Jaarrapporten

In 2017 leidde Handicap International 386 projecten in 63 landen. In dit jaarrapport lichten we onze belangrijkste acties en onze financiële situatie toe. 

In 2016 leidde Handicap International 337 projecten in 56 landen. In dit jaarrapport lichten we onze belangrijkste acties en onze financiële situatie toe. 

Bekijk hier de jaarrekeningen van het federale netwerk van Handicap International en van Handicap International Belgium.

Couverture van het activiteitenrapport 2016

In ons jaarrapport 2015 (uitgegeven in 2016) lichten we onder meer onze noodhulpactie toe na de aardbeving in Nepal, onze blijvende steun voor de oorlogsslachtoffers in het Midden-Oosten en onze hulp voor mijnenslachtoffers in Colombia. Naast noodhulp- en ontwikkelingsprojecten op het terrein, wordt ook een overzicht gegeven van onze acties in België. Verder komt ook de financiële toestand van de Handicap International federatie en de Belgische afdeling van Handicap International aan bod. In 2015 leidde Handicap International 341 projecten in 59 landen. 

cover activiteitenrapport 2014

In het activiteitenrapport 2014 lichten we onder andere onze hulp toe aan de slachtoffers van verschillende crises in het Midden-Oosten, de inspanningen van onze teams in Sierra Leone en Liberia om het ebolavirus in te dijken en onze projecten voor psychosociale steun in Rwanda, een land dat nog steeds de gevolgen draagt van de genocide in 1994. Het rapport schenkt eveneens aandacht aan de acties die onze organisatie in 2014 in België heeft georganiseerd.

Het activiteitenrapport 2013 zet enkele belangrijke programma’s van Handicap International in de schijnwerpers. Meer bepaald lichten we onze hulp toe aan slachtoffers van de Syrische crisis, in Libië, in Mali, in de Filipijnen, in de Democratische Republiek Congo en in Haïti. 

cover jaarrapport

Handicap International leidde in 2012 projecten in 61 landen. In de Democratische Republiek Congo bijvoorbeeld, waar kinderen met een handicap dankzij onze teams naar school konden. Of in Cambodja, waar verkeersongevallen steeds meer handicaps veroorzaken en ons team verkeersveiligheid hoger op de nationale agenda plaatste. Verder leidde Handicap International een aantal noodhulpacties. We hielpen de slachtoffers van de orkaan Sandy in Haïti en startten in de zomer van 2012 een noodhulpactie voor de slachtoffers van het conflict in Syrië.

cover van het jaarverslag, foto van Dieter Telemans

In juni 2011 nam Handicap International België een cruciale beslissing voor de toekomst van de organisatie. De algemene vergadering stemde toen voor de toetreding tot de Federatie Handicap International. Zo werd Handicap International België lid van een internationaal netwerk met zeven andere nationale afdelingen in Europa, Canada en de Verenigde Staten. Dat netwerk biedt in een zestigtal landen steun aan kwetsbare mensen, onder wie mensen met een handicap.

In het jaarrapport geven we een overzicht van onze activiteiten van het voorbije jaar. Een aantal van onze thema's komen er uitgebreid in aan bod. Verder brengen we in het jaarrapport verslag uit over alle landen waarin we actief zijn.

Elke dag stellen onze teams vast dat personen met een handicap kwetsbaarder zijn dan ooit tevoren. In gewone tijden is het voor hen al niet eenvoudig om werk te vinden, maar nu is het ronduit onmogelijk. Bovendien worden ze als eerste opgeofferd in functie van ‘het algemene belang’: gezinsleden die kunnen bijdragen tot het overleven van het gezin, worden bevoordeeld en zullen een betere zorg krijgen dan de persoon met een handicap. Het is dus meer dan ooit nodig om de nadruk te leggen op het belang van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap.

Pagina's