Goto main content

Mensen met een beperking en hun rechten - Algemeen

Wanneer? 27 en 28  november 2013 van 10 u tot 21.30 u
Waar?  Espace Jacqmotte BTC - Zaal Malawi - Hoogstraat 139, 1000 Brussel (makkelijk bereikbaar vanuit het Centraal Station of het Zuidstation)

Hebt u nog vragen? Neem dan gerust contact op met Els Beelen, verantwoordelijke ontwikkelingseducatie
via [email protected] of 02/233 01 89.

EXTRA AANDACHT VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING

Voor mensen met een auditieve beperking wordt er ringleiding voorzien. Er komen ook doventolken voor het afsluitend debat. Voor de fototentoonstelling over het project ‘solidaire organisaties’is er een audiobeschrijving. Er zijn ook workshops voor en door mensen met een verstandelijke beperking.

PROGRAMMA EN ACTIVITEITEN

WOENSDAG - 27/11

ACTIVITEIT

13.30 - 15.00 u

Mensenrechten door de bril van mensen met een

verstandelijke beperking

16.00 u - 17.30 u

Creatief omgaan met materiaal voor aangepast bewegen

en sporten

19.00u - 21.30 u

Voorstelling kortfilm 'Baghdad Messi' en documentaire 'Body and Soul'

Receptie en opening fototentoonstelling

DONDERDAG - 28/11

ACTIVITEIT

14.30 u - 16.00 u

Mensen met een handicap en

ontwikkelingssamenwerking

18.00 u - 20.00 u Terugblik op het project ‘solidaire organisaties’
20.00 u - 20.30 u Demonstratie rolstoeldans
20.30 u - 21.30 u 

Receptie

WORKSHOPS

MENSENRECHTEN DOOR DE BRIL VAN MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING

WOE 27/11 -- 13.30 u – 15 u
We vertrekken vanuit foto’s uit het leven van twee mensen met een verstandelijke beperking. De foto’s laten zien op welke manier mensenrechten vorm krijgen in het dagelijks leven van mensen met een beperking (bv. recht op informatie, recht op privacy …). Mensen met een verstandelijke beperking vertellen waarom ze die rechten belangrijk vinden en hoe ze het respect voor die rechten ervaren. De organisatie Onze Nieuwe Toekomst gaat tijdens deze interactieve workshop de dialoog aan met het publiek. VOOR WIE? Met deze activiteit richten we ons in de eerste plaats tot mensen met een verstandelijke beperking, maar ook tot de voorzieningen waar ze wonen en werken en hun persoonlijke netwerk. Andere geïnteresseerden en betrokken organisaties zijn uiteraard eveneens welkom.

schrijf je in

CREATIEF OMGAAN MET MATERIAAL VOOR AANGEPAST BEWEGEN EN SPORTEN

WO 27/11 -- 16 u – 17.30 u 

Sport en bewegen zijn een uitgelezen middel om ervoor te zorgen dat ook mensen met een beperking kunnen deelnemen aan gewone activiteiten in de samenleving en om het negatief beeld dat bestaat ten opzichte van mensen met een beperking te doorbreken. Tijdens deze workshop leer je van het Centrum voor Aangepast Sporten dat er helemaal niet zoveel nodig is om aangepaste bewegingsactiviteiten te kunnen aanbieden voor mensen met en zonder beperking. VOOR WIE? Iedereen die geïnteresseerd is in aangepaste bewegingsactiviteiten en sporten.

schrijf je in

MENSEN MET EEN HANDICAP EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

DO 28/11 -- 14.30 u – 16.00 u 

In deze workshop van GRIP krijg je uitleg rond het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een handicap en het belang van dit verdrag voor de samenwerking met het Zuiden. Er wordt tijdens deze workshop interactief gewerkt, met concrete voorbeelden van good practices uit het Zuiden.

schrijf je in

COULEUR DES SENSES

DOORLOPEND van 10 u – 16 u  - duurt ongeveer 20 min.
Tijdens deze workshop van Passe-Muraille kruip je in de huid van iemand die blind is. Je stapt een tent binnen en begint aan een reis die begint in het land van de verbeelding. Laat je leiden door de geuren, klanken en woorden ... Zo kan je je doel bereiken: een leeg doek. Op die manier leer je meer over de belevingswereld van iemand met een visuele beperking en kan je je creativiteit de vrije loop laten zonder de beperkingen die je jezelf normaal oplegt.

AVONDACTIVITEITEN

VERTONING KORTFILM 'BAGHDAD MESSI' EN DOCUMENTAIRE 'BODY AND SOUL' - RECEPTIE

WOE 27/11 -- 19.00 u - 21.30 u -- Ringleiding voorzien 

De eerste avond zetten we in met de vertoning van de kortfilm Baghdad Messi en de documentaire Body and Soul waarin mensen met een beperking in verschillende contexten centraal staan. Hierna openen we de fototentoonstelling ‘solidaire organisaties’ en is er een receptie.

schrijf je in

KRITISCHE TERUGBLIK OP UITWISSELINGSPROJECT SOLIDAIRE ORGANISATIES - DEMONSTRATIE ROLSTOELDANS - RECEPTIE

DO 28/11 -- 19.00 u - 20.30 u -- Ringleiding voorzien
Op het einde van het uitwisselingsproject ‘solidaire organisaties’ staan we aan de hand van live getuigenissen en beeldmateriaal stil bij de meerwaarde van een uitwisseling tussen organisaties van en voor mensen met een beperking. We gaan met de betrokken Belgische organisaties in dialoog over hun verwachtingen, hun teleurstellingen en de zaken die hen bijblijven van hun uitwisseling met partnerorganisaties in het Zuiden. Hierna geeft de organisatie Décalage een demonstratie rolstoeldans gevolgd door een receptie.

schrijf je in

FOTOTENTOONSTELLINGEN

‘SOLIDAIRE ORGANISATIES’

DOORLOPEND
De fototentoonstelling ‘solidaire organisaties’ biedt een overzicht van de uitwisselingsbezoeken die plaatsvonden in het kader van het uitwisselingsproject van Handicap International in de periode 2011 - 2013. De tentoonstelling bevat foto’s van ontmoetingen tussen Belgische organisaties en organisaties uit Togo, Benin, Marokko, China, Laos, Cambodja en Colombia. Er wordt elke dag tussen 12.30 u - 13.00 u een audiobeschrijving voorzien van deze fototentoonstelling voor mensen met een visuele beperking.

MENSEN MET EEN BEPERKING IN BEWEGING

DOORLOPEND
De organisatie Décalage stelt een fotoprojectie voor met wereldwijde voorbeelden over hoe mensen aan de hand van verschillende hulpmiddelen hun beperkingen overwinnen om zich te verplaatsen.

PROJECTIE KORTFILM

BEYOND BORDERS

DOORLOPEND op verzoek  - 19 min.
De kortfilm Beyond Borders is een poëtische mozaïekvertelling over drie mensen van allochtone afkomst met een beperking. Filmmaker Brecht Vanmeirhaeghe verbeeldt hun aangrijpende levensverhaal op ontmaskerende en gevoelskrachtige wijze. De film scoort wereldwijd hoge ogen en won al vijf titels op internationale festivals.