Goto main content
Blauwe veters Blauwe veters Blauwe veters Blauwe veters

We move together

Met ‘We Move Together’ wil Handicap International mensen aan het denken zetten over het belang van kwaliteitsvolle en toegankelijke revalidatiezorg.

We move

Fysieke revalidatie is vaak een onmisbare stap voor personen met een beperking, op hun weg naar meer zelfstandigheid. Door een betere mobiliteit, een betere controle van de bewegingen dankzij kinesitherapie en/of mobiliteitshulpmiddelen (een rolstoel, krukken, orthopedische hulpmiddelen, enz.) verwerft iemand meer zelfstandigheid in zijn dagelijkse leven.  

Nochtans vormt de toegang tot een kwaliteitsvolle zorgverlening vaak een belemmering voor mensen met een beperking, zeker in ontwikkelingslanden. Wegens een gebrek aan informatie over de bestaande oplossingen, wegens ontoereikende middelen om de zorg te betalen, of omdat zorgcentra en deskundigen zeldzaam en vervoersmiddelen ontoereikend zijn. 

De oplossingen zijn bekend: het zorgaanbod verhogen, voldoende zorgverleners opleiden om kwaliteitsvolle zorg te kunnen bieden, handicap meer in aanmerking nemen bij het gezondheidsbeleid.

Iemand een prothese of rolstoel bezorgen is geen doel op zich. Het uiteindelijke doel is dat die persoon over een zo groot mogelijke zelfstandigheid beschikt om zelfstandig deel te kunnen nemen aan het leven in zijn of haar gemeenschap. Fysieke revalidatie is slechts één stap in dit proces, dat de algemene verbetering van de levenskwaliteit beoogt.

Together

Iedere mens (met een beperking) moet zelf de drijvende kracht zijn achter de verandering die hij in zijn leven wil bereiken. Maar Handicap International zorgt ervoor dat zijn naasten, en bij uitbreiding de hele gemeenschap, mee zijn met die verandering. 

Stereotypes moeten doorbroken worden, gemeenschappen moeten beseffen dat beperkingen deel uitmaken van de menselijke diversiteit, onderwijzers moeten opgeleid worden, werkgevers overtuigd om mensen met een beperking aan te werven. En laten we ook niet de infrastructuur vergeten die aangepast moet worden. 
 

Kaart van België met de 14 wandelingen Kaart van België met de 14 wandelingen Kaart van België met de 14 wandelingen Kaart van België met de 14 wandelingen
Pictogram met de Blauwe Veters Pictogram met de Blauwe Veters Pictogram met de Blauwe Veters Pictogram met de Blauwe Veters

De Blauwe Veters symboliseren onze ambitie om een nieuwe beweging te starten, één die iets in beweging wil zetten voor mensen met een beperkte mobiliteit.