Go to main content

Irak

Naast projecten op lange termijn biedt Handicap International in Irak noodhulp voor Iraakse ontheemden en Syrische vluchtelingen: hulp bij de vervaardiging van protheses, kinesitherapie en sensibilisering over landmijnen.

© Camille Borie / Handicap International

Lopende acties

Handicap International is al meer dan 20 jaar actief in Irak. Onze organisatie deelt er haar knowhow met prothese- en revalidatiediensten, alsook met instellingen die strijd voeren tegen landmijnen en explosieve oorlogsresten via slachtofferhulp en sensibilisering van de bevolking over de gevaren van deze wapens. Handicap International zet ook acties op touw om de rechten te laten gelden van personen met een handicap en hun leefomstandigheden te verbeteren.

Sinds juni 2014 biedt Handicap International ook hulp aan Iraakse personen die binnen de eigen landsgrenzen op de vlucht sloegen voor de aanvallen van gewapende groeperingen. Mobiele revalidatieteams verzorgen ook personen met een handicap en de meest kwetsbare bevolkingsgroepen die gevlucht zijn naar Iraaks Koerdistan. Al naargelang hun behoeften krijgen ze loophulpmiddelen (zoals krukken, looprekjes en rolstoelen), revalidatiezorg en/of worden ze doorverwezen en indien nodig overgebracht naar andere organisaties die hen de nodige hulp kunnen bieden.

Eveneens sinds juni 2014 helpt Handicap International de Syrische vluchtelingen in het gouvernement Erbil. Op die manier willen we de toegang tot humanitaire hulp garanderen voor personen met een handicap en andere bijzonder kwetsbare personen. Mobiele teams delen daarnaast nog loophulpmiddelen uit, waaronder krukken, looprekjes en rolstoelen. Ook de steunpunten voor handicaps en kwetsbaarheid (DVFP’s – Disability and Vulnerability Focal Points) zien erop toe dat de meest kwetsbaren toegang hebben tot humanitaire hulp, meer bepaald door de beschikbare diensten in kaart te brengen.

Meer dan 63.000 personen kregen inmiddels hulp via deze acties.

SCHRIJF JE IN
voor onze nieuwsbrief
en volg onze activiteiten op de voet!

Situatie in het land

Al 35 jaar lang volgen oorlogen, aanslagen en politieke crisissen elkaar op in Irak. De burgerbevolking is daar het grootste slachtoffer van.

Sinds 1979 en het aantreden van Saddam Hoessein kende Irak drie bloedige oorlogen, een serie gewelddadige onderdrukkingen van onder andere de Koerden en de sjiieten en leefde het land tien jaar lang onder een handelsembargo. In april 2003 wierp een coalitie onder leiding van de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk het regime van Saddam Hoessein omver. De derde Golfoorlog mag zo op 1 mei 2003 beëindigd zijn, maar sindsdien zijn terroristische aanslagen en politieke crisissen dagelijkse kost. Tussen maart 2003 en januari 2012 alleen al werden 250.000 burgers het slachtoffer van gewapend geweld.

Irak wordt beschouwd als een van de meest vervuilde landen als het om landmijnen en clustermunitie gaat.

In juni 2014 sloeg een groot deel van de bevolking op de vlucht voor de aanvallen van gewapende groeperingen. Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie zochten 2,5 miljoen mensen hun toevlucht in het noorden van het land, van wie bijna 980.000 in Iraaks Koerdistan. Volgens de eerste schattingen van het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties voldoet 40% aan de criteria om als kwetsbaar te worden beschouwd. Intussen raken de gezondheidsdiensten in die gebieden stilaan overbelast. Handicap International is sinds 1991 actief in Iraaks Koerdistan om er ontheemden met verwondingen of met een handicap te helpen. Onze organisatie wil tegemoetkomen aan hun specifieke behoeften en hen de toegang tot humanitaire hulp garanderen. Handicap International steunt ook andere organisaties – ngo's en de lokale en regionale autoriteiten – om erop toe te zien dat er bij het verlenen van humanitaire hulp rekening wordt gehouden met kwetsbare personen en mensen met een handicap.

Aanvang van het programma: 1992

Lees ook

Irak: al 1,8 miljoen vierkante meter mijnvrij gemaakt sinds 2016
© HI
Mijnen en andere wapens

Irak: al 1,8 miljoen vierkante meter mijnvrij gemaakt sinds 2016

Al 6 jaar is Handicap International aan het ontmijnen in Irak. Momenteel is ons team aan het werk in Kirkoek.

Irak: gigantisch probleem staat heropbouw van het land in de weg
© F. Vergnes/HI
Mijnen en andere wapens

Irak: gigantisch probleem staat heropbouw van het land in de weg

Op 13 oktober stelde HI een rapport voor met als titel “Geen veilige terugkeer: de impact van explosieve oorlogsresten op de getroffen bevolking in Irak”, waarin de organisatie de balans opmaakt van de huidige leefomstandigheden van de Iraakse bevolking. Sommige inwoners durven hun kinderen nog steeds niet te voet naar school te sturen. Anderen moeten op plaatsen werken die bezaaid liggen met explosieven om in de behoeften van hun gezin te voorzien.

Irak: "Diep vanbinnen wist ik het" Noodhulp Revalidatie

Irak: "Diep vanbinnen wist ik het"

Abdel Rahman werd het slachtoffer van een bombardement in Mosoel. Dokters moesten zijn been amputeren. Sindsdien woont hij met zijn familie in het Hasansham-vluchtelingenkamp, waar Handicap International (HI) hem begeleidt.