Gemeenschapsgerichte revalidatie

Project in afgelegen dorp.
© Tim Dirven

Het project voor gemeenschapsgerichte revalidatie is gericht op zes districten in de provincie Savannakhet. Eind 2010 hebben we het project afgerond. Na een overgangsperiode, die begon in 2009, hebben onze lokale partners – het provinciaal revalidatiecentrum en het ministerie van Gezondheid – de leiding over het project volledig overgenomen. Het project voor gemeenschapsgerichte revalidatie strekte zich uit over verschillende werkterreinen: gezondheid, onderwijs, economische steun en sociale inclusie. Om zeker te zijn dat de acties voor economische steun zouden werken, zijn ze overgeheveld naar het project voor de economische integratie van mensen met een handicap. In totaal zijn 1600 mensen binnen ons project voor gemeenschapsgerichte integratie geholpen.