Urgentie Nepal - Update

Brussel, 27 april – Bérangère Gohy, een Belgische kinesiste, landt op dit moment in Nepal. Ze gaat er als lid van het urgentieteam van Handicap International het lokale team versterken, dat al sinds zaterdag met een vijftigtal mensen gewonden verzorgt. Handicap International zal ook hulp bieden in de afgelegen gebieden.  

Handicap International heeft in Nepal projecten rond fysieke revalidatie en doet aan risicobeheer van natuurrampen. Hierdoor was er personeel aanwezig dat alle competenties in huis had om meteen te reageren. In de eerste uren na de aardbeving kon de organisatie de gewonden helpen opvangen in de twee grootste ziekenhuizen van Kathmandu. Ook werden rolstoelen uitgedeeld die toelieten aan gewonden om zich te verplaatsen.

Bij een aardbeving veroorzaken instortende gebouwen veel letsels aan de wervelkolom, hersenletsels en zware meervoudige breuken. Als die niet meteen worden verzorgd, kunnen de gevolgen levenslang zijn en kunnen er permanente handicaps ontstaan. Voor Handicap International is de verzorging van de gewonden dus een absolute prioriteit. De ploeg blijft aan de slag in de twee ziekenhuizen en zal er nog meer medisch materiaal uitdelen (rolstoelen, krukken, looprekken, spalken).

Om het lokale team van een vijftigtal personen te versterken, zijn urgentiespecialisten ter plaatse getuurd. Op dit moment, om elf uur, landen de eerste drie specialisten, onder wie de Belgische Bérangère Gohy. Dinsdag en woensdag komen nog nieuwe teams aan.

Naast de medische verzorging van gewonden, zal de organisatie ook steunpunten of zogenaamde DVFP’s opstarten (Disability and Vulnerability Focal Point). Dat zijn plaatsen waar de meest kwetsbare slachtoffers terecht kunnen, zoals mensen met een handicap, oudere of zieke mensen en zwangere vrouwen. Ze krijgen er medische begeleiding, psychologische steun en worden begeleid naar de juiste hulp. Er zijn zowel vaste DVFP’s in de ziekenhuizen als mobiele DVFP’s. Die laatste zullen circuleren in de zones waar de dakloze slachtoffers zich momenteel hebben gegroepeerd.

Een revalidatiespecialist is samen met de ngo Medical Corps International vertrokken naar Gorkha, het gebied dat op het epicentrum van de aardbeving lag en het meest is getroffen. Samen gaan ze de noden evalueren om een mogelijke interventie te kunnen plannen. Een andere expat is op weg naar Pokhara, ten westen van Kathmandu, om te onderzoeken wat daar de dringendste noden zijn.

De organisatie vliegt ook materiaal over om daklozen uit de nood te helpen: dekens, tenten, materiaal om te koken, …  

Deze acties worden voorbereid in samenwerking met de regering, die de internationale hulp met open armen ontvangt. Dankzij onze jarenlange aanwezigheid ter plekke heeft Handicap International een uitstekend netwerk van lokale partners, wat de efficiënte van onze actie ten goede komt.

De evaluaties die momenteel aan de gang zijn, zullen ons een nog beter zicht geven op de noden en staan ons toe gepast reageren op deze enorme crisis die Nepal heeft getroffen.

Hulp van de Belgische bevolking is meer dan welkom. Giften kunnen worden overgeschreven op het rekeningnummer van Handicap International – BE80 0000 0000 7777 of via www.handicapinternational.be.

Wenst u meer informatie over de impact van een aardbeving op medisch vlak, letseltypes (ruggenwervel, hersenschade, meerdere breuken, amputaties) en de impact op langere termijn, dan kunt u spreken met Eric Weerts, revalidatie- en urgentiespecialist. Hij was als expert meteen na de aardbeving in Haïti ter plaatse en bouwde ook ervaring op in China en Pakistan.

Perscontact:
Damien Kremer
T: 02/233.01.85 - Gsm: 0484/36.81.62
Twitter: @damienkremer