Goto main content

DE PROJECTEN VAN HI IN THAILAND

HI werd in 1982 opgericht in Thailand. Vandaag telt ons plaatselijk team meer dan 200 medewerkers.

DE PROJECTEN VAN HI IN THAILAND

Thailand, waar Handicap International (HI) in 1982 het levenslicht zag, vangt talloze Myanmarese vluchtelingen op. De organisatie is actief in de vluchtelingenkampen: ze levert er prothesen aan de slachtoffers van antipersoonsmijnen, waarschuwt voor de gevaren van dergelijke wapens, ijvert voor de integratie van kwetsbare personen en mensen met een handicap binnen hun gemeenschap en streeft naar betere leefomstandigheden voor de kinderen in die kampen. Vandaag kan HI rekenen op meer dan 200 medewerkers in Thailand.

INTERVENTIEDOMEINEN

  • Prothesen en revalidatiezorg aanbieden

  • Personen met een handicap integreren in de maatschappij

  • Hulp bieden aan slachtoffers van antipersoonsmijnen

  • Wijzen op de gevaren van mijnen en explosieve oorlogsresten.

LOPENDE ACTIES

HI werd in 1982 opgericht in Thailand door twee Franse artsen. De eerste activiteiten van de organisatie bestonden erin de vluchtelingen te helpen die in de kampen leefden langs de grens met Cambodja. Zo maakte HI prothesen voor personen die een handicap hadden opgelopen of een amputatie hadden ondergaan na een mijnongeval. Sinds 1984 biedt HI ook hulp aan Myanmarese en Thaise vluchtelingen die eveneens slachtoffer geworden zijn van antipersoonsmijnen. Dat leidde tot de opening van vijftien prothesewerkplaatsen die vandaag geïntegreerd zijn in de provinciale Thaise ziekenhuizen.

In 1996 legde HI zich specifiek toe op negen Myanmarese vluchtelingenkampen en kampen in een aantal Thaise buurdorpen. De organisatie verhoogt de zelfredzaamheid van personen met een handicap dankzij prothesen en specifieke hulpmiddelen (orthesen, krukken, looprekjes, speciale stoelen …), die ter plaatse vervaardigd worden. Daarnaast verstrekt HI ook kinesitherapeutische zorg aan mijnslachtoffers, kinderen met hersenverlamming en volwassenen na een beroerte. Vandaag blijft HI actief in vijf van de negen Myanmarese vluchtelingenkampen in Thailand.

In afwachting van de ontmijning van de grensstreek tussen Myanmar en Thailand, waarschuwt HI de Myanmarese vluchtelingen voor de gevaren van mijnen en explosieve oorlogsresten. Deze sensibiliseringsacties moeten de risico’s verminderen bij hun eventuele terugkeer naar Myanmar.

Tot slot leidt HI een project voor maatschappelijke integratie van Myanmarese vluchtelingen met een handicap. Doel: hen makkelijker laten profiteren van verschillende diensten in de kampen. Zo hebben personen met een handicap voortaan toegang tot onderwijs, beroepsopleiding en gezondheidszorg.

SITUATIE VAN HET LAND

Er leven meer dan 109.000 Myanmarese vluchtelingen[1] in Thailand. Hun terugkeer wordt echter letterlijk versperd door ontelbare antipersoonsmijnen.

Thailand is een van de voornaamste opvanglanden voor asielzoekers en vluchtelingen uit Myanmar. Sinds 1984 vangt het land bevolkingsgroepen op die op de vlucht zijn voor het politiek geweld in Myanmar, en sinds kort ook economische migranten. De situatie is sinds 2011 geëvolueerd in Myanmar, onder meer dankzij de politieke veranderingen. Ook het aantal vluchtelingen in de kampen neemt geleidelijk af. Toch wordt hun aantal nog altijd geschat op meer dan 109.000. In de negen kampen langs de grens waar HI actief is, zijn de leefomstandigheden bijzonder schrijnend, vooral voor personen met een handicap. De vluchtelingen rekenen sterk op de humanitaire hulp van internationale ngo’s en lokale organisaties.

Myanmar wordt stilaan beter toegankelijk, maar de grensstreek ligt nog altijd bezaaid met talloze mijnen. Deze wapens vormen een groot obstakel voor de vrijwillige en duurzame terugkeer van de vluchtelingen naar hun thuisland.

 

[1] Aantal vluchtelingen langs de grens tussen Myanmar en Thailand, volgens The Border Consortium (TBC).