Goto main content

Handicap International sluit haar programma in Burundi

Handicap International, sinds 1992 aanwezig in Burundi, ziet zich genoodzaakt haar activiteiten in het land stop te zetten.

Een Burundees met grijze haren en een kruk zit naast een tafel waar zijn pasta droogt.

Handicap International, dat sinds 1992 in Burundi aan de slag was, gaat haar activiteiten in het land stopzetten. Omwille van de recente beslissing van de Burundese regering ten overstaan van internationale ngo's, meer bepaald dat ze een register moeten bijhouden van de etniciteit van hun medewerkers, is onze organisatie van mening dat ze haar projecten niet meer kan voortzetten.

De acties van alle internationale ngo's in Burundi werden op 1 oktober 2018 door de regering opgeschort. Een van de belangrijkste voorwaarden voor de hervatting van hun activiteiten is dat ze etnische quota moeten respecteren voor de aanwerving van lokaal personeel.
 
Handicap International heeft geprobeerd om, in overeenstemming met de humanitaire principes en waarden, op de eisen van de regering in te gaan en pleegde daarom overleg met de Burundese overheid, maar een oplossing bleef uit. Tijdens een vergadering op 24 december 2018 bevestigde het Burundese ministerie van Binnenlandse Zaken dat de voorwaarden van de regering niet voor onderhandeling vatbaar waren en dat Handicap International haar activiteiten niet zou mogen hervatten als de organisatie er tegen 31 december 2018 niet aan zou voldoen.

Een rode lijn

Gezien het engagement van de organisatie voor humanitaire principes als neutraliteit, onpartijdigheid en onafhankelijkheid is Handicap International van mening dat de verplichting om de etnische samenstelling van haar personeelsbestand bij te houden en aan de autoriteiten mee te delen, een rode lijn vormt die ze niet zal overschrijden. De organisatie leidt haar activiteiten volgens de wetten van de landen waar ze actief is en vindt positieve discriminatie aanvaardbaar wanneer het erop aankomt werkgelegenheid te creëren voor groepen waarvan geweten is dat ze bijvoorbeeld uitgesloten worden omwille van hun geslacht of beperking. Ze weigert echter een etnisch register van haar personeel aan te leggen in een land waar etniciteit niet op de identiteitskaart wordt vermeld.
 
De verplichting die aan de ngo's werd opgelegd, vindt zijn oorsprong in het quotasysteem zoals wordt gedetailleerd in de grondwet voor alle structuren en instellingen van de Burundese staat, met inbegrip van de overheidsdiensten, defensie en de veiligheidsdiensten. De grondwet verwijst echter alleen naar de staat, niet de burgermaatschappij. 

26 jaar aanwezigheid

De etnische identificatie en overeenstemmende jaarlijkse audit die door de Burundese autoriteiten werden opgelegd, zouden aanleiding kunnen geven tot verregaande maatregelen waarvan we de omvang op dit moment niet kennen. Handicap International wil niet medeplichtig zijn aan enige vorm van etnische discriminatie. De organisatie aanvaardt de gevolgen van haar beslissing, maar sluit haar programma in Burundi met grote spijt, na 26 jaar aanwezigheid en interventies op het vlak van gezondheid, revalidatie, onderwijs, bescherming, socio-economische inclusie en steun aan andere organisaties. Bovendien betreurt ze het feit dat de werking van ngo's steeds meer aan banden wordt gelegd in een van de armste landen ter wereld, ten nadele van de meest kwetsbare Burundese bevolkingsgroepen.

Meer over dit onderwerp

Handicap International begeleidt in Laos het schooltraject van 200 kinderen met autisme
© V. Teppalath / HI
Gezondheid Integratie

Handicap International begeleidt in Laos het schooltraject van 200 kinderen met autisme

Handicap International zet zich in voor de inclusie van kinderen met een ontwikkelingsstoornis, waaronder autisme, in de provincies Champasak en Houaphan.

Aardbeving in Marokko: focus op revalidatiezorg na de ramp
© M. Itouhar / HI
Noodhulp Revalidatie

Aardbeving in Marokko: focus op revalidatiezorg na de ramp

Handicap International is sinds 1993 aanwezig in Marokko. In samenwerking met lokale partners biedt het revalidatiezorg aan de slachtoffers van de aardbeving die het land in september trof.

"Het aantal personen met een handicap in Gaza zal aanzienlijk toenemen. Zoveel is zeker."
© S. Sulaiman / HQ
Noodhulp

"Het aantal personen met een handicap in Gaza zal aanzienlijk toenemen. Zoveel is zeker."

Maria Marelli is kinesitherapeut bij Handicap International. Ze gaat regelmatig naar Rafah om ons team in Gaza te ondersteunen.