Goto main content

De partners van Handicap International

Hieronder vind je de lijst van onze partners. Wil je meer weten over de mogelijkheden tot samenwerking, klik dan hier.

Handicap International is lid geworden van het The Shift-netwerk. The Shift is het Belgische platform voor organisaties die samen de overgang naar een duurzamere samenleving en economie willen maken. De leden van dit platform vertegenwoordigen het bedrijfsleven, overheidsinstanties en organisaties of verenigingen.

Handicap International lanceert Growing Together, een project voor vluchtelingenkinderen in drie landen en dat volledig wordt gefinancierd door de IKEA Foundation. Voor het eerst in dertig jaar gaat Handicap International op zo’n schaal een samenwerking met de bedrijfswereld aan. Een nieuwe ontwikkeling waar de organisatie vol overtuiging achter staat.

Handicap International is dit jaar een van de partners in het project Let’s Play for Change van de IKEA Foundation. De internationale campagne voor het goede doel is van start gegaan op 20 november2016, de Internationale Dag van de Rechten van het Kind.

De IKEA Foundation, de liefdadigheidstak van de INGKA Foundation (eigenaar van de IKEA-bedrijvengroep), is een grote en belangrijke speler geworden op het vlak van humanitaire hulp. Dankzij haar succesvolle campagnes voor het goede doel kon de stichting in 2015 niet minder dan 120 miljoen euro schenken aan humanitaire organisaties.

Dankzij de financiële steun van de IKEA Foundation kan Handicap International het vierjarenproject Growing Together opzetten in drie verschillende landen: Bangladesh, Pakistan en Thailand. De financiering biedt de organisatie de kans om inclusieve speelpleinen in te richten in vluchtelingenkampen, waardoor ook de meest kwetsbare ontheemde kinderen zich verder zullen kunnen ontwikkelen door te spelen, en om te investeren in de vroegtijdige opsporing van beperkingen.

Betere gezondheidzorg, onderwijs en werk voor epileptische patiënten in Madagaskar

In Madagaskar leeft 92% van de bevolking, 24 miljoen mensen, met minder dan twee euro per dag en naar schatting 2% heeft epilepsie. Het aantal ongeschoolde kinderen wordt geschat op 1,5 miljoen. Met het Anjaratsara-project trachten Handicap International en UCB (een globaal biofarmaceutisch bedrijf) bij te dragen tot een beter begrip van epilepsie op communautair niveau en een betere toegang tot gezondheidszorg voor mensen met epilepsie. Deze ziekte heeft een zeer zware invloed op mensen die zijn getroffen en veroorzaakt vaak hun sociale uitsluiting. In dit land wordt epilepsie geassocieerd met hekserij en een besmettelijke ziekte.

Met een lokale Handicap International-team van bijna 100 professionals in de gezondheidszorg, creëren we een betere bewustwording, geven we trainingen met betrekking tot epilepsie voor professionals in de gezondheidszorg, bieden we technische ondersteuning aan EEG-technici en zorgen we voor een studie om een beter beeld te krijgen van de situatie van de gevolgen van epilepsie.

Klaprozen voor Vrede verkoopt keramische klaprozen waarvan de opbrengst integraal gaat naar de ontmijningsprojecten van Handicap International. Hiermee zet de vzw het werk verder van keramiste Anita Huybens, die klaprozen maakte om de thematiek van amputatie onder de aandacht te brengen en het goede doel te steunen.

Rauwers Belgium steunt Handicap International in projecten rond verkeersveiligheid met giften, acties door werknemers, gemeenschappelijke activiteiten en de verkoop van HI-producten.

Ann Ann Ann Ann

NEEM CONTACT OP MET
MAITE BEGARA

+32 (0)476 99 06 35
m.begara@hi.org