Go to main content

Hervatting van diplomatieke discussies tegen stadsbombardementen

Brussel, donderdag 25 februari 2021 - Na een maandenlange onderbreking als gevolg van de COVID-19-pandemie zijn de diplomatieke onderhandelingen over de totstandkoming van een internationale overeenkomst tegen bombardementen in bevolkte gebieden hervat. Van 3 tot 5 maart komen meerdere staten, waaronder België, online bijeen om deze overeenkomst te bespreken. Later dit voorjaar volgen de onderhandelingen over de definitieve tekst - de laatste etappe voor de conferentie waarop de overeenkomst voor ondertekening zal worden opengesteld. Handicap International roept de staten op om aan deze discussies deel te nemen en een sterk akkoord te steunen dat de bescherming van burgers waarborgt.

Verwoeste steden in Irak, Syrië, Jemen ... ; duizenden gezinnen die niet naar hun huizen kunnen terugkeren wegens vernieling en verontreiniging door ontplofbare oorlogsresten; levens verwoest door de dood, door invaliderende verwondingen ...
 
De besprekingen van 3 tot en met 5 maart moeten het diplomatieke proces nieuw leven inblazen en leiden tot een internationale overeenkomst over de gevolgen van het inzetten van explosieve wapens in bevolkte gebieden voor de burgerbevolking . Dit proces, onder leiding van Ierland, ging in oktober 2019 van start maar werd onderbroken door de COVID-19 pandemie. Tot op heden nemen meer dan 70 staten, waaronder België, deel aan de totstandkoming van de internationale overeenkomst. 
 
Verwacht wordt dat in het voorjaar in Genève een laatste onderhandelingsronde zal plaatsvinden. Vervolgens moet de internationale overeenkomst ter goedkeuring aan de staten worden voorgelegd tijdens een conferentie later in 2021.
 
Deze internationale overeenkomst betekent een onbetwistbare stap voorwaarts voor de bescherming van burgers in moderne conflicten. Een tekstvoorstel werd verspreid onder de delegaties van de staten en zal besproken worden tijdens de online vergadering van 3 tot 5 maart.

Handicap International en leden van het International Network on Explosive Weapons (INEW) werken momenteel samen met staten om hen ervan te overtuigen zich volledig te scharen achter een krachtige politieke verklaring. Dit diplomatieke proces moet een eind maken aan het menselijk leed dat wordt veroorzaakt door het massaal gebruik van explosieven zoals bommen, raketten, mortieren ... in dichtbevolkte gebieden en het moet de hulp aan slachtoffers garanderen.

 

Sommige staten onderschatten het gevaar
In hun meest recente schriftelijke bijdragen aan het ontwerp van de internationale overeenkomst hebben sommige staten - waaronder Frankrijk, België, Canada, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland - het probleem dat explosieve wapens veroorzaken in verband gebracht met het "niet-onderscheidende gebruik" van dergelijke wapens en de term "kunnen" ("kan verwoestende gevolgen hebben voor de burgerbevolking") ingevoerd. De tekst dient duidelijk de niet-onderscheidende of disproportionele gevolgen van dergelijke wapens te bevestigen, met name de gevolgen van wapens met een grote impactradius. Het is algemeen gedocumenteerd dat het gebruik ervan in bevolkte gebieden altijd een niet-onderscheidende werking heeft.

Sommige staten, zoals de Verenigde Staten en Frankrijk, geven in een gezamenlijke bijdrage aan om zich bij voorkeur te concentreren op schendingen begaan door niet op staatsniveau opererende gewapende groeperingen. Hierdoor wordt de verantwoordelijkheid van de staten die partij zijn bij een conflict uitgesloten.
 
Handicap International vindt dat er een minimumnorm is waarover staten het eens moeten worden: ze moeten onvoorwaardelijk achter het idee staan om de meest vernietigende wapens niet in steden te gebruiken, zoals de VN en het ICRC in 2019 hebben gevraagd.

"We zien nog steeds het menselijk leed veroorzaakt door stadsbombardementen. Dit moet stoppen. In Irak, Syrië, Jemen en onlangs in Nagorno-Karabach zijn we getuige geweest van de verwoestende gevolgen voor burgers in steden die zijn gebombardeerd. Na de strijd tegen landmijnen (1999) en clustermunitie (2008) te hebben gewonnen, hebben we nu een historische kans om duidelijk STOP te zeggen tegen stadsbombardementen. In België en met alle collega's van onze beweging ijveren wij al jaren voor de bewustmaking van deze kwestie en voor de erkenning door de staten van het menselijke leed dat wordt veroorzaakt door bombardementen op bevolkte gebieden en van de blijvende gevolgen daarvan. Zij moeten de burgers beschermen", zegt Alma Al-Osta, advocacy officer voor ontwapening en civiele bescherming bij Handicap International in België.

 

Volgens Handicap International en de leden van het International Network on Explosive Weapons (INEW) moet de tekst worden verbeterd:

  • Het lijden van de burgers. De tekst moet duidelijk de schade en het lijden van burgers ten gevolge van het gebruik van explosieve wapens in bevolkte gebieden beschrijven en erkennen: wanneer explosieve wapens in bevolkte gebieden worden gebruikt, behoort 90 % van de slachtoffers van deze wapens tot de burgerbevolking. De tekst moet ook de humanitaire gevolgen op lange termijn erkennen: vernietiging van vitale infrastructuur, ontheemding van bevolkingsgroepen, de verontreiniging van gebieden door onontplofte oorlogsresten, enz.
  • Systematisch lijden van burgers. In de huidige tekst staat dat het gebruik van explosieve wapens met een grote impactradius in bevolkte gebieden verwoestende gevolgen voor de burgerbevolking "kan" hebben. Het gebruik van het woord "kunnen" is misleidend: uit vele studies blijkt dat deze wapens altijd gevolgen hebben voor de burgerbevolking wanneer zij in bevolkte gebieden worden gebruikt. Daarom hebben het Internationaal Comité van het Rode Kruis en de secretaris-generaal van de VN staten opgeroepen om het gebruik van deze wapens in bevolkte gebieden te vermijden (2019). In de politieke verklaring moet worden opgeroepen tot de beëindiging van het gebruik van explosieve wapens met een grote impactradius - de meest destructieve wapens - in bevolkte gebieden.
  • Grote impactradius. De tekst geeft onvoldoende uitleg over de kenmerken van explosieve wapens met een grote impactradius die in stedelijke oorlogsvoering worden gebruikt. Deze wapens waren oorspronkelijk ontworpen voor open slagvelden; het zijn zware bommen en onnauwkeurige wapens die hele wijken in gevaar brengen; meervoudige vuursystemen die grote gebieden bestrijken; bommen die aanzienlijke explosie- en fragmentatie-effecten teweegbrengen.
  • Slachtofferhulp. De verbintenis van staten om slachtoffers bij te staan moet worden versterkt en voldoende concreet worden gemaakt om doeltreffende bijstand te verlenen aan gewonden, overlevenden, familieleden van degenen die gedood of gewond zijn, en getroffen gemeenschappen.
Diana Diana Diana Diana

NEEM CONTACT OP MET
DIANA VANDERHEYDE

+32 489 77 92 77
d.vanderheyde@hi.org