Goto main content

Oekraïne 12-12 : 6 maanden van humanitaire hulp

Noodhulp
Oekraïne

De zeven organisaties die samen het Consortium 12-12 vormen, hebben een nieuw rapport gepubliceerd over hun activiteiten in Oekraïne en zijn buurlanden.

Al sinds 24 februari 2022 gaat de Oekraïense bevolking gebukt onder gewapend geweld dat ze nooit eerder meemaakten. De gevolgen zijn haast niet te overzien: 7,6 miljoen mensen vluchtten naar het buitenland, 7 miljoen mensen zijn ontheemd en 17 miljoen mensen hebben humanitaire hulp nodig. Het consortium 12-12 zet een inzamelactie op poten ten voordele van al deze slachtoffers.

Dit rapport geeft een overzicht van wat er door de 7 lidorganisaties van het consortium 12-12 in de eerste 6 maanden gerealiseerd is. Per organisatie is een overzicht terug te vinden van de concrete acties en resultaten enerzijds en de humanitaire behoeften anderzijds.

Download het 'Rapport 6 maanden - Oekraïne 12-12'

Gepubliceerd op: 2 november 2022

Meer over dit onderwerp

Oekraïne 12-12: nieuw activiteitenrapport na een jaar van oorlog.
© T. Mayer / HI
Noodhulp

Oekraïne 12-12: nieuw activiteitenrapport na een jaar van oorlog.

Consortium 12-12 verenigt 7 Belgische ngo's, waaronder Handicap International. Na een jaar van oorlog in Oekraïne publiceert het een nieuw rapport over de activiteiten van deze organisaties in het land.

Rapport Syrië Turkije 12-12
© K.W Dalati / HI
Noodhulp

Rapport Syrië Turkije 12-12

Welke hulp boden de ngo's van het consortium 12-12? Een stand van zaken na 1 maand noodhulp.

"Psychologische eerste hulp vermijdt complicaties op lange termijn"
HI
Noodhulp Revalidatie

"Psychologische eerste hulp vermijdt complicaties op lange termijn"

Mehdi Firouzi is het hoofd van het psychosociale team bij Handicap International in Syrië. Hij legt uit waarom psychologische noodhulp broodnodig is na de aardbeving.