Goto main content

Gelukkig Nieuwjaar!

« Hoop doet leven »

Een Syrische vluchteling, een Cambodjaans kind of een Nigeriaanse baby met een handicap: u reikte hen allen de hand.

U toonde het mooiste waartoe de mensheid in staat is: u gaf blijk van solidariteit met de mensen die er het meest nood aan hebben.

In 2017 hielp u kinderen, vrouwen en mannen met een handicap. Bedankt om naar hun verhalen te luisteren en hen opnieuw hoop te geven.

In naam van het team van Handicap International wens ik u en uw naasten een fantastisch 2018 toe. En ik hoop dat we samen kunnen verder werken aan een solidaire wereld waar alle verschillen verrijkend zijn. 

Jean Van Wetter
Algemeen Directeur