Goto main content

Belgische steun maakt het verschil

Gezondheid Integratie Preventie Revalidatie
Democratische Republiek Congo

Kinshasa telt vandaag de dag een bevolking van ongeveer 12 miljoen mensen, waaronder bijna 300 000 kinderen met een matige tot ernstige beperking. Handicap International heeft er dankzij vooral Belgische steun verschillende projecten uitgerold om de levenskwaliteit van de mensen met een beperking te verbeteren.

Een kamer in het ziekenhuis van Bumbu, waar HI een project leidt rond de gezondheid van moeders en kinderen.

Een kamer in het ziekenhuis van Bumbu, waar HI een project leidt rond de gezondheid van moeders en kinderen. | © Thomas Freteur/HI

Handicap International is sinds 1994 aanwezig in Kinshasa. Vandaag spitsen we onze activiteiten toe op verschillende complementaire projecten: revalidatiezorg, gezondheid van moeder en kind, inclusief onderwijs, verkeersveiligheid en steun aan organisaties voor mensen met een beperking. Onze organisatie werkt samen met een groot aantal lokale partners om voor duurzame resultaten en belangrijke sociale veranderingen te zorgen. We concentreren ons hierbij op een aantal zeer kwetsbare gemeenten in de stad: Ndjili, Nselé, Bumbu en Selembao/Makala. Meerdere van onze projecten danken hun bestaan aan de financiële steun van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking (DGD) en de vrijgevigheid van het Belgische publiek.

Kinshasa is een miljoenenstad die in verbinding staat met de rest van de wereld: de vrees bestaat dat het aantal besmettingen met Covid-19 toeneemt, bovenop de vele andere chronische ziekten en epidemieën die voorkomen. "De verspreiding van Covid-19 in Congo is problematisch omdat het gezondheidssysteem tekortschiet en uiterst zwak is. Het huidige gezondheidssysteem in Congo is niet in staat om de ernstigste gevallen te behandelen, en hiernaast hebben we ook een extreem hoge bevolkingsdichtheid," vertelt François Madieye-Yaba Fall, directeur van Handicap International in de Democratische Republiek Congo. De organisatie heeft onmiddellijk een reeks maatregelen genomen om de verspreiding van de epidemie te beperken en kwetsbare bevolkingsgroepen te sensibiliseren.

Handicap International in Kinshasa

1.    Fysiotherapie en functionele revalidatie

Met de steun van HI kon het Regionale Ziekenhuis van Makala in 2019 zijn fysiotherapieafdeling volledig vernieuwen. Nu verwelkomt het enkele tientallen patiënten per dag in een kleurrijke ruimte. Kinderen komen hier enorm graag naartoe.

2.    Gezondheid van moeder en kind

In het Bemba-ziekenhuis is HI verantwoordelijk voor de opleidingen die beperkingen bij de geboorte moeten helpen voorkomen en opsporen. Deze activiteiten hebben ertoe bijgedragen dat het gemiddelde aantal sterfgevallen in het kraambed daalde van 5 per maand naar 1 per maand. Per maand vinden er tussen 100 en 150 bevallingen plaats in het ziekenhuis in Bemba. 

3.    Inclusief onderwijs

In Kinshasa werden verschillende inclusieve scholen opgericht, zoals hier in het stadsdeel Selembao. Deze scholen zijn afgestemd op kinderen met een beperking. De eerste reacties, zowel van de leerkrachten als van de leerlingen, zijn zeer bemoedigend.

4.    Verkeersveiligheid

Ernstige verkeersongevallen zijn talrijk in Kinshasa en leiden tot een groot aantal doden, maar ook tot invaliditeit. HI organiseert veel sensibiliseringsactiviteiten voor kwetsbare weggebruikers, waaronder scholieren.
 

In cijfers:

  • 4 200 mensen ontvingen functionele revalidatiezorg
  • 24 000 vrouwen namen deel aan een sessie rond de gezondheid van moeder en kind (preventie en opsporing)
  • 14 600 kwetsbare weggebruikers (vooral schoolkinderen) kregen voorlichting over verkeersongevallen.
Gepubliceerd op: 1 april 2021

Meer over dit onderwerp

Uitbraak COVID-19 zorgde voor toename geweld op vrouwen met een beperking
© Sophie Pecourt / HI
Integratie Mensenrechten

Uitbraak COVID-19 zorgde voor toename geweld op vrouwen met een beperking

Geweld tegen vrouwen en meisjes met een beperking is een wereldwijd probleem: vrouwen met een beperking lopen een groter risico slachtoffer te worden van geweld dan vrouwen zonder beperking of mannen met een beperking.

Revalidatiezorg na een aardbeving: “Vroege mobilisatie is essentieel”
© HI
Noodhulp Revalidatie

Revalidatiezorg na een aardbeving: “Vroege mobilisatie is essentieel”

Haar persoonlijke ervaring met een natuurramp berust op een toeval, want ze was net in China toen in mei 2008 een hevige aardbeving de provincie Sichuan opschrikte. Maar Graziella Lippolis heeft als Rehabilitation Manager bij Handicap International België wel het één en ander te vertellen over de consequenties van aardbevingen.

Leven met diabetes: het parcours van Abdelrazzaq
© HI
Gezondheid Revalidatie

Leven met diabetes: het parcours van Abdelrazzaq

Diabetes is één van de belangrijkste oorzaken van beperkingen en leidt in sommige gevallen tot een amputatie. Dat gebeurde ook bij Abdelrazzaq.