Goto main content

1212: Handicap International doet mee

Handicap International is een actief lid van de vzw Belgisch Consortium voor Noodhulpsituaties, beter bekend als Consortium 12-12.

Wanneer een zeer ernstige natuurramp of humanitaire crisis uitbreekt, scharen de zeven lidorganisaties zich achter de gezamenlijke oproep van Consortium 12-12, met het bekende rekeningnummer BE19 0000 0000 1212, soms BE17 0000 0000 2121.

Al meer dan 30 jaar wordt deze samenwerking door publieke opinie en media gewaardeerd. Giften die op het gemeenschappelijke rekeningnummer terechtkomen, worden verdeeld onder de 7 lidorganisaties op basis van een transparante verdeelsleutel en zijn snel beschikbaar voor noodhulp op het terrein.

Consortium 12-12 heeft over de voorbije jaren een reputatie opgebouwd van openheid, kostefficiëntie en betrouwbaarheid. Uit rapporten blijkt dat de campagne- en beheerskosten van Consortium 12-12 gemiddeld minder dan 2,5% bedragen.

www.1212.be