Meteen naar de inhoud

Handicap International vraagt meer aandacht voor vluchtelingenvrouwen met een handicap

Brussel, vrijdag 6 maart – In crisistijden zijn vrouwen met een handicap bijzonder kwetsbaar. Op 8 maart, de Internationale Vrouwendag, roept Handicap International op om meer aandacht te besteden aan vluchtelingenvrouwen met een handicap. Zij maken twee keer zoveel kans om het slachtoffer te worden van seksueel geweld en misbruik en om te worden uitgesloten van humanitaire hulp. 

Volgens de Verenigde Naties maken vrouwen en meisjes ongeveer 50% uit van alle vluchtelingen, binnenlandse ontheemden en staatlozen. En er wordt geschat dat ten minste één op de vijf al slachtoffer is geweest van seksueel geweld.

Terwijl mensen met een handicap tot de meest gemarginaliseerde groepen behoren en zwaar worden getroffen tijdens conflicten en noodsituaties, is de situatie van vrouwen met een handicap nog slechter. Daarom vestigt Handicap International op de Internationale Vrouwendag de aandacht op de situatie van vluchtelingenvrouwen met een handicap.

Uitgesloten van humanitaire hulp

Volgens een onderzoek dat Handicap International in 2019 in een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan heeft uitgevoerd, zijn vrouwen met een handicap kwetsbaarder dan mannen of vrouwen zonder handicap, en zelfs kwetsbaarder dan mannen met een handicap, als het gaat om de toegang tot diensten en sociale bijstand. In totaal meldde 84% van de respondenten met een handicap dat zij kwetsbaar zijn voor geweld en misbruik. 

Aangezien humanitaire crisissen de toegang tot diensten kunnen beperken, worden mensen met een handicap gemarginaliseerd. Zij worden vaak uitgesloten van humanitaire hulp en zijn tegelijkertijd bijzonder kwetsbaar voor geweld, uitbuiting en misbruik, met inbegrip van seksueel en gendergerelateerd geweld.

Geen mogelijkheid om te vluchten

Tijdens sommige aanvallen kunnen mensen met mobiliteitsproblemen niet met hun familie vluchten. Lina, een vrouw met een handicap die in het vluchtelingenkamp in Juba, Zuid-Soedan, woont, vertelt: "Toen de oorlog uitbrak, werd mijn dorp aangevallen. Mijn man moest vluchten om niet vermoord te worden, maar ik kon niet met hem meegaan. Ik werd alleen gelaten in het dorp met mijn kinderen. Ik kon me niet verplaatsen en ook niet naar buiten om water te halen." 

Handicap International roept de landen en de humanitaire actoren op om de integratie van vluchtelingenvrouwen met een handicap in de humanitaire situatie te versterken, zowel op het vlak van bescherming als op het vlak van bijstand, in overeenstemming met de verbintenissen die zijn aangegaan in het Verdrag inzake de integratie van personen met een handicap in humanitaire situaties.

Nicolas, persverantwoordelijke Nicolas, persverantwoordelijke Nicolas, persverantwoordelijke Nicolas, persverantwoordelijke

NEEM CONTACT OP MET

Nicolas DEWAELHEYNS

+32 (0) 489 77 92 77
[email protected]