Goto main content

België neemt het voortouw in de strijd tegen het gebruik van explosieve wapens in bevolkte gebieden

Op 21 april heeft het Nationaal Defensiecomité van het Belgische federale Parlement een baanbrekende resolutie aangenomen over de bescherming van de burgerbevolking tegen bombardementen in bevolkte gebieden. "De aanneming van de resolutie om burgers te beschermen tegen explosieve wapens is een sterk signaal. De Belgische parlementsleden hebben duidelijk geluisterd naar de stemmen van alle slachtoffers die hebben geleden en nog steeds lijden onder deze wapens", reageert Alma Taslidžan Al-Osta, advocacyverantwoordelijke voor ontwapening en de bescherming van burgers bij Handicap International.

Na een verhit debat in het afgelopen jaar hebben de Belgische federale parlementsleden eindelijk een historische resolutie aangenomen tegen de bombardementen en beschietingen van bevolkte gebieden. Door voor deze resolutie te stemmen riepen de parlementsleden (met uitzondering van de NVA en het Vlaams Belang) België op om de opstelling te steunen van de internationale politieke verklaring die een einde moet maken aan het menselijk leed dat wordt veroorzaakt door het gebruik van explosieve wapens in steden en andere bevolkte gebieden. 

"Zware bombardementen en beschietingen in dichtbevolkte gebieden doden en verwonden burgers, verwoesten infrastructuur en dwingen gezinnen hun bezittingen achter te laten om naar veiligere gebieden te vluchten. In enkele dagen tijd kunnen zware explosieve wapens een hele stad verwoesten. Miljoenen burgers die door de huidige conflicten zijn getroffen, hebben hun buurten en zelfs hun hele steden zien verdwijnen en leven nu in vluchtelingenkampen of hebben nog steeds moeite om een thuis te vinden voor hun gezinnen," aldus Alma Taslidžan Al-Osta.

Parlementariërs hebben een essentiële rol te vervullen bij het versterken van de bescherming van burgers in gewapende conflicten. Gegrepen door de onaanvaardbare schade die explosieve wapens toebrengen aan burgers, hadden 11 Belgische parlementsleden vorig jaar reeds de internationale oproep van de INEW ondertekend; vijf van hen hadden een ontwerpresolutie ingediend over de bescherming van burgers tegen het gebruik van zware explosieve wapens in bevolkte gebieden, en hadden hun Ministerie van Defensie en Ministerie van Buitenlandse Zaken verscheidene vragen gesteld over dit onderwerp.

Het begin van een nieuw hoofdstuk

"In naam van alle slachtoffers die Handicap International wereldwijd bijstaat, feliciteren wij de Belgische parlementsleden met het vastleggen en bereiken van deze ambitieuze nationale doelstelling. Maar dit is slechts het begin van een nieuw hoofdstuk. Wij moedigen de Belgische autoriteiten ten zeerste aan om van deze parlementaire resolutie een officieel nationaal standpunt te maken dat de Belgische betrokkenheid bij de internationale besprekingen over de definitieve politieke verklaring ter bescherming van burgers tegen ontploffingswapens zal weerspiegelen," aldus Alma Taslidžan Al-Osta.

Gepubliceerd op: 23 april 2021
Nicolas, persverantwoordelijke Nicolas, persverantwoordelijke Nicolas, persverantwoordelijke Nicolas, persverantwoordelijke

NEEM CONTACT OP MET

Nicolas DEWAELHEYNS

+32 (0) 489 77 92 77
[email protected]