Meteen naar de inhoud
 
 

Workshops

Handicap International geeft workshops aan Belgische organisaties van en voor personen met een handicap. Dankzij die workshops moeten Belgische organisaties zich beter kunnen inzetten voor ontwikkelingssamenwerking. De workshops zijn interactief. Via spelvorm neemt het publiek actief deel.

Workshop bij Handicum over interculturaliteit en handicap in het Zuiden

Handicap International geeft workshops aan Belgische organisaties van en voor personen met een handicap. Dankzij die workshops moeten Belgische organisaties zich beter kunnen inzetten voor ontwikkelingssamenwerking. De workshops zijn interactief. Via spelvorm neemt het publiek actief deel.

 

 

Tijdens de workshops komen onderstaande thema’s aan bod.

Inleiding in internationale ontwikkelingssamenwerking

Je maakt op een levendige manier kennis met de wereldwijde ongelijke verdeling van rijkdommen en energie over de bevolking. Via spel en discussie word je uitgedaagd om inzicht te verwerven in de verschillende denkwijzen over ontwikkelingssamenwerking. Ten slotte kruip je in de huid van een bepaalde ontwikkelingsactor om een specifiek probleem van ontwikkeling aan te pakken.

Kennismaking met andere culturen

We besteden aandacht aan interculturele ontmoetingen. Op een interactieve manier ontdek je hoe je vaak reageert als je iemand ontmoet die ‘anders’ is. We vragen ons af waarom onbekend vaak onbemind is. Daarna zoomen we in op het concept cultuur en op de manieren waarop we cultuurgevoelig kunnen handelen.

Handicap in het Zuiden

Ten slotte staan we stil bij de verschillende verklaringen voor en visies op handicaps. Hoe ziet de leefwereld van mensen met een handicap er over de grenzen heen uit? Hoe worden mensen met een handicap bekeken in hun eigen samenleving? Welke problemen hebben mensen met een handicap in België en daarbuiten gemeenschappelijk?