Een andere manier om te steunen: de schenking

Je kunt Handicap International opnemen in je testament, maar je kunt ook bij leven een schenking doen aan onze organisatie om mensen met een handicap in het Zuiden te helpen.

Soorten schenkingen

Je kan verschillende soorten goederen schenken aan Handicap International: geld natuurlijk, maar ook juwelen of kunstvoorwerpen bijvoorbeeld. Ook bestaan verschillende manieren om een schenking te doen.

Schenking via notariële akte (notariële schenking)

Bij de notariële schenking wordt je gift vastgelegd in een authentieke akte, een document dat door een notaris is opgesteld. Die akte wordt geregistreerd en er moeten schenkingsrechten en notariskosten op betaald worden. Voor de schenkingsrechten geniet Handicap International als humanitaire organisatie een voorkeurtarief van 8,8 % in Vlaanderen, 7% in Wallonië en 12,5% voor het Brussels Gewest. Een gebouw wordt altijd per notariële schenking geschonken.

Schenking van hand tot hand (handgift)

Bij een handgift gebeurt de schenking simpelweg door de goederen te overhandigen aan de begiftigde, in dit geval dus Handicap International. Een notariële akte hoeft niet en er moeten ook geen schenkingsrechten betaald worden. Alles wat je fysiek kan overhandigen, kan het voorwerp uitmaken van een handgift. Geld, meubelen of juwelen kunnen dus op deze manier geschonken worden, maar een gebouw niet.

Schenking door overschrijving

Wie geld wil schenken aan een goed doel zoals Handicap International, kan kiezen voor overschrijving via de bank. Dat is de handigste en veiligste manier. Ook bij de overschrijving van een som geld via de bank moet de begunstigde geen schenkingsrechten betalen.

Schenking met voorbehoud van vruchtgebruik

Bij een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik kan de schenker de geschonken goederen nog gebruiken en de vruchten ervan plukken. Het vruchtgebruik kan betrekking hebben op tal van zaken: vastgoed, schuldvorderingen, spaargelden, aandelen, obligaties, kasbons … Zo kan je bijvoorbeeld spaargeld wegschenken, maar de intresten erop behouden. Of  je schenkt een gebouw, maar blijft de huurgelden opstrijken of zelf erin wonen. Het vruchtgebruik dooft uit bij het overlijden. De begiftigde wordt dan volle eigenaar zonder dat hij op het vruchtgebruik nog eens successierechten moet betalen. Een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik kan enkel bij notariële akte gebeuren.

  • De vrijwilligersgroep in Leuven met quizmaster Otto-Jan Ham tijdens de jaarlijkse quiz.
    “Ik vind het zo fijn dat we met onze jaarlijkse Wereldse Zondag en onze quiz de projecten van HI in het Zuiden kunnen ondersteunen. Maar het is ook gewoon supergezellig om met het Leuvense team te vergaderen, samen te koken voor onze Wereldse Zondag, proefavonden te organiseren … Kortom: fijne activiteiten organiseren met één doel: mensen met een beperking op onze manier een handje helpen.”
  • Wim Hoogstoel, vrijwilliger voor Handicap International in Gent
    “Vrijwilligerswerk is een verruiming voor jezelf, je leert anders denken dan gewoonlijk. Bij Handicap International in Gent heb ik een goede mentaliteit en sfeer gevonden om mij in te zetten, zij het voor een loopwedstrijd, een quiz, bloemenverkoop of wandeling … Voor degenen die de juiste spirit hebben zijn er zeker nog plaatsen vrij bij de sympathieke bende in Gent!”
  • Evelyne* werkte haar hele leven als kinesiste. Haar praktijk combineerde ze met een job als docent aan de ISCAM, nu HELB, in Brussel. “Op de hogeschool hoorde ik voor het eerst over Handicap International. Minstens vijf van mijn studenten zijn vertrokken naar het buitenland om als kinesist te gaan werken voor de organisatie.”
  • Portret van Marcel
    “Voor mij is het de normaalste zaak van de wereld om een deel van mijn nalatenschap te geven aan een goed doel.” Aan het woord is Marcel, die geen blad voor de mond neemt als hij over zijn testament spreekt. Meer en meer zijn er mensen zoals Marcel die beslissen om een humanitaire organisatie in hun testament op te nemen.