Publicaties

Hieronder vind je al onze publicaties verzameld: van (jaar)rapporten over brochures tot ons driemaandelijkse magazine.

In deze krant: overleven onder de bommen in Syrië; het protret van Lode en Luc, vrijwilligers; een waardig werk voor mensen met een beperking in Senegal.

Onze hulps voor de slachtoffers van voedselcrisis in Oost-Afrika, iedereen naar school in Tsaad, en het portret van Joris en het verhaal achter Klaprozen voor Vrede.

20 jaar actie tegen landmijnen, portret van Violette, Belgische kinesiste in Mosoel en vele andere infos... 

In 2016 leidde Handicap International 337 projecten in 56 landen. In dit jaarrapport lichten we onze belangrijkste acties en onze financiële situatie toe. 

Cover Landmine Monitorrapport 2016

Het Landmine Monitorrapport 2016 maakt gewag van een duizelingwekkende toename van het aantal nieuwe slachtoffers van mijnen en explosieve oorlogsresten in 2015.

In het rapport ‘Qasef: Escaping the bombing’ toont Handicap International aan dat het massale gebruik van explosieve wapens in dichtbevolkte gebieden in Syrië één van de belangrijkste oorzaken is van de vluchtelingenstroom uit het land. Bombardementen en willekeurige plunderingen zijn de regel geworden in het Syrische conflict, dat miljoenen mensen op de vlucht jaagt. De vluchtelingen moeten zich tot wel 25 keer verplaatsen vóór ze een veilig onderkomen vinden.

Cover report Victim assistance

Aanbevelingen van Handicap International met het oog op een toekomstige politieke verklaring omtrent slachtofferbijstand in een context waarbij explosieve wapens gebruikt worden in dichtbevolkte gebieden. 

Bekijk hier de jaarrekeningen van het federale netwerk van Handicap International en van Handicap International Belgium.

Couverture van het activiteitenrapport 2016

In ons jaarrapport 2015 (uitgegeven in 2016) lichten we onder meer onze noodhulpactie toe na de aardbeving in Nepal, onze blijvende steun voor de oorlogsslachtoffers in het Midden-Oosten en onze hulp voor mijnenslachtoffers in Colombia. Naast noodhulp- en ontwikkelingsprojecten op het terrein, wordt ook een overzicht gegeven van onze acties in België. Verder komt ook de financiële toestand van de Handicap International federatie en de Belgische afdeling van Handicap International aan bod. In 2015 leidde Handicap International 341 projecten in 59 landen. 

Cover Magazine nr. 112

Het Handicap International Magazine van juli tot september 2016.

Pagina's