Postoperatief centrum van Sarthe

Oefeningen in het ziekenhuis van Sarthe
© William Daniels pour Handicap International

Op 23 februari werd er een centrum voor revalidatie en postoperatieve verzorging geopend in de gemeente Sarthe. Hier worden op regelmatige basis zorgen verstrekt, wat noodzakelijk is voor patiënten die een chirurgische ingreep hebben ondergaan.

Gedurende de eerste twee maanden dat het centrum actief was (18/03-18/05), werden hier 4640 kinesitherapeutische behandelingen verstrekt aan 170 patiënten. Sinds de start van het centrum hebben reeds 814 personen hier kinesitherapeutische verzorging gekregen.

Onze activiteiten

  • Uitvoering van de interventie binnen de nieuwe structuur van AZG in Sarthe. Deze structuur is intussen de belangrijkste werkbasis geworden voor de Belgische sectie van Handicap International. In het ziekenhuis werd een revalidatieruimte ingericht. Die ruimte is bedoeld om patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen, hier ook te kunnen behandelen. Daarnaast werd er ook een werkplaats voor prothesen en orthesen ingericht.
  • Beheer van de zorgverlening voor ontslagen patiënten die risico's lopen op complicaties en invaliditeit:

    Een team verzorgt de follow-up van de patiënten die uit het ziekenhuis zijn ontslagen. Dat team van Haïtiaanse kinesitherapeuten en assistenten staat onder het toezicht van een buitenlandse kinesitherapeut die belast is met de organisatie van het werk, de coördinatie met de orthoprothesewerkplaats (2 buitenlandse en 1 Haïtiaanse prothesemakers) en de coördinatie met het team van AZG.

  • Versterking van de competenties en opleiding van het medische personeel, inclusief de assistent-kinesitherapeuten.

Er werd een vormingsworkshop georganiseerd voor de Haïtiaanse artsen van AZG. Die workshop ging over de algemene inhoud van de kinesitherapeutische interventie (indicatie, behandelingsmethoden, vooruitzichten op herstel, enz.).

  • Voor de assistent-kinesitherapeuten werden talloze cursussen georganiseerd om hun competenties en praktische vaardigheden te versterken.

  • Ook de ziekendragers en verpleegkundigen van AZG kregen een opleiding in verband met de mobilisatie van patiënten.

  • Vertalen en drukken van brochures voor het medische personeel, de patiënten en hun familie. Sommige oefeningen werden uitgelegd in een folder die voornamelijk voor personen met geamputeerde ledematen bestemd is. Er werd namelijk vastgesteld dat het effect het grootst is wanneer de patiënt zelf actief is in zijn revalidatieproces.