Goto main content

Verzorging van ruggenmergletsels die tot een handicap leiden

Revalidatie
Wereldwijd kampen meer dan 250.000 mensen met een ruggenmergletsel, als gevolg van een verkeersongeluk, een val of door geweld. Zo’n letsel leidt vaak tot een handicap. Al meer dan 25 jaar werkt Handicap International samen met de International Spinal Cord Society (ISCOS) om kwaliteitsvolle revalidatiezorg te bieden aan de patiënten, hun sociale integratie te bevorderen en hen op weg te helpen naar werk. 
Een kinesiste van Handicap International doet een baloefening met een jongen die op krukken loopt en die ortheses draagt aan beide benen

Wereldwijd kampen meer dan 250.000 mensen met een ruggenmergletsel, als gevolg van een verkeersongeluk, een val of door geweld. Zo’n letsel leidt vaak tot een handicap. Al meer dan 25 jaar werkt Handicap International samen met de International Spinal Cord Society (ISCOS) om kwaliteitsvolle revalidatiezorg te bieden aan de patiënten, hun sociale integratie te bevorderen en hen op weg te helpen naar werk. 

Wereldwijd zijn er zo’n 250.000 mensen met een ruggenmergletsel, aldus de Wereldgezondheidsorganisatie. Ruggenmergletsels kunnen leiden tot een volledige of gedeeltelijke verlamming van de ledematen of de romp. 

“In meer dan 9 op 10 gevallen zijn de letsels het gevolg van een vermijdbaar voorval, zoals een verkeersongeluk, een val of geweldpleging. Ruggenmergletsels kunnen leiden tot een ernstige handicap of zelfs een vroegtijdige dood. Ze doen vaak heel wat problemen rijzen: moeilijke toegang tot revalidatiezorg – waarvan de kwaliteit soms te wensen overlaat –,gebrekkige toegang tot onderwijs of werk, sociale uitsluiting … En dan hebben we het nog niet over het traumatiserende aspect van zo’n ongeluk. In veel gevallen moeten de slachtoffers van de ene dag op de andere met een handicap leren leven. Dat is een zware klap voor hen en hun naasten”, vertelt Eric Weerts, specialist voor noodhulp en revalidatie bij Handicap International.  
    
Al sinds 1989 staat Handicap International patiënten met een ruggenmergletsel bij. “We proberen de risico’s op ruggenmergletsels in te dijken: enerzijds door ongevallen te beperken die tot deze letsels leiden, anderzijds door de gevolgen ervan te beperken. Zo hebben we mensen die een ruggenmergletsel opliepen door een verkeersongeluk opgeleid om leerlingen te sensibiliseren voor de gevaren op de weg”, aldus Eric Weerts.

Preventie en verzorging op maat van iedereen

Handicap International kan terugvallen op meer dan 25 jaar ervaring in het opzetten van revalidatiecentra voor personen met ruggenmergletsels en de opname van slachtoffers. Zo zette onze organisatie een revalidatiecentrum op voor personen met ruggenmergletsels in het Cambodjaanse Battambang, net als een revalidatiecentrum in het Vietnamese Ho Chi Minh.

Op vraag van nationale gezondheidsautoriteiten zet Handicap International ook zorgsystemen op die aangepast zijn aan personen met een ruggenmergletsel, die voorzien in revalidatiesessies, psychosociale steun (zowel voor de gewonden als hun gezin) en maatregelen die hun integratie in de gemeenschap bevorderen. 

Daarnaast sensibiliseert onze organisatie andere zorgverleners die ruggenmergletsels behandelen, zodat ook zij toezien op de integratie van personen met een handicap. Zo zette Handicap International vanuit het Vietnamese Ho Chi Minh een nationaal programma op voor de opname van personen met een ruggenmergletsel. Intussen telt het programma negen revalidatiecentra. Het programma werd geïntegreerd in het nationale zorgbeleid [1]. Het model, dat de decentralisering van de zorgen voorziet om de toegang te vergroten, werd een voorbeeld voor de buurlanden van Vietnam en een bron van technische kennis [2].

Ruggenmergletsels door conflict of natuurramp

Tot slot treedt Handicap International samen met de ISCOS op in noodsituaties en conflictgebieden: “Nog al te vaak worden de basisregels voor de bescherming van burgers in oorlogsgebied met de voeten getreden. Naast de gebruikelijke verwondingen (zoals breuken), lopen ook heel wat burgers een ruggenmergletsel op door de bombardementen. Bovendien krijgen veel personen met een handicap niet de gepaste verzorging en wordt niet voldaan aan hun dringende behoeften (verzorging, revalidatie, opvolging) en complexere noden (pijn, incontinentie, verlies van mobiliteit). Samen werken we standaardcriteria uit voor de opname van de meest kwetsbare patiënten in noodsituaties. Dat is voor ons een prioriteit”, zegt Eric Weerts nog.

Handicap International bood ook al revalidatiezorg aan slachtoffers die een ruggenmergletsel opliepen door aardbevingen in Turkije, Pakistan, China, Haïti en Nepal. Onze teams boden eveneens hulp om hun sociale integratie te bevorderen en steunde de slachtoffers tijdens de heropbouw van het land (recht op een financiële compensatie, toegankelijkheid van woningen enz.). Handicap International sensibiliseerde bovendien de humanitaire hulpverleners voor een grotere toegankelijkheid van hun diensten, ook voor personen met een ruggenmergletsel. 


[1] Via het nationaal revalidatiecentrum in het Bach Mai-ziekenhuis in Hanoi.
[2] In samenwerking met het Asia Spinal Cord Network (ASCON).

Meer over dit onderwerp

"De meest geavanceerde, dodelijke en vernietigende wapens die ik al heb gezien"
© V. de Viguerie / HI
Mijnen en andere wapens Noodhulp Revalidatie

"De meest geavanceerde, dodelijke en vernietigende wapens die ik al heb gezien"

Gaëlle Smith, noodrevalidatiespecialist bij Handicap International, ging enkele maanden geleden naar Oekraïne om onze teams ter plaatse te ondersteunen. Een getuigenis van haar ervaring in oorlogsgebied.

Lokale werknemers van HI zorgen dat bewoners vluchtelingendorpen met een beperking opnieuw mobiel zijn
© E. Sellers / HI
Revalidatie

Lokale werknemers van HI zorgen dat bewoners vluchtelingendorpen met een beperking opnieuw mobiel zijn

Andrew Mwangi is als orthoprothesist aan de slag bij Handicap International. In de Keniaanse vluchtelingendorpen Kakuma en Kalobeyei helpt hij personen met een beperking aan een orthese of prothese.

1 jaar taliban aan de macht in Afghanistan
© HI
Revalidatie

1 jaar taliban aan de macht in Afghanistan

Sinds de taliban in augustus 2021 de macht in Afghanistan hebben overgenomen, is de humanitaire situatie erg verslechterd. 24,4 miljoen mensen - 55% van de bevolking - hebben humanitaire hulp nodig. Mensen met een beperking worden het hardst getroffen door de huidige crisis in Afghanistan.