MOSOEL: HANDICAP INTERNATIONAL VREEST VOOR DE GROOTSTE HUMANITAIRE CRISIS VAN 2016

Brussel, 4 november 2016 – Ongeveer 50 medewerkers van Handicap International staan klaar om de ontheemden uit de Iraakse stad Mosoel te helpen. Sinds de aanvang van de militaire operaties op 17 oktober, sloegen al meer dan 22.000 mensen op de vlucht. Volgens de Verenigde Naties zullen naar schatting één miljoen mensen door de gevechten op de vlucht slaan. Terwijl het land al meer dan drie miljoen ontheemden telt, kan dit conflict leiden tot een humanitaire crisis van een nooit geziene omvang.

Met de verplaatsing van meer dan één miljoen mensen kan het conflict in Mosoel volgens de Verenigde Naties in het ergste geval leiden tot de grootste humanitaire crisis van 2016. Meer dan 22.000 mensen hebben het geweld in Mosoel ontvlucht. “De bevolkingsverplaatsing zullen in de komende dagen elkaar steeds sneller opvolgen. Er wordt geschat dat meer dan 200.000 mensen de komende weken nog op de vlucht slaan uit Mosoel en omstreken. In het ergste geval kan hun aantal zelfs oplopen tot meer dan één miljoen. De mensen vluchten in allerijl en zonder voedsel, verzorging of onderdak. Ze laten alles achter en komen in plaatsen terecht waar de bevolking al in extreme armoede moeten leven. Het is een bijzonder onrustwekkende situatie”, zegt Fanny Mraz, missieverantwoordelijke van Handicap International in Irak.

11 teams klaar om te vertrekken

Handicap International zet 11 teams in (3 voor revalidatie, 4 voor psychosociale steun en 4 voor sensibilisering over mijnen) om deze situatie het hoofd te helpen bieden. “Zelfgemaakte springtuigen en explosieve oorlogsresten zijn alomtegenwoordig in de conflictzones in Irak. Die vormen een dreiging voor de burgers, maar ook voor de medewerkers van hulporganisaties. Irak is nog lang niet van het probleem verlost. Het is dus essentieel dat iedereen wordt bewustgemaakt over de risico’s die gepaard gaan met explosieve oorlogsrechten”, vertelt Fanny Mraz.

Aandacht voor personen met een handicap

Handicap International zal aandacht besteden aan de toegankelijkheid van de infrastructuren. “Personen met een handicap mogen niet vergeten worden en moeten zoals alle andere burgers toegang krijgen tot humanitaire hulpdiensten”, aldus Fanny Mraz.

 

Urgentie in Mosoel: De voorbije jaren zijn meer dan 3,3 miljoen Irakezen op de vlucht geslagen bij de strijd tussen gewapende groepen en het regeringsleger. Er wordt geschat dat 10 miljoen mensen humanitaire hulp nodig hebben. Met het offensief op Mosoel bereiden de internationale organisaties zich voor op een ongeziene uitdaging. De Verenigde Naties hebben het over mogelijks de grootste humanitaire crisis van 2016. De nu ingezette militaire operatie zou de verplaatsing van meer dan één miljoen mensen kunnen veroorzaken. Talloze gezinnen hebben de laatste twee weken het land ontvlucht.

Handicap International en de Iraakse crisis: Al meer dan 125.000 mensen konden bij Handicap International terecht sinds de organisatie noodhulpactiviteiten in Irak opstartten in 2014. De organisatie stuurt zijn activiteiten regelmatig bij om een antwoord te bieden op de erg instabiele situatie op het hele Iraakse grondgebied. Handicap International helpt ontheemden rechtstreeks met revalidatiezorg en psychosociale begeleiding. De organisatie steunt ook gezondheidscentra, o.a. door hen materiaal te schenken, lokalen uit te rusten en hun personeel op te leiden. Partnerorganisatie krijgen eveneens ondersteuning, met het oog op meer inclusie voor kwetsbare personen (mensen met een handicap, gewonden, ouderen,…). De organisatie voert daarnaast sensibiliseringsacties over de gevaren van mijnen, zelfgemaakte springtuigen en explosieve oorlogsresten.

 

Diana Vanderheyde - diana.vanderheyde@handicap.be - 02/233.01.07 of 0489/77.92.77