Ondersteuning van verenigingen van personen met een handicap

Paralympics in Angola

Samen met een lokale partner ondersteunt Handicap International verenigingen die mensen met een handicap vertegenwoordigen in de provincies Huambo, Huila, Namibe en Benguela. Die verenigingen willen invloed uitoefenen op beslissingen die mensen met een handicap aanbelangen. We willen dat de verenigingen via het project volwaardig deel gaan uitmaken van het maatschappelijke middenveld. Ze moeten dus volledig zelfstandig voor hun leden en voor mensen met een handicap over het algemeen leren opkomen. Om dat te bereiken, organiseert Handicap International opleidingen en seminaries. In 2010 vond in het kader van het project een seminarie plaats voor verenigingen van personen met een handicap. Dat heeft de banden tussen de verenigingen uit verschillende provincies versterkt en heeft hen meer inzicht doen krijgen in hun rol.

Sinds januari 2010 heeft Angola een nieuwe grondwet. Daarin zijn de rechten van personen met een handicap opgenomen dankzij het lobbywerk van verenigingen die het voor hen opnemen. Verschillende partners van Handicap International hebben in oktober actief deelgenomen aan een mensenrechtenconferentie georganiseerd door het Staatssecretariaat voor Mensenrechten. Ze hebben er bij de overheid gelobbyd om het Verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap te ondertekenen en te bekrachtigen. Zowel medewerkers van Handicap International als nationale lokale verenigingen hebben veel gedaan om de bestaande wetten die mensen met een handicap beschermen bekend te maken. Ze hebben helaas moeten vaststellen dat die wetten vaak niet gekend zijn door het bestuur, waardoor ze dode letter blijven.