Goto main content

Democratische Republiek Congo

Handicap International (HI) bevordert de Democratische Republiek Congo de toegang tot school voor kinderen met een handicap en verleent het steun aan mensen die getroffen zijn door de chronische humanitaire crisis, met name door de toegang tot geestelijke gezondheidszorg en functionele revalidatie te vergemakkelijken.

Dankzij de steun van HI kreeg Dieudonné in 2022 een prothese en krijgt hij momenteel revalidatiesessies in de Cliniques Universitaires de Kinshasa.

Dankzij de steun van HI kreeg Dieudonné in 2022 een prothese en krijgt hij momenteel revalidatiesessies in de Cliniques Universitaires de Kinshasa. | © T. Freteur / HI

Lopende acties

Het programma van HI in Congo beoogt de maatschappelijke integratie van personen met een handicap te versterken, met name door hun toegang tot de gezondheidszorg te vergemakkelijken. Daartoe verlenen de mobiele teams van het programma medische en psychosociale bijstand aan kwetsbare personen, zowel onder vluchtelingen als onder gastgemeenschappen in Noord-Kivu. HI maakt de gemeenschappen ook bewust van de problematiek rond handicaps om de inclusie en ondersteuning van kinderen met een handicap te vergemakkelijken. De teams leiden gezondheidswerkers op om beter in hun behoeften te kunnen voorzien. Om de toegang tot humanitaire diensten voor de bevolking te verbeteren, herstelt HI ook wegen en ontwikkelt het wegeninfrastructuur.

HI werkt ook op het gebied van inclusief onderwijs om de toegang tot onderwijs voor kinderen met een handicap te verbeteren. Het programma werkt samen met gemeenschappen en overheidsdiensten om de vroegtijdige opsporing van handicaps te verbeteren en de zorg voor kinderen te vergemakkelijken, waarbij de vaardigheden en kennis van functionele revalidatie en kinesitherapeutische diensten voor jonge kinderen worden versterkt.

Ten slotte verleent HI steun aan de meest kwetsbaren in gebieden die getroffen zijn door een chronische humanitaire crisis. Zo verbetert het programma in de Kasaï de voedselzekerheid van de getroffen bevolking door het herstel van de landbouw te ondersteunen om ondervoeding te voorkomen. De teams geven met name opleiding in goede agro-ecologische praktijken en delen zaden uit aan de gemeenschappen.

 

SCHRIJF JE IN
voor onze nieuwsbrief
en volg onze activiteiten op de voet!

Situatie in het land

Kaart van HI-interventies in de DRC

Congo wordt geconfronteerd met een grote humanitaire en gezondheidscrisis die in 2020 meer dan 25,6 miljoen mensen heeft getroffen, waaronder meer dan 15 miljoen kinderen.

De Democratische Republiek Congo, het op één na grootste land van Afrika, heeft een geschiedenis van machtsstrijd over haar rijkdommen. Dit is nog steeds de belangrijkste oorzaak van de meeste problemen.  

De huidige crisis in de Congo is het gevolg van tientallen jaren lokale en regionale onveiligheid, met name in de oostelijke provincies. Door de jaren heen hebben gewapende conflicten en veelvuldig geweld tussen gemeenschappen de bevolking zeer kwetsbaar gemaakt. In 2016 doken nieuwe conflicten op die provincies zoals Kasai troffen – provincies die voorheen die voorheen niet getroffen werden - waardoor het aantal mensen in nood sterk toenam. Bovendien zijn er sinds 2018 in verschillende provincies herhaaldelijk epidemieën uitgebroken en verspreid (ebola, mazelen, cholera, Covid-19), waardoor een reeds verzwakt bevolkings- en gezondheidssysteem wordt ondermijnd. Deze situatie heeft geleid tot talrijke verplaatsingen van mensen binnen het land en naar buurlanden. Sinds begin 2022 zijn meer dan 877.000 mensen in eigen land ontheemd geraakt. Momenteel bedraagt het totale aantal ontheemden in de Congo bijna 4,86 miljoen.

Aanzienlijke verbeteringen in de sociaal-economische situatie van de Congo, waarop de bevolking lang heeft gehoopt, blijven uit, ondanks de duidelijke aanwezigheid van rijkdom en dus financiële middelen. Wel is er vooruitgang zichtbaar op het gebied van de levensverwachting, de schoolinschrijvingen en het bruto nationaal inkomen per hoofd van de bevolking. Maar deze discrete vooruitgang in sociaal-economische indicatoren weerspiegelt niet de realiteit van een groot deel van dit uitgestrekte land, en de ongelijkheid blijft op de meeste plaatsen een grote bron van zorg. Als gevolg van de COVID-19-epidemie is de Congolese staatsbegroting tussen 2020 en 2021 met 40% verlaagd, terwijl deze al ontoereikend is om alle noodzakelijke uitgaven te dekken.

Team van Handicap International in DR Congo: 133

Aanwezig in DR Congo: sinds 1995

Lees ook

Crisis in Noord-Kivu: mobiele ziekenhuizen voor essentiële zorg
© HI
Gezondheid Noodhulp

Crisis in Noord-Kivu: mobiele ziekenhuizen voor essentiële zorg

Handicap International verbetert in de DR Congo de toegang tot gezondheidszorg en biedt medische en psychosociale hulp aan ontheemde families.

DR Congo: 2,6 miljoen mensen in Noord-Kivu hebben dringend humanitaire hulp nodig
© HI
Gezondheid Noodhulp Revalidatie

DR Congo: 2,6 miljoen mensen in Noord-Kivu hebben dringend humanitaire hulp nodig

De oplaaiende geweld in Oost-Congo zorgt opnieuw voor stijgende noden. Handicap International biedt revalidatiezorg, psychologische ondersteuning en verzorgt het transport van hulpgoederen voor 12 ngo's.

Met of zonder rolstoel: een wereld van verschil
© T. Freteur / HI
Integratie

Met of zonder rolstoel: een wereld van verschil

Daïsane werd geboren met klompvoeten. Ze kreeg een aangepaste rolstoel van Handicap International, waardoor ze zich opnieuw zelfstandig kan verplaatsen en met haar klasgenootjes kan spelen.