1 % humanitaire hulp voor mensen met een handicap en ouderen

Brussel, 22 februari 2012. Een studie van de ngo's HelpAge en Handicap International, die vandaag wordt gepubliceerd, toont aan dat er een aanzienlijk verschil bestaat tussen de behoeften van ouderen en/of mensen met een handicap en de geleverde humanitaire hulp om aan hun behoeften te voldoen. Slechts 1 % internationale humanitaire hulp is specifiek bestemd voor die bevolkingsgroepen, die nochtans ernstig getroffen worden wanneer zich een crisis voordoet.

Volgens het rapport “treffen humanitaire crisissen elk jaar zo’n 350 miljoen mensen. Onder hen voor een aanzienlijk deel ouderen en mensen met een handicap, met specifieke behoeften gezien hun leeftijd of handicap.” “Tijdens een crisis zouden ngo's zich vooral op de meest kwetsbare bevolkingsgroepen moeten richten, aangezien zij de grootste moeilijkheden ondervinden om toegang te krijgen tot humanitaire hulp”, getuigt Jean-Pierre Delomier, directeur noodhulpacties van Handicap International. “Daarom doen wij ons uiterste best voor die vaak uitgesloten personen, door zowel aan hun basis- als aan hun specifieke behoeften te voldoen.” Maar ondanks die vaststellingen op het terrein, blijft de internationale hulp voor die specifieke doelgroepen uiterst beperkt.

“De studie toont aan dat het systeem van internationale humanitaire hulp heel wat gebreken vertoont”, aldus Frances Stevenson, directeur van de dienst noodhulp van HelpAge. “Het systeem slaagt er immers niet in om de meest kwetsbare mensen te helpen. Ouderen en personen met een handicap zijn des te kwetsbaarder in geval van crisissen en rampen, want zij hebben nu eenmaal specifieke behoeften. Die worden echter keer op keer niet geëvalueerd, geanalyseerd of op correcte wijze in de aangewende oplossingen geïntegreerd.”

11 % van de wereldbevolking is 60 jaar of ouder. 15 % van de wereldbevolking heeft een handicap, zo bleek uit een rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat in juni 2011 werd gepubliceerd[1]. Ondanks de omvang van die bevolkingsgroepen blijft de specifiek voor hen bestemde humanitaire hulp echter zeer beperkt. Uit een analyse van 6.003 projecten, die de Verenigde Naties tussen 2010 en 2011 lanceerden in het kader van veertien Consolidated Appeals (CAP)[2] en vier Flash Appeals[3], blijkt het volgende:

 • slechts 61 gefinancierde projecten (1 %) zijn gericht op ouderen en personen met een handicap;
 • in 20 landen bestaat er geen project voor ouderen, ongeacht het soort actie;
 • de financiering van projecten voor mensen met een handicap is tussen 2010 en 2011 gedaald van 0,7 % naar 0,43 %.

Tijdens humanitaire crisissen worden ouderen en mensen met een handicap geconfronteerd met specifieke problemen. Zo krijgen ze wegens hun beperkte mobiliteit moeilijk toegang tot bepaalde diensten, zoals gezondheidszorg. Bovendien hebben ze het moeilijker om aan een inkomen te geraken. Als er geen concrete maatregelen worden genomen, zullen die erg kwetsbare groepen aan hun lot overgelaten blijven. Het is dus van essentieel belang dat humanitaire hulpverleners niet alleen de gegevens voor de evaluatie van de sectorale en exacte behoeften inzamelen en analyseren, maar ook gerichte interventies op poten zetten, daar waar dat nodig is.

Download hier de studie over de financiering van humanitaire hulp voor ouderen en mensen met een handicap
Downloaden

Mededeling voor journalisten

De auteurs van dit rapport zijn beschikbaar voor telefonische interviews.

 • Handicap International is een onafhankelijke en onpartijdige internationale solidariteitsorganisatie, die actie onderneemt in omstandigheden van armoede en uitsluiting, oorlog en rampen. Ze richt zich op hulpverlening en advocacy voor personen met een handicap en kwetsbare bevolkingsgroepen, om aan hun essentiële behoeften te voldoen, hun leefomstandigheden te verbeteren en het respect voor hun waardigheid en fundamentele rechten te bevorderen. In 1997 was Handicap International colaureaat van de Nobelprijs voor de Vrede, voor haar inspanningen binnen de Internationale campagne tegen landmijnen (ICBL).
  www.handicap-international.be
   
 • HelpAge International helpt oudere personen hun rechten opnieuw op te eisen, te vechten tegen elke vorm van discriminatie en armoede tegen te gaan, zodat ze een waardig, veilig en actief leven kunnen leiden.
  www.helpage.org