Goto main content

Stop wapenleveringen aan Israël

Mijnen en andere wapens Noodhulp
Palestijnse gebieden

Handicap International roept samen met de Ceasefire Now coalitie op tot een stopzetting van alle wapenleveringen aan Israël en tot een onmiddellijk staakt-het-vuren in Gaza.

© HI

De escalatie van het geweld in Gaza heeft een catastrofaal niveau bereikt. Door de aanhoudende Israëlische bombardementen heeft de bevolking geen toegang meer tot essentiële noden zoals onderdak, voedsel en medische hulp. Ongeveer 62% van alle huizen in Gaza en 84% van alle gezondheidscentra zoals ziekenhuizen is beschadigd of vernield. De verwoesting is zo groot dat het gebied vrijwel onbewoonbaar is geworden.

Als reactie op de humanitaire ramp in Gaza organiseert de Ceasefire Now coalitie, in samenwerking met een aantal ngo's waaronder Handicap International, een wereldwijde actiedag op 2 mei.

Deze actiedag is in de eerste plaats gericht tot de landen die tot de belangrijkste wapenleveranciers van Israël behoren. De Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Denemarken, Frankrijk, Italië, Nederland, Spanje en Australië zijn allen grote wapenexporteurs naar Israël, vooral de Verenigde Staten en Duitsland.

"Zonder stopzetting van de wapentransfers zullen de bombardementen op bevolkte gebieden nooit stoppen. De escalatie van het geweld in Gaza wordt gevoed door leveringen van wapens en kan een vorm van medeplichtigheid zijn aan schendingen van het internationaal recht. Deze wereldwijde actiedag op 2 mei is een cruciale stap op weg naar het beëindigen van de verwoestende humanitaire crisis in Gaza" -  Florence Daunis, Directeur operaties bij Handicap International

Gepubliceerd op: 2 mei 2024

Meer over dit onderwerp

Meedogenloze escalatie van het geweld op de Westelijke Jordaanoever Noodhulp

Meedogenloze escalatie van het geweld op de Westelijke Jordaanoever

Statement van Handicap International

Israëlische invasie van Rafah verergert humanitaire ramp Noodhulp

Israëlische invasie van Rafah verergert humanitaire ramp

Wereldleiders ondernemen geen actie