Goto main content

Legaal

Auteursrechten, copyright, merk

Juridische vermeldingen, Copyright & Trademark
Het geheel van deze website valt onder de Belgische en internationale wetten betreffende auteursrechten en intellectuele eigendom.

Alle reproductie- en afbeeldingsrechten zijn voorbehouden, met inbegrip van de documenten die kunnen worden gedownload en van de afbeeldingen en foto's. De reproductie van een gedeelte van of de gehele website op eender welke elektronische drager is formeel verboden, tenzij na het geven van de expliciete toestemming op verzoek

Het logo van Handicap International vormt het voorwerp van een merkdeponering bij het Institut national de la propriété industrielle (INPI). Dit merk mag dus niet worden gereproduceerd, tenzij met toestemming van Handicap International.

Bescherming van gegevens

U verschaft ons persoonlijke informatie wanneer u documentatieaanvragen invult, donateur wordt, Solidaire Peter wordt, enzovoort. De informatie die u ons verschaft, is bestemd voor gebruik door onze organisatie en kan worden doorgegeven aan derden. Overeenkomstig de wet van 11 december 1998 beschikt u over het recht op inzage, wijziging, verbetering, verwijdering en bezwaar tegen de overdracht van de gegevens die u betreffen, door het sturen van een e-mail naar Klik hier voor een vraag ivm uw persoonlijke gegevens.