Ondersteuning van de KFPD

Productie van orthopedisch materiaal

Handicap International heeft gewerkt aan een betere organisatie van de KFPD. Zo kon de KFPD een efficiënt lobbynetwerk uitbouwen, mensen met een handicap betrekken bij het dagelijkse leven en voor een degelijke dienstverlening zorgen. Handicap International heeft samen met de KFPD ook verschillende opleidingen en seminaries georganiseerd. In 2010 zijn leden van de KFPD naar Europa en Zuidoost-Azië gereisd om orthopedisten en andere specialisten op het vlak van handicaps te ontmoeten.