Goto main content
Stop Bombing Civilians Stop Bombing Civilians Stop Bombing Civilians Stop Bombing Civilians

Burgers zijn de eerste slachtoffers

29 500

mensen raakten gewond of zijn gedood
door explosieve wapens in de wereld in 2019

90 %

van de slachtoffers van explosieve wapens
zijn burgers
 

49%

civiele infrastructuren  worden elke maand
vernietigd of beschadigd in Jemen

 

Stop bommen op burgers

De regering moet zich verzetten tegen bombardementen in bevolkte gebieden

Voor een sterke inzet van de regering om burgers beter te beschermen tegen bombardementen in bevolkte gebieden. Meer informatie over de campagne

Meer info

Ethische en wettelijke vermeldingen
Blijf hoffelijk: ons netwerk neemt afstand van elke haatdragende, lasterlijke of beledigende uitspraak vanwege de deelnemers aan deze actie. Hou het ook ingetogen: één mail volstaat.

Hala Hala Hala Hala

Wanneer ik Hala voor de eerste keer zag, was ze erg droevig. Ze weende heel de tijd. Ze was bang van mensen en zelfs van andere kinderen. We hebben haar begeleid en beetje bij beetje bij de kinderactiviteiten betrokken. Ze begon met hen te praten en zelfs haar speelgoed te delen. Dat heeft wel maanden geduurd... Nu hebben we voor haar een prothese gemaakt. We leren haar omgaan met haar prothese, want in het begin was ze er bang van. Ze weigerde om ermee te lopen. Mits een trucje wisten we haar toch te overtuigen.

Kinesiste van Hala, Jemen

Firas en zijn dochter Shahed Firas en zijn dochter Shahed Firas en zijn dochter Shahed Firas en zijn dochter Shahed

We woonden al enkele maanden in de kelder van ons huis in Mosoel. Maar op een dag werden de bombardementen zo intens dat we besloten te vluchten, met gevaar voor eigen leven. Toen de bombardementen heel dichtbij insloegen, hebben we ons achter auto's verstopt. Aan één van die auto's zat een boobytrap... Ik verloor mijn vrouw en mijn zoon. Shahed raakte ernstig gewond.

Firas, Irak

Komt er ooit een einde aan de bombardementen op bewoonde gebieden?

 

Een onaanvaardbare statistiek: naar schatting maken burgers vandaag 90% uit van de slachtoffers. Dat kunnen we geen precisiebombardementen of collateral damage meer noemen.

Handicap International (HI) nodigt het publiek uit om zijn volksvertegenwoordigers te interpelleren in België, maar ook in Duitsland, Canada, Frankrijk, Luxemburg, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. Door de volksvertegenwoordigers te overtuigen, kunnen we met ons volle gewicht wegen op de regeringen om een einde te maken aan bombardementen in woongebieden.

Samen kunnen we het verschil maken

Wij hebben de macht om druk uit te oefenen op de lidstaten, maar wij hebben jouw hulp nodig! In 1997 en 2008 hebben we twee internationale verdragen verkregen die antipersoonsmijnen en clusterbommen verbieden.

De parlementsleden vertegenwoordigen jou in de regering en laten je stem horen in de internationale strijd tegen civiele bombardementen. Vandaag roepen we hen op om een nieuw politiek proces te steunen: een internationale verklaring die een verschil zal maken!

Alvast bedankt voor jouw steun!

Disclaimer
Foto : E. Fourt / HI