO) werkt samen met HI rond het project Making It Work om meer zichtbaarheid te geven aan innovatieve praktijken (opleiden van vrouwen, bewustmakingsacties enz.) die de bescherming van vrouwenrechten bevorderen.

“We kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat de gemeenschap zelf kan ingrijpen wanneer vrouwen door de COVID-19-maatregelen niet kunnen ontsnappen aan huiselijk geweld en opgesloten zitten met hun misbruiker.”

HI paste tijdens de pandemie haar interventies aan maar bleef wel steun verlenen aan haar partners. Zo bleven de diensten gehandhaafd voor vrouwen en meisjes met en zonder beperking die het slachtoffer werden van geweld.

In verschillende landen, waaronder Mali en Sierra Leone, deelden we COVID-beschermingskits (maskers, een handwasstation en handdesinfecterende middelen) uit aan gezondheidscentra en vrouwencentra. We ontwikkelden toegankelijke sensibiliseringsmiddelen over de risico’s van geweld tegen vrouwen en meisjes en over de diensten die ter beschikking staan van vrouwen (waaronder diensten op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid).

Meer werkloosheid bij vrouwen met een beperking

Wereldwijd is slechts ongeveer 20% van de vrouwen met een beperking aan het werk, tegenover 53% van de mannen met een beperking of 30% van de vrouwen zonder beperking.³  Dit maakt dat vrouwen met een beperking kwetsbaarder en meer geïsoleerd zijn dan de rest van de bevolking. In ontwikkelingslanden wordt dit verschil nog groter: tussen de 75 en 100% van de vrouwen met een beperking is werkloos, ook al doen ze nog steeds het grootste deel van het huishouden en de zorg voor de kinderen?. 

Sinds het begin van de pandemie in maart 2020 hebben HI en zeven partners van het project Making It Work een overeenkomst ondertekend die de inclusie van vrouwen met een beperking verder ondersteunt. De interventies zijn gericht op basisbehoeften, de preventie van en de reactie op gendergerelateerd geweld, alsook op de preventie van Covid-19 zelf. Ze ondersteunen ook vrouwen met een beperking die het financieel moeilijk hebben of werkloos zijn. 
 

¹ Department of Economic and Social Affairs, Leaving no one behind: the COVID-19 crisis through the disability and gender lens, (May 6, 2020), U.N. Policy Brief 69, https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/un-desa-policy-brief-69-leaving-no-one-behind-the-covid-19-crisis-through-the-disability-and-gender-lens/.
² https://www.unfpa.org/news/five-things-you-didnt-know-about-disability-and-sexual-violence 
³ https://www.stopvaw.org/violence_against_women_with_disabilities 
? https://www.stopvaw.org/violence_against_women_with_disabilities#_edn94

Gepubliceerd op: 17 december 2021

Meer over dit onderwerp

Tsjaad: Khadidja, een sterke en onafhankelijke vrouw
© F. Rabezandirantsoa Bakoly / HI
Integratie

Tsjaad: Khadidja, een sterke en onafhankelijke vrouw

Handicap International (HI) herstelde de orthese van de 27-jarige Khadidja en hielp haar om een eigen zaak te starten.

Milieu en gezondheid: nieuwe uitdagingen voor humanitaire hulp
© Forum for Human Rights and Disability
Gezondheid Mensenrechten Preventie

Milieu en gezondheid: nieuwe uitdagingen voor humanitaire hulp

Na de COP26-top in Glasgow organiseerde het Belgische Be-Cause Health netwerk, waar Handicap International lid van is, op 23 en 24 november een conferentie over de nauwe relatie tussen milieu en gezondheid. Davide Ziveri, onze expert 'Milieu en gezondheid', blikt terug op deze conferentie.

Maggie, directrice HI Kenia: "Het zou makkelijker zijn als ik een man was"
© HI
Gezondheid Integratie Revalidatie

Maggie, directrice HI Kenia: "Het zou makkelijker zijn als ik een man was"

Naar aanleiding van World Humanitarian Day, de Internationale Dag van de Humanitaire Hulp, op 19 augustus, gingen we zitten voor een gesprek met de Keniaanse Margaret Nguhi. “Maggie” zet zich als verantwoordelijke van de projecten van Handicap International in voor andere mensen in haar land.