Rechten en integratie

Voetbalmatch in het kader van "sports for all".
© J. Vink / Magnum

Mensen met een handicap worden in Cambodja veelal gestigmatiseerd en uitgesloten. Ze vinden moeilijk toegang tot werk, gezondheidszorg en onderwijs en komen ze terecht in een vicieuze cirkel van armoede.

Handicap International steunt lokale verenigingen voor mensen met een handicap. Zo helpen we de Cambodian Disabled Persons Organization in hun pogingen om de positie van mensen met een handicap te verbeteren. We bieden ook organisatorische steun aan die organisatie. Op lokaal niveau doen we aan gemeenschapsgerichte revalidatie. We helpen steungroepen op te richten en maken plaatselijke overheden bewust van de problemen van mensen met een handicap.