Rechten van personen met een handicap

Werkplaats
© Tim Dirven

Ook in Laos steunt Handicap International verenigingen van mensen met een handicap. We geven hen informatie, adviezen en opleidingen om de gemeenschap inclusiever te maken. Onze bevoorrechte partner is de LDPA (Lao Disabled People Association). Sinds 2010 gaat onze organisatorische steun aan de LDPA vooral naar de ontwikkeling van een nationaal netwerk van buurtcomités die opkomen voor de rechten van mensen met een handicap. Die comités hebben sensibilisatieacties geleid en informatie verspreid om de capaciteiten van mensen met een handicap te versterken. Daarmee hebben we lokale actoren ook gestimuleerd om alle obstakels weg te werken die de integratie van mensen met een handicap tegengaan.