Goto main content

689 burgers gedood of gewond door aanvallen met clustermunitie in Oekraïne

Mijnen en andere wapens
Oekraïne

Terwijl de Oekraïense crisis haar zesde maand ingaat, blijkt - uit het vandaag gepubliceerde Cluster Munition Monitor-rapport 2022 – dat in de eerste helft van 2022 minstens 689 burgers in Oekraïne gedood of gewond zijn geraakt bij aanvallen met clustermunitie. Aangezien tot 40% van deze wapens niet ontploft bij de inslag, vormen clustermunitierestanten een ernstige bedreiging voor de lokale bevolking.

Clustermunitierestanten vormen een ernstige bedreiging voor de lokale bevolking

Clustermunitierestanten vormen een ernstige bedreiging voor de lokale bevolking | T. Mayer / Handicap International

"Russische troepen herhaalden onwettige aanvallen met verboden clustermunitie en doodden en verwondden honderden burgers in Oekraïne”, bevestigt Alma Taslidžan Al-Osta, beleidsmedewerker van Handicap International. "Het gebruik van clustermunitie in Oekraïne vond meestal plaats in bevolkte gebieden en naast het doden en verwonden van burgers, werd ook infrastructuur beschadigd; zoals gezondheidszorgfaciliteiten, fabrieken en huizen."

“Ook Oekraïense troepen gebruikten naar verluidt deze verwoestende wapens. Clustermunitie is van nature een willekeurig wapen. 99% van de dodelijke slachtoffers zijn burgers. Handicap International roept de strijdende partijen dan ook op een onmiddellijk einde te maken aan alle gebruik van clustermunitie. We vragen staten bovendien om druk uit te oefenen op landen die clustermunitie gebruiken, om met dergelijke praktijken te stoppen. Ze moeten elk nieuw gebruik krachtig en systematisch veroordelen en de gebruikers ter verantwoording roepen", aldus Alma Taslidžan Al-Osta.

Sinds het Verdrag van Oslo - dat het gebruik, de opslag, het transport, de productie en de verkoop van clustermunitie verbiedt - op 1 augustus 2010 in werking is getreden, hebben 35 staten bijna 1,5 miljoen aan clustermunitie vernietigd. Dat vertegenwoordigt 99% van alle clustermunitie die door de verdragsluitende staten is aangegeven.  “Ook oorlog kent regels en het Verdrag van Oslo is er daar een van”, stelt Al-Osta. “Alles moet in het werk worden gesteld om ervoor te zorgen dat het wordt nageleefd en dat dit barbaarse wapen uiteindelijk wordt uitgebannen uit de conflictgebieden. Landen moeten het Verdrag van Oslo en alle andere teksten met betrekking tot het internationaal humanitair recht verdedigen en toepassen."

 

Wat zijn clusterbommen?

Clusterbommen zijn wapens die enkele honderden minibommen bevatten, clustermunitie genoemd. Ze zijn ontworpen om over grote gebieden verspreid te worden en vallen onvermijdelijk in burgerwijken. Tot 40% explodeert niet bij de inslag. Net zoals antipersoonsmijnen kunnen ze bij het geringste contact nog ontploffen, waardoor mensen tijdens en na conflicten gedood of verminkt worden. Aangezien zij geen onderscheid maken tussen burgers, civiele goederen en militaire doelen, zijn clusterbommen in strijd met de regels van het international humanitair recht.

Gepubliceerd op: 25 augustus 2022

Meer over dit onderwerp

Irak: al 1,8 miljoen vierkante meter mijnvrij gemaakt sinds 2016
© HI
Mijnen en andere wapens

Irak: al 1,8 miljoen vierkante meter mijnvrij gemaakt sinds 2016

Al 6 jaar is Handicap International aan het ontmijnen in Irak. Momenteel is ons team aan het werk in Kirkoek.

Hoe Handicap International erin slaagt hulpgoederen tot dicht aan het oorlogsfront te leveren
© HI
Noodhulp

Hoe Handicap International erin slaagt hulpgoederen tot dicht aan het oorlogsfront te leveren

De logistieke tak van Handicap International ondersteunde onlangs hulporganisatie 'Save the Children' bij de levering van essentiële humanitaire goederen aan de gebombardeerde stad Bakhmut.

40 jaar engagement
© Handicap International
Innovatie Mijnen en andere wapens Revalidatie

40 jaar engagement

2022 markeert de veertigste verjaardag van Handicap International. Sinds 1982 zet onze organisatie zich in voor meer gelijkheid en rechtvaardigheid voor mensen met een handicap en andere kwetsbare groepen. Onze missie, gebaseerd op menselijkheid, inclusie, engagement en integriteit wordt uitgedragen door een internationaal netwerk en brengt hoop voor duizenden mensen.