Goto main content

Cuba

Handicap International (HI) werkt in Cuba aan een meer inclusieve samenleving voor mensen met een handicap, met de nadruk op economische inclusie en risicobeperking bij rampen, aangezien het land gevoelig is voor orkanen en aardbevingen.

Voorstelling georganiseerd in het kader van het op gemeenschappen gebaseerde revalidatieproject in Cuba

Voorstelling georganiseerd in het kader van het op gemeenschappen gebaseerde revalidatieproject in Cuba | © M. Burgaya / HI

Lopende acties

Om de economische integratie van personen met een handicap te verbeteren, helpt HI hen bij het vinden van passend werk, met name vrouwen en jongeren. Daartoe ondersteunt het programma zelfstandige initiatieven door de distributie van kits met de instrumenten die nodig zijn om een economische activiteit te ontwikkelen. Het versterkt ook bestaande beroepsopleidingen, in samenwerking met overheidsdiensten en maatschappelijke organisaties. Het programma leidt op en maakt de verschillende economische actoren bewust van de problematiek rond handicaps, ondersteunt de ontwikkeling van nieuwe aangepaste activiteiten en werkt aan de verbetering van de arbeidsomstandigheden en de omgeving van personen met een handicap. Het begeleidt deze activiteiten met pleitbezorging in samenwerking met Cubaanse organisaties voor personen met een handicap, zodat in het overheidsbeleid rekening wordt gehouden met hun behoeften en rechten.

Cuba is gevoelig voor natuurrampen, vooral tijdens het orkaanseizoen, dat loopt van mei tot november van elk jaar. Om kwetsbare bevolkingsgroepen te helpen zich voor te bereiden, werkt HI samen met lokale autoriteiten en actoren uit het maatschappelijk middenveld aan risicobeperking bij rampen en de ontwikkeling van weerbaarheidsstrategieën. Het programma ondersteunt lokale partners om hun kennis van risico's en hun voorbereidings- en preventiecapaciteiten te ontwikkelen en zorgt ervoor dat bij de respons rekening wordt gehouden met mensen met een handicap.

Interventiegebieden

SCHRIJF JE IN
voor onze nieuwsbrief
en volg onze activiteiten op de voet!

Situatie in het land

Kaart van HI-interventies in Cuba

Cuba beleeft de ergste economische crisis sinds de jaren negentig en de meest kwetsbare bevolkingsgroepen worden het hardst getroffen.

De Republiek Cuba, het grootste land in het Caribisch gebied, ontwikkelde zich na de revolutie van 1959 als een socialistisch land. Na de val van de Sovjet-Unie begin jaren negentig ging het land, waarvan de economie sterk afhankelijk was geweest van de USSR, een lange periode van economische moeilijkheden tegemoet die geleidelijk resulteerde in een diversificatie van de nationale economie.

Hoewel veel landen onlangs hun houding tegenover Cuba hebben herzien en economische, culturele en politieke uitwisselingen hebben bevorderd, blijft het door de Verenigde Staten aan het land opgelegde embargo niet alleen schadelijk voor het groeivermogen van het eiland, maar ook voor het leven van alle Cubanen. De Cubaanse economie is zwaar getroffen door de verscherping van het Amerikaanse embargo en de sancties die sinds 2018 van kracht zijn, en door de moeilijkheden van de belangrijkste bondgenoot in de regio, Venezuela. Ondanks een beperkte menselijke tol heeft de COVID-19-crisis een reeds precaire situatie alleen maar verergerd door het land een van zijn belangrijkste hulpbronnen, het toerisme, te ontnemen.

Sinds 1 januari 2021 is het land geconfronteerd met een explosieve inflatie, toenemende moeilijkheden voor de bevolking om aan essentiële goederen te komen en, als gevolg daarvan, een aantal protesten van het maatschappelijk middenveld. De ontevredenheid onder de bevolking neemt inderdaad toe. Te midden van de verslechterende economische omstandigheden hebben tussen oktober 2021 en juni 2022 meer dan 140.000 Cubanen het eiland verlaten, het hoogste aantal in decennia.

Team van Handicap International in Cuba: 8
Aanwezig in het land: sinds 1998

Lees ook

Een jaar na de doortocht van orkaan Ian, blijft Handicap International Cubaanse bevolking ondersteunen
© T. Medina / CARE-HI
Noodhulp Preventie

Een jaar na de doortocht van orkaan Ian, blijft Handicap International Cubaanse bevolking ondersteunen

In september 2022 werd Cuba getroffen door de orkaan Ian. Handicap International ontplooide een noodhulpoperatie en werkt verder op lange termijn.

De coronacrisis door een buitenlandse bril
© HI
Gezondheid

De coronacrisis door een buitenlandse bril

Hoe vergaat het andere landen tijdens de coronacrisis? We vroegen het aan drie van onze Belgische medewerkers in het buitenland: Virna Marchesin, afscheidnemende directrice in Cuba, Martin Jacobs, technisch revalidatie-expert in Vietnam, en Youri Francx, coördinator van onze operaties in Oeganda.*

Oktober - Orkaan Sandy laat een spoor van vernieling na in de Caraïben Noodhulp

Oktober - Orkaan Sandy laat een spoor van vernieling na in de Caraïben

Op 24 oktober maakt orkaan Sandy een verwoestende passage in Haïti en Cuba alvorens in New York neer te strijken. De Haïtiaanse bevolking is zwaar getroffen. Men vreest voor epidemieën en te weinig voedsel. Handicap International snelt de slachtoffers te hulp.