Publicaties

Hieronder vind je al onze publicaties verzameld: van (jaar)rapporten over brochures tot ons driemaandelijkse magazine.

Cover Landmine Monitorrapport 2016

Het Landmine Monitorrapport 2016 maakt gewag van een duizelingwekkende toename van het aantal nieuwe slachtoffers van mijnen en explosieve oorlogsresten in 2015.

In het rapport ‘Qasef: Escaping the bombing’ toont Handicap International aan dat het massale gebruik van explosieve wapens in dichtbevolkte gebieden in Syrië één van de belangrijkste oorzaken is van de vluchtelingenstroom uit het land. Bombardementen en willekeurige plunderingen zijn de regel geworden in het Syrische conflict, dat miljoenen mensen op de vlucht jaagt. De vluchtelingen moeten zich tot wel 25 keer verplaatsen vóór ze een veilig onderkomen vinden.

Cover report Victim assistance

Aanbevelingen van Handicap International met het oog op een toekomstige politieke verklaring omtrent slachtofferbijstand in een context waarbij explosieve wapens gebruikt worden in dichtbevolkte gebieden. 

Jaarrekening van het federale netwerk van Handicap International en van Handicap International Belgium

Couverture van het activiteitenrapport 2016

In ons jaarrapport 2015 (uitgegeven in 2016) lichten we onder meer onze noodhulpactie toe na de aardbeving in Nepal, onze blijvende steun voor de oorlogsslachtoffers in het Midden-Oosten en onze hulp voor mijnenslachtoffers in Colombia. Naast noodhulp- en ontwikkelingsprojecten op het terrein, wordt ook een overzicht gegeven van onze acties in België. Verder komt ook de financiële toestand van de Handicap International federatie en de Belgische afdeling van Handicap International aan bod. In 2015 leidde Handicap International 341 projecten in 59 landen. 

Cover Magazine nr. 112

Het Handicap International Magazine van juli tot september 2016.

Magazine # 111

Het Handicap International Magazine van januari tot maart 2016.

De Internationale Campagne tegen Landmijnen (ICBL), waarvan Handicap International een stichtend lid is, heeft op 26 november haar jaarlijkse Landmine Monitor rapport gepubliceerd over de toepassing van het verdrag van Ottawa. Dat verdrag verbiedt het gebruik, de aankoop, de productie en de opslag van antipersoonsmijnen.

75% van de personen met een beperking vindt dat ze van humanitaire hulp wordt uitgesloten bij crisissen. Dat is een van de resultaten van 'Disability in Humanitarian Context', een rapport dat Handicap International publiceerde op 14 oktober 2015. Voer voor de discussies op de Humanitaire Wereldtop, die in mei 2016 in het Turkse Istanbul doorgaat en ijvert voor een hervorming van het mondiale humanitaire systeem.

Financieel rapport

Handicap International schenkt veel aandacht aan het goede beheer van de fondsen die haar ter beschikking worden gesteld. Alle rekeningen van de organisatie worden gecontroleerd door Ernst & Young. De jaarrekening 2014 werd op 13 juni 2015 goedgekeurd door de algemene vergadering. Verder worden de uitgaven voor onze projecten regelmatig specifiek gecontroleerd in opdracht van onze donateurs.

Pagina's