Goto main content

Uitbraak COVID-19 zorgde voor toename geweld op vrouwen met een beperking

Integratie Mensenrechten

Geweld tegen vrouwen en meisjes met een beperking is een wereldwijd probleem: vrouwen met een beperking lopen een groter risico slachtoffer te worden van geweld dan vrouwen zonder beperking of mannen met een beperking.

Rwanda - Groepsfoto van de leden van een buurtgroep voor vrouwen en meisjes met een beperking en ouders van kinderen met een beperking.

Rwanda - Groepsfoto van de leden van een buurtgroep voor vrouwen en meisjes met een beperking en ouders van kinderen met een beperking. | © Sophie Pecourt / HI

Bovendien heeft de COVID-19-pandemie geleid tot een toename van huiselijk geweld. Aangezien het aantal vrouwen met een beperking die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld reeds hoger ligt, kan redelijkerwijs worden aangenomen dat hun mishandeling ook is toegenomen¹. Handicap International wil hier de aandacht op vestigen ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag op 8 maart.

Vrouwen met een handicap vertegenwoordigen 19 % van de vrouwelijke wereldbevolking (12% bij mannen een beperking). Desondanks wordt hun zorgelijke situatie onvoldoende onder de aandacht gebracht. Nochtans komt de kwetsbaarheid van deze vrouwen duidelijk tot uiting in bestaande studies.

Uit een wereldwijde studie van het UNFPA blijkt dat meisjes en jonge vrouwen met een beperking tot tien keer meer te maken krijgen met gendergerelateerd geweld dan meisjes en jonge vrouwen zonder beperking. Vrouwen met een mentale beperking zijn bijzonder kwetsbaar voor seksueel geweld.²  

De bescherming van vrouwenrechten bevorderen

Al meer dan 25 jaar leidt Handicap International projecten - in Kenia, Ethiopië, Rwanda, Burundi, Pakistan en Bangladesh - om geweld tegen vrouwen te bestrijden. Dat doet het onder meer door vrouwen bewust te maken van hun rechten en hen te versterken bij het nemen van beslissingen. 

Easter Achieng Okech van de Kenya Female Advisory Organization (KEFEADO) werkt samen met HI rond het project Making It Work om meer zichtbaarheid te geven aan innovatieve praktijken (opleiden van vrouwen, bewustmakingsacties enz.) die de bescherming van vrouwenrechten bevorderen.

“We kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat de gemeenschap zelf kan ingrijpen wanneer vrouwen door de COVID-19-maatregelen niet kunnen ontsnappen aan huiselijk geweld en opgesloten zitten met hun misbruiker.”

HI paste tijdens de pandemie haar interventies aan maar bleef wel steun verlenen aan haar partners. Zo bleven de diensten gehandhaafd voor vrouwen en meisjes met en zonder beperking die het slachtoffer werden van geweld.

In verschillende landen, waaronder Mali en Sierra Leone, deelden we COVID-beschermingskits (maskers, een handwasstation en handdesinfecterende middelen) uit aan gezondheidscentra en vrouwencentra. We ontwikkelden toegankelijke sensibiliseringsmiddelen over de risico’s van geweld tegen vrouwen en meisjes en over de diensten die ter beschikking staan van vrouwen (waaronder diensten op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid).

Meer werkloosheid bij vrouwen met een beperking

Wereldwijd is slechts ongeveer 20% van de vrouwen met een beperking aan het werk, tegenover 53% van de mannen met een beperking of 30% van de vrouwen zonder beperking.³  Dit maakt dat vrouwen met een beperking kwetsbaarder en meer geïsoleerd zijn dan de rest van de bevolking. In ontwikkelingslanden wordt dit verschil nog groter: tussen de 75 en 100% van de vrouwen met een beperking is werkloos, ook al doen ze nog steeds het grootste deel van het huishouden en de zorg voor de kinderen?. 

Sinds het begin van de pandemie in maart 2020 hebben HI en zeven partners van het project Making It Work een overeenkomst ondertekend die de inclusie van vrouwen met een beperking verder ondersteunt. De interventies zijn gericht op basisbehoeften, de preventie van en de reactie op gendergerelateerd geweld, alsook op de preventie van Covid-19 zelf. Ze ondersteunen ook vrouwen met een beperking die het financieel moeilijk hebben of werkloos zijn. 
 

¹ Department of Economic and Social Affairs, Leaving no one behind: the COVID-19 crisis through the disability and gender lens, (May 6, 2020), U.N. Policy Brief 69, https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/un-desa-policy-brief-69-leaving-no-one-behind-the-covid-19-crisis-through-the-disability-and-gender-lens/.
² https://www.unfpa.org/news/five-things-you-didnt-know-about-disability-and-sexual-violence 
³ https://www.stopvaw.org/violence_against_women_with_disabilities 
? https://www.stopvaw.org/violence_against_women_with_disabilities#_edn94

Gepubliceerd op: 8 maart 2021

Meer over dit onderwerp

Handicap International begeleidt in Laos het schooltraject van 200 kinderen met autisme
© V. Teppalath / HI
Gezondheid Integratie

Handicap International begeleidt in Laos het schooltraject van 200 kinderen met autisme

Handicap International zet zich in voor de inclusie van kinderen met een ontwikkelingsstoornis, waaronder autisme, in de provincies Champasak en Houaphan.

Economische ontwikkeling van lokale gemeenschappen in Venezuela
© M. Campos / HI
Integratie

Economische ontwikkeling van lokale gemeenschappen in Venezuela

Door de uitbreiding van hun kippen- en viskwekerij, verbetert de levenstandaard van Walter en zijn gezin en dragen ze rechtstreeks bij aan de economische stabiliteit van hun gemeenschap.

Oproep tot het stoppen van geweld
© Xavier Bourgois / HI
Mensenrechten Noodhulp

Oproep tot het stoppen van geweld

In het zicht van een dreigende Israëlische inval in de Gazastrook roepen 12 internationale ngo's op tot een einde van het gewapend geweld zodat een nooitgeziene humanitaire crisis wordt vermeden.