Goto main content
Pagina 1 van 2 / Totaal van 19 resultaten
; }}

Handicap International Magazine 120

Nieuws van het terrein en uit België


; }}

Activiteitenrapport 2017

In 2017 leidde Handicap International 386 projecten in 63 landen. In dit jaarrapport lichten we onze belangrijkste acties en onze financiële situatie toe. 


; }}

Handicap International Magazine #115

In deze krant: overleven onder de bommen in Syrië; het protret van Lode en Luc, vrijwilligers; een waardig werk voor mensen met een beperking in Senegal.

; }}

Handicap International Magazine #116

Onze hulps voor de slachtoffers van voedselcrisis in Oost-Afrika, iedereen naar school in Tsaad, en het portret van Joris en het verhaal achter Klaprozen voor Vrede.

; }}

Handicap International Magazine #117

20 jaar actie tegen landmijnen, portret van Violette, Belgische kinesiste in Mosoel en vele andere infos... 

; }}

Activiteitenrapport 2016

In 2016 leidde Handicap International 337 projecten in 56 landen. In dit jaarrapport lichten we onze belangrijkste acties en onze financiële situatie toe. 

; }}

Landmine Monitor 2016

Het Landmine Monitorrapport 2016 maakt gewag van een duizelingwekkende toename van het aantal nieuwe slachtoffers van mijnen en explosieve oorlogsresten in 2015.

; }}

Escaping the bombing

In het rapport ‘Qasef: Escaping the bombing’ toont Handicap International aan dat het massale gebruik van explosieve wapens in dichtbevolkte gebieden in Syrië één van de belangrijkste oorzaken is van de vluchtelingenstroom uit het land. Bombardementen en willekeurige plunderingen zijn de regel geworden in het Syrische conflict, dat miljoenen mensen op de vlucht jaagt. De vluchtelingen moeten zich tot wel 25 keer verplaatsen vóór ze een veilig onderkomen vinden.

; }}

Victim assistance in the context of the use of explosive weapons in populated areas

Aanbevelingen van Handicap International met het oog op een toekomstige politieke verklaring omtrent slachtofferbijstand in een context waarbij explosieve wapens gebruikt worden in dichtbevolkte gebieden. 

; }}

Financieel rapport 2015

Bekijk hier de jaarrekeningen van het federale netwerk van Handicap International en van Handicap International Belgium.

Pagina 1 van 2 / Totaal van 19 resultaten